docs.microsoft.com - Όροι χρήσης

Αποδοχή Όρων

Οι υπηρεσίες που παρέχει η Microsoft διέπονται από τους κάτωθι Όρους Χρήσης («ΟΧ»). Η Microsoft διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Μπορείτε να δείτε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Χρήσης κάνοντας κλικ στη σύνδεση υπερκειμένου «Όροι Χρήσης» στο κάτω μέρος των ιστοσελίδων μας.

Αρχή σελίδας

Περιγραφή Υπηρεσίας

Μέσω του δικτύου ιδιοτήτων Web, η Microsoft σας παρέχει πρόσβαση σε ποικίλους πόρους, συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης, των εργαλείων προγραμματιστών, των περιοχών λήψης, των φόρουμ επικοινωνίας και των πληροφοριών προϊόντων (συλλογικά οι «Υπηρεσίες»). Οι Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ενημερώσεων, βελτιώσεων, νέων δυνατοτήτων ή/και προσθήκης οποιωνδήποτε νέων ιδιοτήτων Web, διέπονται από τους Όρους Χρήσης.

Αρχή σελίδας

Επιτρέπεται μόνο η Προσωπική και Μη Εμπορική Χρήση

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οι Υπηρεσίες διατίθενται για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Απαγορεύεται η μεταβίβαση ή η πώληση τυχόν πληροφοριών, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών που έχουν αποκτηθεί από τις Υπηρεσίες, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Microsoft.

Αρχή σελίδας

Ιδιωτικό Απόρρητό και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ανατρέξτε στη [Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου] (https://privacy.microsoft.com/el-gr/privacystatement) για την αποκάλυψη σχετικά με τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών.

Αρχή σελίδας

Κοινοποίηση σχετικά με Λογισμικό που Διατίθεται μέσω αυτής της Τοποθεσίας Web

Τυχόν λογισμικό που διατίθεται για λήψη μέσω των Υπηρεσιών («Λογισμικό») αποτελεί έργο της Microsoft ή/και των προμηθευτών της, το οποίο προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση του Λογισμικού διέπεται από τους όρους της σύμβασης άδειας χρήσης τελικού χρήστη, εάν υπάρχει, η οποία συνοδεύει το Λογισμικό ή περιέχεται σε αυτό («Σύμβαση Άδειας Χρήσης»). Ο χρήστης δεν μπορεί να εγκαταστήσει Λογισμικό που συνοδεύεται από ή περιέχει μια Σύμβαση Άδειας Χρήσης, παρά μόνον αφού αποδεχθεί τους όρους της Σύμβασης Άδειας Χρήσης. Δέσμες ενεργειών ή κώδικας τρίτων, για τα οποία υπάρχουν συνδέσεις από αυτήν την τοποθεσία web ή στα οποία αυτή παραπέμπει, από τα τρίτα μέρη στα οποία ανήκει ο εν λόγω κώδικας και όχι από τη Microsoft.

Το Λογισμικό διατίθεται για λήψη αποκλειστικά και μόνο για χρήση από τελικούς χρήστες βάσει της Σύμβασης Άδειας Χρήσης. Τυχόν αναπαραγωγή ή αναδιανομή του Λογισμικού που δεν είναι σύμφωνη με τη Σύμβαση Άδειας Χρήσης απαγορεύεται ρητώς δια νόμου και ενδέχεται να συνεπάγεται σοβαρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Ή Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή Η ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.

ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, Η MICROSOFT CORPORATION ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΣ ΟΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΩΝ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΩΝ, ΕΙΤΕ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ, ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟΥ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΣΑΣ, Η MICROSOFT ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Ή/ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ. Η MICROSOFT ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΣΕΒΕΣΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ MICROSOFT.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. Όταν πραγματοποιείτε λήψη οποιουδήποτε Λογισμικού μέσω των Υπηρεσιών εκ μέρους της κυβέρνησης, των φορέων ή/και των οργάνων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής («Κυβέρνηση Η.Π.Α.»), το εν λόγω Λογισμικό παρέχεται με Περιορισμένα Δικαιώματα. Η χρήση, η αντιγραφή ή η αποκάλυψη από το Δημόσιο Η.Π.Α. διέπεται από περιορισμούς που παρατίθενται στην υποενότητα (c)(1)(ii) της διάταξης περί Δικαιωμάτων επί Τεχνικών Δεδομένων και Λογισμικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών DFARS 252.227-7013 ή των υποενοτήτων (c)(1) και (2) της διάταξης περί Περιορισμένων Δικαιωμάτων επί Εμπορικού Λογισμικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 48 CFR 52.227-19, ως εφαρμόζεται. Κατασκευαστής είναι η Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399.

Αρχή σελίδας

Κοινοποίηση σχετικά με Έγγραφα που Διατίθενται μέσω αυτής της Τοποθεσίας Web

Ορισμένα υλικά τεκμηρίωσης ενδέχεται να διέπονται από ειδικούς όρους άδειας χρήσης, οι οποίοι είναι διαφορετικοί από τους όρους που περιλαμβάνονται εδώ. Στο βαθμό που οι όροι συγκρούονται, υπερισχύουν οι ειδικοί όροι άδειας χρήσης.

Η MICROSOFT Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. ΟΛΑ ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ. Η MICROSOFT Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΣ ΟΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΩΝ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΙΤΕ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ, ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟΥ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. Η MICROSOFT Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΑΜΕΣΗ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ, ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ Ή ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ. ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ, ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. Η MICROSOFT Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ Ή/ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή/ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ.

Αρχή σελίδας

Κοινοποιήσεις σχετικά με το Λογισμικό, τα Έγγραφα και τις Υπηρεσίες που Διατίθενται μέσω της παρούσας Τοποθεσίας Web

Η MICROSOFT Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΑΜΕΣΗ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΙΤΕ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΕΙΤΕ ΑΛΛΗΣ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Αρχή σελίδας

Λογαριασμός Μέλους, Κωδικός Πρόσβασης και Ασφάλεια

Εάν οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες απαιτεί τη δημιουργία λογαριασμού, οφείλετε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής παρέχοντάς μας ενημερωμένες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες που ζητούνται στο σχετικό έντυπο εγγραφής. Οφείλετε επίσης να επιλέξετε έναν κωδικό πρόσβασης και ένα όνομα χρήστη. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και του λογαριασμού σας. Επιπλέον, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του λογαριασμού σας. Συμφωνείτε να ενημερώσετε αμέσως τη Microsoft για τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή για οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ασφαλείας. Η Microsoft δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες που προκύπτουν από τη χρήση του κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού σας από άλλο πρόσωπο, είτε εν γνώσει είτε εν αγνοία σας. Ωστόσο, εσείς ενδέχεται να θεωρηθείτε υπεύθυνοι για απώλειες της Microsoft ή άλλου τρίτου μέρους που προκύπτουν από τη χρήση του λογαριασμού ή του κωδικού πρόσβασής σας από άλλο πρόσωπο. Δεν επιτρέπεται ποτέ να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό άλλου προσώπου, χωρίς την άδεια του κατόχου του λογαριασμού.

Αρχή σελίδας

Δεν επιτρέπεται η Παράνομη ή Απαγορευμένη χρήση

Ως προϋπόθεση για την εκ μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών, δηλώνετε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες για οποιονδήποτε παράνομο ή απαγορευμένο σκοπό βάσει των παρόντων όρων, προϋποθέσεων και κοινοποιήσεων. Δεν επιτρέπεται η εκ μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών με τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη, απενεργοποίηση, υπερφόρτωση ή φθορά οποιουδήποτε διακομιστή της Microsoft ή των δικτύων που συνδέονται σε οποιονδήποτε διακομιστή της Microsoft ή να αναμιχθείτε στη χρήση και την απόλαυση τυχόν Υπηρεσιών από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Δεν επιτρέπεται η απόπειρα απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε οποιαδήποτε Υπηρεσία, λογαριασμό τρίτων, υπολογιστικά συστήματα ή δίκτυα που συνδέονται σε οποιονδήποτε διακομιστή της Microsoft ή σε οποιαδήποτε εκ των Υπηρεσιών, μέσω εισβολής, εξόρυξης κωδικού πρόσβασης ή κάποιου άλλου μέσου. Δεν επιτρέπεται η απόκτηση ή η απόπειρα απόκτησης τυχόν υλικών ή πληροφοριών μέσω οποιουδήποτε μέσου που σκόπιμα δεν διατίθεται μέσω των Υπηρεσιών.

Αρχή σελίδας

Χρήση Υπηρεσιών

Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να περιέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πίνακα ανακοινώσεων, χώρους συνομιλίας, ομάδες ειδήσεων, φόρουμ, κοινότητες, προσωπικές ιστοσελίδες, ημερολόγια, φωτογραφικά άλμπουμ, χώρους φύλαξης αρχείων ή/και άλλα μέσα μηνυμάτων ή επικοινωνίας που έχουν σχεδιαστεί για να σας παρέχουν τη δυνατότητα να επικοινωνείτε με άλλα άτομα (καθεμία “Υπηρεσία Επικοινωνίας” και συλλογικά «Υπηρεσίες Επικοινωνίας»). Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Επικοινωνίας μόνο για τη δημοσίευση, την αποστολή και τη λήψη μηνυμάτων και υλικού που είναι αρμόζοντα και, όπου ισχύει, σχετίζονται με τη συγκεκριμένη Υπηρεσία Επικοινωνίας. Παραδείγματος χάριν, συμφωνείτε, ενδεικτικά, ότι κατά τη χρήση των Υπηρεσιών Επικοινωνίας:

 • Δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες Επικοινωνίας σε συνδυασμό με έρευνες, διαγωνισμούς, πυραμιδικά σχήματα, επιστολές τύπου αλυσίδα, ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία ή άλλα αναπαραγόμενα ή αυτόκλητα μηνύματα (εμπορικά ή άλλα).
 • Δεν θα προβείτε σε δυσφήμιση, κακή χρήση, παρενόχληση, παρακολούθηση, απειλή ή άλλη παραβίαση των νόμιμων δικαιωμάτων τρίτων (π.χ. δικαιωμάτων ιδιωτικού απορρήτου και δημοσιότητας).
 • Δεν θα προβείτε σε δημοσίευση, ανάρτηση, αποστολή, διανομή ή διασπορά τυχόν ακατάλληλων, αισχρών, δυσφημιστικών, άσεμνων, ανάρμοστων ή παράνομων θεμάτων, ονομάτων, υλικού ή πληροφοριών.
 • Δεν θα προβείτε σε αποστολή ή άλλου είδους διάθεση αρχείων που περιέχουν εικόνες, φωτογραφίες, λογισμικό ή άλλο υλικό που προστατεύονται από νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της νομοθεσίας περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικών σημάτων (ή δικαιωμάτων ιδιωτικού απορρήτου ή δημοσιότητας), εκτός εάν είστε κάτοχος των εν λόγω δικαιωμάτων ή εάν ελέγχετε τα εν λόγω δικαιώματα ή έχετε λάβει κάθε απαιτούμενη συγκατάθεση για τις εν λόγω ενέργειες.
 • Δεν θα χρησιμοποιήσετε κανένα υλικό ή πληροφορία, συμπεριλαμβανομένων εικόνων ή φωτογραφιών, που διατίθενται μέσω των Υπηρεσιών με οποιοδήποτε τρόπο που συνιστά παραβίαση τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, επιχειρηματικού απορρήτου ή άλλων ιδιωτικών δικαιωμάτων οποιουδήποτε συμβαλλόμενου.
 • Δεν θα αποστείλετε αρχεία που περιέχουν ιούς, δούρειους ίππους, ιούς τύπου worm, ωρολογιακές βόμβες, ακυρωτικά μηνύματα (cancelbot), κατεστραμμένα αρχεία ή άλλο παρόμοιο λογισμικό ή προγράμματα που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στη λειτουργία ενός υπολογιστή ή ενός περιουσιακού στοιχείου τρίτου μέρους.
 • Δεν θα προβείτε σε διαφήμιση ή σε προσφορά πώλησης ή αγοράς οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας για οποιονδήποτε επιχειρηματικό σκοπό, εκτός εάν οι Υπηρεσίες Επικοινωνίας επιτρέπουν ρητώς τέτοιου είδους μηνύματα.
 • Δεν θα προβείτε σε λήψη τυχόν αρχείων που δημοσιεύονται από άλλο χρήστη μιας Υπηρεσίας Επικοινωνίας, τα οποία γνωρίζετε ή θα έπρεπε ευλόγως να γνωρίζετε ότι δεν επιτρέπεται από το νόμο να αναπαράγονται, να προβάλλονται, να εκτελούνται ή/και να διανέμονται με αυτόν τον τρόπο.
 • Δεν θα παραποιήσετε τυχόν πληροφορίες διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως αναφορές στο δημιουργό, νομικές ή άλλες σχετικές κοινοποιήσεις ή επισημάνσεις για δικαιώματα αποκλειστικής κυριότητας ή ετικέτες για την προέλευση του λογισμικού ή άλλου υλικού που περιέχεται σε κάποιο απεσταλμένο αρχείο.
 • Δεν θα περιορίσετε και δεν θα παρακωλύσετε τη χρήση και απόλαυση των Υπηρεσιών Επικοινωνίας από οποιονδήποτε άλλο χρήστη.
 • Δεν θα παραβείτε τυχόν κώδικες δεοντολογίας ή άλλες οδηγίες που ενδέχεται να ισχύουν για κάποια συγκεκριμένη Υπηρεσία Επικοινωνίας.
 • Δεν θα αποκομίσετε και δεν θα συλλέξετε με κανέναν τρόπο στοιχεία για τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Δεν θα παραβείτε το εφαρμοστέο δίκαιο ή τους κανονισμούς.
 • Δεν θα δημιουργήσετε πλαστή ταυτότητα με σκοπό την παραπλάνηση τρίτων.
 • Δεν θα προβείτε σε χρήση, λήψη, αντιγραφή ή παροχή (είτε δωρεάν είτε όχι) καταλόγου χρηστών των Υπηρεσιών ή άλλων χρηστών, πληροφοριών χρήσης ή επιμέρους στοιχείων αυτών σε οποιοδήποτε άτομο ή νομικό πρόσωπο.

Η Microsoft δεν έχει καμία υποχρέωση παρακολούθησης των Υπηρεσιών Επικοινωνίας. Ωστόσο, η Microsoft διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει το υλικό που δημοσιεύεται στις Υπηρεσίες Επικοινωνίας και να καταργεί τυχόν υλικό κατά την αποκλειστική της κρίση. Η Microsoft διατηρεί το δικαίωμα να καταργεί την πρόσβασή σας σε οποιαδήποτε ή σε όλες τις Υπηρεσίες Επικοινωνίας ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση και για οποιονδήποτε λόγο.

Η Microsoft διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα αποκάλυψης στοιχείων που η Microsoft κρίνει αναγκαία για την ανταπόκρισή της στις απαιτήσεις των ισχυόντων νόμων, κανονισμών, νομικών διαδικασιών ή κυβερνητικών αιτημάτων ή επεξεργασίας, άρνησης δημοσίευσης ή κατάργησης του συνόλου ή μέρους πληροφοριών ή υλικού κατά την αποκλειστική της κρίση.

Επιδεικνύετε πάντοτε προσοχή κατά την παροχή αναγνωρίσιμων προσωπικών σας στοιχείων ή στοιχείων των παιδιών σας στις Υπηρεσίες Επικοινωνίας. Η Microsoft δεν ελέγχει και δεν ενστερνίζεται το περιεχόμενο, τα μηνύματα ή τις πληροφορίες που παρατίθενται στις Υπηρεσίες Επικοινωνίας και, ως εκ τούτου, η Microsoft αποποιείται ρητώς κάθε ευθύνη όσον αφορά τις Υπηρεσίες Επικοινωνίας και οποιαδήποτε ενέργεια που προκύπτει από τη συμμετοχή σας στις Υπηρεσίες Επικοινωνίας. Οι διαχειριστές και οι κεντρικοί υπολογιστές δεν είναι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της Microsoft και οι απόψεις τους δεν εκφράζουν απαραιτήτως εκείνες της Microsoft.

Το υλικό που αποστέλλεται στις Υπηρεσίες Επικοινωνίας ενδέχεται να υπόκειται σε δημοσιευμένους περιορισμούς ως προς τη χρήση, την αναπαραγωγή ή/και τη διάδοση.

Αρχή σελίδας

Υλικά που Παρέχονται στη Microsoft ή Δημοσιεύονται σε οποιαδήποτε Τοποθεσία Web της Microsoft

Η Microsoft δεν διεκδικεί την ιδιοκτησία του υλικού που παρέχετε σε αυτήν (συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχολίων και συστάσεων) ή δημοσιεύετε, καταχωρείτε ή υποβάλλετε σε οποιαδήποτε Υπηρεσία ή σε σχετιζόμενες υπηρεσίες όπου το υλικό αυτό διατίθεται στο ευρύ κοινό ή σε μέλη οποιουδήποτε κοινού ή ιδιωτικής κοινότητας (κάθε μεμονωμένο υλικό καλείται «Υποβολή» και συλλογικά «Υποβολές»). Ωστόσο, δημοσιεύοντας, αποστέλλοντας, καταχωρώντας, παρέχοντας ή υποβάλλοντας («Δημοσίευση») την Υποβολή σας, παραχωρείτε άδεια στη Microsoft, τις συγγενείς της εταιρείες και τους απαιτούμενους κατόχους υπο-αδειών χρήσης να χρησιμοποιήσουν την Υποβολή σας σε συνδυασμό με τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους στο Internet (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, όλων των Υπηρεσιών της Microsoft), παραχωρώντας, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα άδειας χρήσης: για την αντιγραφή, διανομή, μετάδοση, δημόσια προβολή, δημόσια εκτέλεση, αναπαραγωγή, επεξεργασία, μετάφραση και αναδιαμόρφωση της Υποβολής σας, για τη δημοσίευση του ονόματός σας σε συνδυασμό με την Υποβολή σας, καθώς και το δικαίωμα παραχώρησης υπο-άδειας χρήσης για τα δικαιώματα αυτά σε κάθε προμηθευτή των Υπηρεσιών.

Δεν θα καταβάλλεται καμία αμοιβή για τη χρήση της Υποβολής σας, όπως προβλέπεται στο παρόν. Η Microsoft δεν έχει καμία υποχρέωση να δημοσιεύει ή να χρησιμοποιεί τυχόν Υποβολές που παρέχετε και μπορεί ανά πάσα στιγμή να καταργήσει οποιαδήποτε Υποβολή κατά την αποκλειστική της κρίση.

Δημοσιεύοντας μια Υποβολή, εγγυάστε και δηλώνετε ότι είστε κάτοχος ή ελέγχετε με άλλον τρόπο όλα τα δικαιώματα επί της Υποβολής σας, όπως περιγράφεται στους παρόντες Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά όλων των απαιτούμενων δικαιωμάτων για την παροχή, τη δημοσίευση, την αποστολή την καταχώριση ή την υποβολή των Υποβολών σας.

Εκτός από την ανωτέρω εγγύηση και τις δηλώσεις, Δημοσιεύοντας μια Υποβολή που περιέχει εικόνες, φωτογραφίες ή άλλα γραφικά στοιχεία, είτε στο σύνολό της είτε εν μέρει («Εικόνες»), εγγυάστε και δηλώνετε (α) ότι είστε ο κάτοχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των εν λόγω Εικόνων ή ότι ο κάτοχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των εν λόγω Εικόνων σας έχει παραχωρήσει άδεια χρήσης των εικόνων ή οποιουδήποτε περιεχομένου ή/και εικόνων που περιέχονται στις εν λόγω Εικόνες, συμφώνως προς τον τρόπο και το σκοπό της χρήσης σας και προς τις λοιπές προβλέψεις των παρόντων Όρων Χρήσης και των Υπηρεσιών, (β) ότι έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για την παραχώρηση των αδειών και υπο-αδειών χρήσης που περιγράφονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, και (γ) ότι όλα τα άτομα που απεικονίζονται στις εν λόγω Εικόνες, εάν υπάρχουν, έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση των Εικόνων, όπως ορίζεται στους παρόντες Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης, επί παραδείγματι, της διανομής, της δημόσιας προβολής και της αναπαραγωγής των εν λόγω Εικόνων. Δημοσιεύοντας Εικόνες, παραχωρείτε (α) σε όλα τα μέλη της ιδιωτικής σας κοινότητας (για κάθε τέτοια Εικόνα που διατίθεται στα μέλη της εν λόγω ιδιωτικής κοινότητας) ή/και (β) στο ευρύ κοινό (για κάθε τέτοια Εικόνα που διατίθεται οπουδήποτε στις Υπηρεσίες, εκτός από τις ιδιωτικές κοινότητες), άδεια χρήσης των Εικόνων σας σε συνδυασμό με τη χρήση, όπως επιτρέπεται δυνάμει των παρόντων Όρων Χρήσης, οποιασδήποτε Υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της παραγωγής αντιτύπων και της δημιουργίας δώρων που περιέχουν τέτοιες Εικόνες) και, μεταξύ άλλων, μη αποκλειστική, παγκόσμια και απαλλαγμένη από την υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων εκμετάλλευσης άδεια: για την αντιγραφή, τη διανομή, τη μετάδοση, τη δημόσια προβολή, τη δημόσια εκτέλεση, την αναπαραγωγή, την επεξεργασία, τη μετάφραση και την αναδιαμόρφωση των Εικόνων σας χωρίς αναφορά του ονόματός σας μαζί με τις εν λόγω Εικόνων, καθώς και το δικαίωμα παραχώρησης υπό-άδειας χρήσης για τα δικαιώματα αυτά σε κάθε προμηθευτή των Υπηρεσιών. Οι άδειες χρήσης που παραχωρούνται ανωτέρω όσον αφορά τις Εικόνες θα τερματίζονται ταυτόχρονα με την εξ ολοκλήρου κατάργηση των εν λόγω Εικόνων από τις Υπηρεσίες, υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω τερματισμός δεν επηρεάζει τυχόν άδειες χρήσης που έχουν παραχωρηθεί σε συνδυασμό με τις Εικόνες προ της εξ ολοκλήρου κατάργησης των Εικόνων από εσάς. Δεν θα καταβάλλεται καμία αμοιβή για τη χρήση των Εικόνων σας.

Αρχή σελίδας

Κοινοποιήσεις και Διαδικασία Έγερσης Αξιώσεων για Παραβίαση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Σύμφωνα με τον Τίτλο 17 και Τμήμα 512(c)(2) του Κώδικα των Ηνωμένων Πολιτειών, οι κοινοποιήσεις έγερσης αξιώσεων για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να αποστέλλονται στον καθορισμένο Συνεργάτη της Εταιρείας Παροχής Υπηρεσιών. ΚΑΘΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.

Ανατρέξτε στην ενότητα [Κοινοποίηση και Διαδικασία για Έγερση Αξιώσεων για Παραβίαση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας] (http://www.microsoft.com/info/cpyrtinfrg.aspx).

Αρχή σελίδας

Συνδέσεις σε Τοποθεσίες Τρίτων

ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΥΤΗ ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΝΑ ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ MICROSOFT. ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MICROSOFT ΚΑΙ Η MICROSOFT ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑΓΗ Ή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ. Η MICROSOFT ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ WEB (WEBCASTING) Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ. Η MICROSOFT ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΣΑΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ MICROSOFT.

Αρχή σελίδας

Πολιτική Υποβολής Αυτόκλητων Ιδεών

Η MICROSOFT Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΕΚ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΟΥΝ ΑΥΤΟΚΛΗΤΕΣ ΙΔΕΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΥΧΟΝ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΕΙΣ, ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΥΛΙΚΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ή ΝΕΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΜΗΝ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ, ΔΕΙΓΜΑΤΑ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ. ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΩΝ Ή ΑΝΤΙΔΙΚΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ή ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ MICROSOFT ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΥΧΟΝ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΙΔΕΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΗ MICROSOFT. ΣΥΝΕΠΩΣ ΜΗΝ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΕ ΑΥΤΟΚΛΗΤΑ ΙΔΕΕΣ ΣΤΗ MICROSOFT Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ MICROSOFT. ΕΑΝ, ΠΑΡΑ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΜΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΕ ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΣΑΣ, ΕΠΙΜΕΝΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΕ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ ΟΤΙ Η MICROSOFT ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ ΟΤΙ ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΣΑΣ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΩΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ Ή ΙΔΙΩΤΙΚΑ.

Αρχή σελίδας