Funktionen Len i PowerAppsLen function in PowerApps

Returnerer længden af en tekststreng.Returns the length of a string of text.

BeskrivelseDescription

Hvis du angiver en enkelt streng som argument, er returværdien længden som et tal.If you specify a single string as the argument, the return value is the length as a number. Hvis du angiver en tabel med en enkelt kolonne, som indeholder strenge, er returværdien en tabel med en enkelt kolonne, som indeholder længden af hver streng.If you specify a single-column table that contains strings, the return value is a single-column table that contains the length of each string. Hvis du har en tabel med flere kolonner, kan du omdanne den til en tabel med en enkelt kolonne, som det beskrives under arbejde med tabeller.If you have a multi-column table, you can shape it into a single-column table, as working with tables describes.

Hvis du angiver en tom streng, returnerer Len 0.If you specify an empty string, Len returns 0.

SyntaksSyntax

Len(String)Len( String )

  • String – påkrævet.String - Required. Den streng, du vil måle.The string to measure.

Len(SingleColumnTable)Len( SingleColumnTable )

  • SingleColumnTable – påkrævet.SingleColumnTable - Required. En tabel med en enkelt kolonne med strenge, der skal måles.A single-column table of strings to measure.

EksemplerExamples

En enkelt strengSingle string

Til eksemplerne i dette afsnit er datakilden et kontrolelement af typen tekstinput, som hedder Author, og som indeholder strengen "E.For the examples in this section, the data source is a text-input control that's named Author and that contains the string "E. E.E. Cummings".Cummings".

FormelFormula BeskrivelseDescription ResultatResult
Len(Author.Text)Len( Author.Text ) Måler længden af strengen i kontrolelementet Author.Measures the length of the string in the Author control. 1414
Len("")Len( "" ) Måler længden af en tom streng.Measures the length of an empty string. 00

Tabel med enkelt kolonneSingle-column table

Til det første eksempel i dette afsnit hedder datakilden People og indeholder følgende data:For the first example in this section, the data source is named People and contains this data:

FormelFormula BeskrivelseDescription ResultatResult
Len(ShowColumns( People, "Address" ))Len( ShowColumns( People, "Address" ) ) I Address-kolonnen i tabellen People:In the Address column of the People table:
  • Måler længden af en hver streng.Measures the length of each string.
  • Returnerer en tabel med en enkelt kolonne, der indeholder længden af hver streng.Returns a single-column table that contains the length of each string.
Len(["Hello", "to the", "World", ""])Len( [ "Hello", "to the", "World", "" ] ) I kolonnen Value i den indbyggede tabel:In the Value column of the inline table:
  • Måler længden af en hver streng.Measures the length of each string.
  • Returnerer en tabel med en enkelt kolonne, der indeholder længden af hver streng.Returns a single-column table that contains the length of each string.