Προηγούμενες εκδόσεις προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνολογιών της Microsoft