Παρουσιάζουμε μια νέα προσέγγιση στην εκμάθηση

Εκπαίδευση με πρακτική εξάσκηση που σας βοηθά να χτίσετε την καριέρα σας και να εξασφαλίσετε μια θέση στην κορυφή.

Microsoft Docs

Το docs.microsoft.com είναι ένα κεντρικό σημείο για την τεκμηρίωση της Microsoft για τελικούς χρήστες, προγραμματιστές και επαγγελματίες IT. Δείτε οδηγούς γρήγορης εκκίνησης, προγράμματα εκμάθησης, αναφορά API και παραδείγματα κώδικα.

Κατάλογος Docs

Κατάλογος Docs