Godkende en justeret prognose

Det er ikke alle prognosedata, der skal godkendes med det samme. I denne artikel forklares, hvordan du kan angive den periode, som en prognose er godkendt for. Den forklarer også, hvordan du kan godkende prognosen for specifikke firmaer og prognosemodeller.

Det er ikke alle prognosedata, der skal godkendes med det samme. Du kan angive start- og slutdatoerne for den periode, som prognosen er godkendt for. Denne funktion gør det muligt at fryse bestemte filsæt.

De start- og slutdatoer, du angiver, skal svare til start- og slutdatoerne for det filsæt, som budgettet oprettes i. Systemet opretholder denne begrænsning og justerer automatisk datoer, hvis regulering er påkrævet.

Under fanen Detaljer på siden Godkendelse kan du få vist detaljer om den prognose, der blev oprettet for nylig.

Du kan vælge firmaerne og de prognosemodeller for at godkende den prognose, der skal bruges. Dette gitter omfatter som standard alle de firmaer, som behovsprognosen er oprettet for. For hver virksomhed bliver den prognosemodel, der svarer til den aktuelle prognoseplan, der er konfigureret i parametre for varedisponering, udfyldt på forhånd. Du kan dog ændre denne prognosemodel til en prognosemodel, der hører til det pågældende firma. Hvis der er genereret nogen behovsprognosedata for et valgt firma, modtager du en advarsel under import.

Det er meget vigtigt, at du forstår, hvordan afkrydsningsfeltet Importér de manuelle justeringer, der er foretaget af behovsprognosegrundlaget fungerer. Hvis du har foretaget manuelle justeringer i den statistiske budgetgrundlag, godkendes de justerede værdier til brug, også selvom dette afkrydsningsfelt er markeret. Disse ændringerne kasseres dog efter godkendelsen. Næste gang der oprettes en prognose, er prognosen er derfor kun en statistisk prognose og har ingen manuelle tilsidesættelser, også selvom Overfør manuelle justeringer til behovsprognosen er markeret. Derfor kan du overveje afkrydsningsfeltet Importér de manuelle justeringer, der er foretaget af behovsprognosegrundlaget, der er en mekanisme, der gør det muligt at bevare eller slette alle manuelle ændringer.

Yderligere ressourcer

Foretage manuelle reguleringer af prognosegrundlaget

Overvågning af prognosenøjagtighed