Funktionen Hashtags i PowerAppsHashTags function in PowerApps

Udtrækker hashtags (#strenge) fra en tekststreng.Extracts the hashtags (#strings) from a string of text.

BeskrivelseDescription

Funktionen HashTags scanner en streng for hashtags.The HashTags function scans a string for hashtags. Hashtags starter med nummertegnet (#) efterfulgt af en kombination af:Hashtags start with a pound character (#), which is followed by any combination of:

 • store og små bogstaveruppercase and lowercase letters
 • talnumerals
 • understregningstegnunderscores
 • valutasymboler (f.eks. $.)currency symbols (such as $)

HashTags returnerer en tabel med én kolonne, der indeholder hashtags i strengen.HashTags returns a one-column table that contains the hashtags in the string. Hvis strengen ikke indeholder nogen hashtags, returnerer funktionen en tabel med én kolonne, der er tom.If the string contains no hashtags, the function returns a one-column table that's empty.

SyntaksSyntax

HashTags( String )HashTags( String )

 • String – påkrævet.String - Required. Streng, hvori der skal søges efter hashtags.String to scan for hashtags.

EksemplerExamples

Trin for trinStep by step

 1. Tilføj et kontrolelement af typen Tekstinput, navngiv det Tweet, og skriv denne sætning i det:Add a Text input control, name it Tweet, and type this sentence into it:

  Denne #app er #FANTASTISK og kan #tæLle123 eller #123abc, men ikke #1-23 eller #$\*(#@")This #app is #AMAZING and can #coUnt123 or #123abc but not #1-23 or #$\*(#@")

 2. Tilføj et lodret brugerdefineret galleri, og angiv dets egenskab for Items til denne funktion:Add a vertical custom gallery, and set its Items property to this function:

  HashTags(Tweet.Text)HashTags(Tweet.Text)

 3. Føj et kontrolelement af typen Etiket til skabelonen i galleriet.Add a Label control to the gallery template.

  Galleriet viser disse hashtags:The gallery shows these hashtags:

  • #app#app
  • #FANTASTISK#AMAZING
  • #tæLle123#coUnt123
  • #123abc#123abc
  • #1#1