Vejledning til Power BIGuidance for Power BI

Her kan du finde vejledningen og anbefalede fremgangsmåder til Power BI.Here you will find the guidance and recommended practices for Power BI. Vejledningen vil blive opdateret løbende.Guidance will continue to be updated and added to.

DatamodelleringData modeling

VejledningGuidance BeskrivelseDescription
Forstå, hvad et stjerneskema er, og hvorfor det er vigtigt for Power BIUnderstand star schema and the importance for Power BI Beskriver, hvad et stjerneskemadesign er, og hvilken relevans det har for udvikling af Power BI-datamodeller, der er optimeret til ydeevne og anvendelighed.Describes star schema design and its relevance to developing Power BI data models optimized for performance and usability.
Teknikker til datareduktion i forbindelse med importmodellerData reduction techniques for Import modeling Beskriver de forskellige teknikker, der hjælper med at reducere de data, der indlæses i importmodeller.Describes different techniques to help reduce the data loaded into Import models.

DAXDAX

VejledningGuidance BeskrivelseDescription
DAX: DIVIDE-funktion vs. divisionsoperator (/)DAX: DIVIDE function vs divide operator (/) Beskriver korrekt brug af funktionen DIVIDE i DAX.Describes proper use of the DIVIDE function within DAX.

DataflowDataflows

VejledningGuidance BeskrivelseDescription
Bedste fremgangsmåder i forbindelse med dataflowsDataflows best practice Beskriver de bedste fremgangsmåder i forbindelse med dataflows i Power BI.Describes best practices for designing dataflows in Power BI.

Har du flere spørgsmål?More questions? Prøv at spørge Power BI-community'etTry asking the Power BI Community