Opret forbindelse til Excel fra PowerAppsConnect to Excel from PowerApps

Excel

Excel er en slags forbindelse.Excel is kind of a connection. Sådan viser du Excel-data i din app:To display Excel data in your app:

  1. Formatér Excel-dataene som en tabel.Format the Excel data as a table.
  2. Gem Excel-filen på en cloudlagerkonto, f.eks. Box, Dropbox, Google Drev, OneDrive og OneDrive for Business.Store the Excel file in a cloud-storage account, such as Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive, and OneDrive for Business.
  3. Opret forbindelse til cloudlagerkontoen, og tilføj derefter Excel-tabellen som datakilde.Connect to the cloud-storage account, and then add the Excel table as a data source.
  4. Vis disse oplysninger i din app ved at generere en app automatisk eller ved at tilføje og konfigurere et kontrolelement f.eks. af typen Gallery.Display this information in your app by generating an app automatically or by adding and configuring, for example, a Gallery control.

Bemærk

Når du opretter forbindelse til din Excel-tabel fra PowerApps, opretter PowerApps en ny kolonne med navnet _*PowerAppsId_* med et entydigt id for hver række i din Excel-tabel.Once you connect to your Excel table from PowerApps, PowerApps will create a new column called _*PowerAppsId_*, with a unique ID for each row of your Excel table.

I oversigten over forbindelsen til cloudlageret kan du se, hvordan du tilføjer forbindelsen, tilføjer en Excel-tabel som datakilde og bruger Excel-data i din app.Overview of the cloud-storage connection shows you how to add the connection, add an Excel table as a data source, and use the Excel data in your app.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du opretter forbindelse til andre typer data, i listen over forbindelser til PowerApps.For information about how to connect to other types of data, see the list of connections for PowerApps.

Kendte begrænsningerKnown limitations

Gennemgå disse begrænsninger for at finde oplysninger om, hvordan du deler Excel-data i din organisation.For information about how to share Excel data within your organization, review these limitations.