Σταθερή πολιτική κύκλου ζωής

Αρχικά δημοσιεύθηκε: 18 Ιουλίου 2016
Ενημερώθηκε: 14 Οκτωβρίου 2020

Μεταβείτε εδώ για να αναζητήσετε τον κύκλο ζωής του προϊόντος σας.

Η Πολιτική Σταθερού Κύκλου Ζωής ισχύει για πολλά εμπορικά και ορισμένα καταναλωτικά προϊόντα που διατίθενται επί του παρόντος μέσω λιανικής αγοράς ή παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης (volume licensing) και προσφέρει κατ' ελάχιστο:

 • 10 χρόνια υποστήριξης (τουλάχιστον πέντε χρόνια Βασική υποστήριξη ακολουθούμενη από πέντε χρόνια Εκτεταμένη υποστήριξη) σε επίπεδο υποστηριζόμενου service pack για προϊόντα επιχειρήσεων, προγραμματιστή και λειτουργικού συστήματος επιφάνειας εργασίας. Για να είναι επιλέξιμοι για υποστήριξη, οι πελάτες ενδέχεται να πρέπει να αναπτύξουν την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση. Ανατρέξτε στην αναζήτηση προϊόντων κύκλου ζωής για συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Ορισμένα προϊόντα ενδέχεται να προσφέρουν υποστήριξη μικρότερη των 10 ετών.

 • Πέντε χρόνια βασικής υποστήριξης σε επίπεδο υποστηριζόμενου service pack για καταναλωτικά προϊόντα και προϊόντα πολυμέσων.

Η Microsoft δεσμεύεται να παρέχει στα προϊόντα βελτιωμένη ασφάλεια. Αν και προσπαθούμε να εξαλείψουμε τις ευπάθειες κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, οι ευπάθειες του λογισμικού παραμένουν γεγονός σήμερα και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να ανταποκριθούμε όταν ανακαλυφθούν. Η Microsoft συμβουλεύει τους πελάτες να εγκαταστήσουν τις πιο πρόσφατες εκδόσεις προϊόντων, ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας και service pack για να παραμείνουν όσο το δυνατόν πιο ασφαλείς. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις ασφαλείας, ανατρέξτε στον Οδηγό ενημέρωσης ασφαλείας. Τα παλαιότερα προϊόντα ενδέχεται να μην πληρούν τις σημερινές μεγαλύτερες απαιτήσεις ασφαλείας. Η Microsoft ενδέχεται να μην είναι σε θέση να παρέχει ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για παλαιότερα προϊόντα.

Η πολιτική σταθερού κύκλου ζωής δεν ισχύει για όλα τα προϊόντα. Για να δείτε τις συγκεκριμένες ημερομηνίες έναρξης και λήξης συντήρησης κατά προϊόν, μεταβείτε στην αναζήτηση προϊόντος κύκλου ζωής.

Φάσεις κύκλου ζωής για προϊόντα στο πλαίσιο της πολιτικής σταθερού κύκλου ζωής

Τύπος υποστήριξης Βασική υποστήριξη Εκτεταμένη Υποστήριξη Πέρα από τη λήξη της υποστήριξης
Αίτηση αλλαγής σχεδίασης και δυνατοτήτων του προϊόντος Διαθέσιμο Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο
Ενημερώσεις ασφαλείας Διαθέσιμο Διαθέσιμο Διαθέσιμο μέσω εκτεταμένου προγράμματος ενημέρωσης ασφαλείας
Ενημερώσεις που δεν αφορούν την ασφάλεια Διαθέσιμο Διαθέσιμο 1 μέσω ενοποιημένης υποστήριξης Μη διαθέσιμο
Υποστήριξη αυτοβοήθειας 2 Διαθέσιμο Διαθέσιμο Διαθέσιμο
Υποστήριξη επί πληρωμή Διαθέσιμο Διαθέσιμο Διαθέσιμο 3

1 Το πρόγραμμα Extended Hotfix Support (EHS) που προσφέρεται μέσω ενοποιημένης υποστήριξης είναι διαθέσιμο μόνο για μια επιλεγμένη ομάδα προϊόντων.

2 Η ηλεκτρονική υποστήριξη αυτοβοήθειας είναι διαθέσιμη καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος και για τουλάχιστον 12 μήνες μετά τη λήξη υποστήριξης του προϊόντος. Τα άρθρα της Ηλεκτρονικής Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base), οι Συνήθεις ερωτήσεις, τα εργαλεία αντιμετώπισης προβλημάτων και άλλοι πόροι παρέχονται για να βοηθήσουν τους πελάτες να επιλύσουν συνήθη ζητήματα.

3 Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Συνήθεις Ερωτήσεις για τον κύκλο ζωής - Εκτεταμένες ενημερώσεις ασφαλείας. Απαιτείται πρόγραμμα εκτεταμένης ενημέρωσης ασφαλείας.

Βασική υποστήριξη

Η κύρια υποστήριξη είναι η πρώτη φάση του κύκλου ζωής του προϊόντος. Στο υποστηριζόμενο επίπεδο service pack, η βασική υποστήριξη για προϊόντα και υπηρεσίες *περιλαμβάνει:

 • Υποστήριξη περιστατικών (υποστήριξη περιστατικών χωρίς χρέωση, υποστήριξη περιστατικών επί πληρωμή, υποστήριξη που χρεώνεται σε ωριαία βάση, υποστήριξη για αξιώσεις εγγύησης)
 • Υποστήριξη ενημέρωσης ασφαλείας
 • Δυνατότητα αίτησης ενημερώσεων που δεν αφορούν θέματα ασφαλείας

Σημείωση

Τα πλεονεκτήματα υποστήριξης περιστατικών που περιλαμβάνονται στην άδεια χρήσης, τα προγράμματα παραχώρησης αδειών χρήσης (όπως η Διασφάλιση αναβάθμισης λογισμικού ή οι συνδρομές του Visual Studio) ή άλλα προγράμματα υποστήριξης χωρίς χρέωση είναι διαθέσιμα μόνο κατά τη φάση της βασικής υποστήριξης.

Η εγγραφή σε ένα πρόγραμμα συντήρησης μπορεί να είναι απαραίτητο για να λάβετε αυτά τα οφέλη για ορισμένα προϊόντα.

Εκτεταμένη Υποστήριξη

Η φάση εκτεταμένης υποστήριξης ακολουθεί τη βασική υποστήριξη. Στο υποστηριζόμενο επίπεδο Service Pack, η Εκτεταμένη Υποστήριξη περιλαμβάνει:

 • Υποστήριξη επί πληρωμή 4

 • Ενημερώσεις ασφαλείας χωρίς επιπλέον κόστος

 • Δυνατότητα αίτησης επιδιορθώσεων που δεν αφορούν την ασφάλεια για επιλεγμένα προϊόντα, για κατάλληλους πελάτες ενοποιημένης υποστήριξης. 5

Σημείωση

 • Επιπλέον, η Microsoft δεν θα δεχθεί αιτήσεις για υποστήριξη εγγύησης, αλλαγές σχεδίασης ή νέες δυνατότητες κατά τη φάση εκτεταμένης υποστήριξης.

 • Η εκτεταμένη υποστήριξη δεν είναι διαθέσιμη για προϊόντα καταναλωτών, καταναλωτικών προϊόντων ή πολυμέσων.

 • Η εγγραφή σε ένα πρόγραμμα υποστήριξης επί πληρωμή μπορεί να απαιτηθεί για τη λήψη αυτών των παροχών για ορισμένα προϊόντα.

4 Ενδέχεται να διατίθεται περιορισμένη δωρεάν υποστήριξη (διαφέρει ανάλογα με το προϊόν).

5 Η πολιτική κύκλου ζωής της Microsoft επιτρέπει τη δημιουργία και την ευρεία διανομή ορισμένων ενημερωμένων εκδόσεων που δεν αφορούν την ασφάλεια κατά τη φάση εκτεταμένης υποστήριξης. Για παράδειγμα, ίσως χρειαστεί να παρέχετε μια ενημέρωση που δεν αφορά θέματα ασφαλείας, η οποία επιτρέπει τη συνεχή σύνδεση και συντήρηση μέσω της υπηρεσίας αυτόματης ενημέρωσης ή του Windows Server Update.

Service Pack

Ως μέρος της προσπάθειας για τη συνεχή βελτίωση του λογισμικού της Microsoft, οι ενημερώσεις και οι επιδιορθώσεις δημιουργούνται και κυκλοφορούν για αναγνωρισμένα ζητήματα. Πολλές από αυτές τις ενημερώσεις κώδικα συνδυάζονται τακτικά σε ένα πακέτο (που ονομάζεται Service Pack) που διατίθεται για εγκατάσταση. Τόσο η βασική υποστήριξη όσο και οι φάσεις εκτεταμένης υποστήριξης για λογισμικό απαιτούν την εγκατάσταση του υποστηριζόμενου Service Pack ενός προϊόντος για να συνεχίσουν να λαμβάνουν πλήρη υποστήριξη (συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων ασφαλείας και DST).

 • Όταν κυκλοφορήσει ένα νέο service pack, η Microsoft παρέχει υποστήριξη 12 ή 24 μηνών για το προηγούμενο service pack, η οποία διαφέρει ανάλογα με την οικογένεια προϊόντων (για παράδειγμα, Windows, Office, Server ή εργαλεία προγραμματιστών).

 • Όταν λήξει η υποστήριξη για ένα service pack, η Microsoft δεν παρέχει πλέον νέες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, ενημερώσεις dst ή άλλες ενημερώσεις που δεν αναλύουν την ασφάλεια για αυτό το service pack. Η εμπορικά εύλογη στήριξη θα εξακολουθήσει να είναι διαθέσιμη, όπως περιγράφεται στα ακόλουθα.

 • Όταν λήξει η υποστήριξη για ένα προϊόν, η υποστήριξη όλων των service pack για αυτό το προϊόν τερματίζεται επίσης. Ο κύκλος ζωής του προϊόντος αντικαθιστά την πολιτική του service pack.

 • Οι λωρίδες χρόνου υποστήριξης για τα Service Pack παραμένουν συνεπείς εντός της οικογένειας προϊόντων.

 • Η Microsoft δημοσιεύει συγκεκριμένες λωρίδες χρόνου υποστήριξης για ένα προηγούμενο service pack, όταν κυκλοφορήσει το νέο service pack.

Οι πελάτες ενθαρρύνονται ιδιαίτερα να παραμείνουν σε ένα πλήρως υποστηριζόμενο service pack για να εξασφαλίσουν ότι βρίσκονται στην πιο πρόσφατη και πιο ασφαλή έκδοση του προϊόντος τους.

Για πελάτες σε υποστηριζόμενα προϊόντα με εκδόσεις service pack που έχουν αφήσει πλήρη υποστήριξη, η Microsoft προσφέρει εμπορικά εύλογη υποστήριξη ως εξής:

Τα εμπορικά εύλογα περιστατικά υποστήριξης θα παρέχονται μέσω της Εξυπηρέτησης πελατών και υποστήριξης της Microsoft και των διαχειριζόμενων προσφορών υποστήριξης της Microsoft (όπως η Υποστήριξη Premier). Εάν το περιστατικό υποστήριξης απαιτεί κλιμάκωση της ανάπτυξης για περαιτέρω καθοδήγηση, απαιτεί μια ενημέρωση που δεν αφορά την ασφάλεια ή απαιτεί ενημέρωση ασφαλείας, θα ζητηθεί από τους πελάτες να κάνουν αναβάθμιση σε ένα πλήρως υποστηριζόμενο service pack.

Η εμπορικά λογική υποστήριξη δεν περιλαμβάνει επιλογή για τη δέσμευση πόρων ανάπτυξης προϊόντων της Microsoft, τεχνικές λύσεις μπορεί να είναι περιορισμένες ή μη δυνατές.

Ένας πίνακας των οικογενειών προϊόντων της Microsoft και η διάρκεια της υποστήριξης του service pack για κάθε οικογένεια προϊόντων είναι οι εξής.

Οικογένεια προϊόντων Διάρκεια υποστήριξης service pack
Πρόγραμμα-πελάτης και διακομιστές των Windows 24 Μήνες
Dynamics 24 Μήνες
Office 12 Μήνες
Διακομιστές 12 Μήνες
Εργαλεία προγραμματιστή 12 Μήνες
Λογισμικό καταναλωτών, πολυμέσα και παιχνίδια 12 Μήνες

Ξεκινώντας με τον SQL Server 2017, δεν θα κυκλοφορήσουν Service Pack. Ο SQL Server ακολουθεί το σύγχρονο μοντέλο συντήρησης, όπως περιγράφεται στην Ανακοίνωση του μοντέλου σύγχρονης συντήρησης για τον SQL Server.

Η Microsoft συνιστά να εφαρμόσετε την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημέρωση (ή μία που κυκλοφόρησε τον τελευταίο χρόνο) για την αντίστοιχη έκδοση. Η ομάδα υποστήριξης ενδέχεται να απαιτεί την εφαρμογή μιας συγκεκριμένης αθροιστικής ενημέρωσης που αντιμετωπίζει ένα συγκεκριμένο ζήτημα κατά την αντιμετώπιση ενός ζητήματος.

Αυτή η πολιτική υποστήριξης επιτρέπει στους πελάτες να λαμβάνουν υπάρχουσες ενημερώσεις που δεν αναλύουν ή να ζητούν νέες ενημερώσεις που δεν αφορούν την ασφάλεια για τα πλήρως υποστηριζόμενα Service Pack κατά τη φάση της βασικής υποστήριξης.

Τα service pack δεν τροποποιούνται αυτόματα ώστε να περιλαμβάνουν ενημερώσεις που δεν αφορούν την ασφάλεια μετά την αρχική ημερομηνία κυκλοφορίας του service pack. Ένα παλαιότερο service pack μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να περιλαμβάνει ενημερωμένες εκδόσεις που δεν αφορούν την ασφάλεια μετά την κυκλοφορία του service pack. Επικοινωνήστε με τη Microsoft και ζητήστε την τροποποίηση.

Οι ενημερώσεις ασφαλείας που έχουν κυκλοφορήσει με ενημερωτικά δελτία από το Κέντρο απόκρισης ασφαλείας της Microsoft θα αναθεωρηθούν και θα κατασκευαστούν μόνο για τα υποστηριζόμενα Service Pack. Οι ενημερώσεις θερινής ώρας και ζώνης ώρας έχουν δημιουργηθεί μόνο για πλήρως υποστηριζόμενα service pack.

Συνιστάται στους πελάτες να αξιολογούν και να εγκαθιστούν τα τρέχοντα service pack εγκαίρως, για να βεβαιωθείτε ότι τα συστήματα είναι ενημερωμένα με το πιο πρόσφατο λογισμικό ασφαλείας.

Αυτή η αναθεωρημένη πολιτική τέθηκε σε ισχύ στις 13 Απριλίου 2010.

Αλλαγή αρχείου καταγραφής

Επεξεργασίες Ιανουαρίου 2020
ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ: Η αυτόνομη πολιτική service pack έχει καταργηθεί και συμπεριληφθεί ως μέρος της πολιτικής σταθερού κύκλου ζωής.
Οκτώβριος 2020 edits/ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ: Η σύνδεση για ενοποιημένη υποστήριξη ενημερώθηκε.