Funktionerne Round, RoundDown og RoundUp i PowerAppsRound, RoundDown, and RoundUp functions in PowerApps

Afrunder et tal.Rounds a number.

BeskrivelseDescription

Med funktionerne Round, RoundDown og RoundUp afrundes et tal til det angivne antal decimalpladser:The Round, RoundDown, and RoundUp functions round a number to the specified number of decimal places:

  • Round runder op, hvis det næste ciffer er 5 eller højere.Round rounds up if the next digit is a 5 or higher. I modsat fald runder funktionen ned.Otherwise, this function rounds down.
  • RoundDown runder altid ned til det forrige lavere tal.RoundDown always rounds down to the previous lower number.
  • RoundUp runder altid op til det næste højere tal.RoundUp always rounds up to the next higher number.

Hvis du sender et enkelt tal, er returværdien den afrundede version af dette tal.If you pass a single number, the return value is the rounded version of that number. Hvis du sender en tabel med en enkelt kolonne, der indeholder tal, er returværdien en tabel med en enkelt kolonne over afrundede tal.If you pass a single-column table that contains numbers, the return value is a single-column table of rounded numbers. Hvis du har en tabel med flere kolonner, kan du omdanne den til en tabel med en enkelt kolonne, som det beskrives under arbejde med tabeller.If you have a multi-column table, you can shape it into a single-column table, as working with tables describes.

SyntaksSyntax

Round(Number, DecimalPlaces)Round( Number, DecimalPlaces )
RoundDown(Number, DecimalPlaces)RoundDown( Number, DecimalPlaces )
RoundUp(Number, DecimalPlaces)RoundUp( Number, DecimalPlaces )

  • Number – påkrævet.Number - Required. Det tal, der skal afrundes.The number to round.
  • DecimalPlaces – påkrævet.DecimalPlaces - Required. Antallet af pladser til højre for decimaltegnet, der skal afrundes til.The number of places to the right of the decimal point to round to. Brug 0 til at afrunde til et heltal.Use 0 to round to a whole number.