Overvåge prognosenøjagtighed

I denne artikel beskrives de typer af prognosenøjagtighed, som Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations beregner, og forklarer, hvordan du kan få vist nøjagtighedsværdierne.

Finance and Operations beregner følgende typer prognosenøjagtighed:

  • Historiske prognosenøjagtighed ved at sammenligne den historiske prognose, som Varedisponering bruger, med den historiske efterspørgsel. For at få vist værdierne (både de absolutte værdier og procentvise værdier) for historisk prognosenøjagtighed skal du klikke på Vis nøjagtighed på siden Detaljer om behovsprognose.
  • Den anslåede nøjagtighed af den prognosemodel, der bruges til at generere forudsigelserne. Du kan få vist en procentangivelse for nøjagtighed under Modeldetaljer – MAPE på siden Detaljer om behovsanalyse.

Bemærk! Hvis du bruger Finance and Operations-tjenesten til behovsprognose med Microsoft Azure Machine Learning, baseres beregningen af nøjagtigheden af den interne model på testdatasæt. Hvis du vil angive størrelsen på testdatasættet, skal du indstille parameteren TEST_SET_SIZE_PERCENT på siden Parametre til behovsprognoser. Hvis du f.eks. indstiller værdien til 20, bruges de sidste 20 procent af de historiske data til at beregne nøjagtigheden af den interne model.

Yderligere ressourcer

Godkende den justerede prognose

Fjerne afvigende fra historiktransaktionsdata, når du beregner en efterspørgselsprognose