Konfigurer konsignation

Dette emne forklarer, hvordan du konfigurerer indgående konsignationslageroperationer.

Konsignationslager er lager, der ejes af en leverandør, men lagret på dit sted. Når du er klar til at forbruge eller bruge af lageret, overtager du ejerskabet af lageret. I dette emne beskrives den opsætning, der er nødvendig for at aktivere konsignationsprocesser. Yderligere oplysninger om konsignationsprocesser findes under Konsignation.

Lagerejere

For at registrere fysisk indgående konsignationslager skal du definere en leverandørejer. Dette gøres på siden Lagerejer. Når du vælger en kreditorkonto, oprettes standardværdier for felterne Navn og Ejer. Værdien i feltet Ejer vil være synlig for leverandøren, så kan du ændre den, hvis dine kontonavne for kreditorer ikke er let for eksterne personer at genkende. Det er muligt at redigere feltet Ejer, men kun indtil tidspunktet, når du gemmer posten Lagerejer. Feltet Navn udfyldes med navnet på den part, der er tilknyttet kreditorkontoen, og dette kan ikke ændres.

lagerejere

Sporingsdimensionsgruppe

Varer, der skal bruges i konsignationsprocesser, skal være tilknyttet en sporingsdimensionsgruppe, hvor dimensionen Ejer er sat til Aktiv. Ejerdimensionen har altid Fysisk lager og Økonomisk lager som valgte indstillinger. Disponer pr. dimension er aldrig markeret.

sporingsdimensionsgruppe

Ændringskladde for beholdningsejerskab

Kladden Ændring af beholdningsejerskab bruges til at registrere overdragelse af ejendomsretten til konsignationslager fra leverandøren til den juridiske enhed, der bruger den. Det skal være identificeret med et lagerkladdenavn som enhver lagerkladde. Disse navne oprettes på siden Lagerkladdenavne, og Kladdetype skal være indstillet til Ændring af ejerskab.

ændringskladde for beholdningsejerskab

Leverandørsamarbejde i konsignationsprocesser

Hvis dine kreditorer bruger leverandørsamarbejde som interface, kan de bruge dette til at overvåge forbruget af lageret på dit sted. Yderligere oplysninger om opsætning af leverandører til leverandørsamarbejde findes i Konfiguration af sikkerhed for brugere af leverandørsamarbejde.