Συνήθεις ερωτήσεις για τον κύκλο ζωής - Office, Office 365 και Microsoft 365

Αρχικά δημοσιεύθηκε: 18 Ιουλίου 2016
Ενημερώθηκε: 17 Αυγούστου 2020

Μεταβείτε εδώ για να αναζητήσετε τον κύκλο ζωής του προϊόντος σας.

Τι είναι η Πολιτική Κύκλου Ζωής της Microsoft για το Microsoft 365 και τα προϊόντα του Office;

Η σουΐτα υπηρεσιών του Office 365 και της Microsoft 365, μαζί με τις εφαρμογές του Microsoft 365, διέπεται από την Πολιτική Σύγχρονου Κύκλου Ζωής.

Στις 21 Απριλίου 2020, υιοθετήσαμε τις "Εφαρμογές Microsoft 365" για τα δύο συνδρομητικά προϊόντα πελατών του Office:

 • Το Office 365 ProPlus θα γίνει Εφαρμογές του Microsoft 365 για μεγάλες επιχειρήσεις
 • Το Office 365 για Επιχειρήσεις θα γίνει Εφαρμογές του Microsoft 365 για επιχειρήσεις

Επίσης, εκείνη την ημερομηνία, αλλάξαμε τα ονόματα των προσφορών μας για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του Office 365 και πολλές από τις καταναλωτικές μας προσφορές:

 • Το Office 365 Business Essentials θα γίνει Microsoft 365 Business Basic
 • Το Office 365 Business Premium θα γίνει Microsoft 365 Business Standard
 • Το Microsoft 365 Business θα γίνει Microsoft 365 Business Premium
 • Το Office 365 για Οικιακή Θυρίδα θα γίνει Microsoft 365 Family
 • Το Office 365 για Προσωπική χρήση θα γίνει Microsoft 365 για Προσωπική χρήση
 • Το Office 365 Solo θα γίνει Microsoft 365 για προσωπική χρήση
 • Οι Υπηρεσίες του Office 365 θα γίνουν Microsoft 365 για προσωπική χρήση
 • Το Office 365 Ακαδημαϊκή έκδοση θα γίνει το Microsoft 365 για προσωπική χρήση
 • Το Office 365 για Οικιακή Θυρίδα (για στρατιωτικούς) θα γίνει Microsoft 365 Family

Δεν υπάρχουν αλλαγές ονομασίας για τις εκδόσεις του Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις, κρατικές υπηρεσίες και εκπαιδευτικές εκδόσεις και εκδόσεις microsoft 365 για μεγάλες επιχειρήσεις, κρατικές υπηρεσίες και εκπαιδευτικές εκδόσεις.

Άλλα προϊόντα του Office διέπονται από την Πολιτική Σταθερού Κύκλου Ζωής. Αναζητήστε ένα συγκεκριμένο προϊόν του Office για να δείτε την αντίστοιχη πολιτική κύκλου ζωής και τις ημερομηνίες λήξης υποστήριξης.

Για το Office 2019, η Microsoft παρέχει 5 χρόνια βασικής υποστήριξης με 2 χρόνια εκτεταμένης υποστήριξης κατ' εξαίρεση του δεκαετή όρου της Πολιτικής Σταθερού Κύκλου Ζωής. Αυτή η 7ετής προθεσμία θα ευθυγραμμιστεί με την περίοδο υποστήριξης για το Office 2016.

Θα εκτελούνται το Office 365 και το Microsoft 365 σε οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης;

Ναι. Βρείτε τις πιο πρόσφατες απαιτήσεις συστήματος για τα Microsoft 365 και Office 365 εδώ.

Σημειώστε ότι, από τις 17 Αυγούστου 2021, οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες του Microsoft 365 δεν θα υποστηρίζουν πλέον τον Internet Explorer (IE) 11. Επιπλέον, οι Microsoft Teams δεν θα υποστηρίζουν πλέον τον IE 11 από τις 30 Νοεμβρίου 2020. Μεταβείτε εδώ για να μάθετε περισσότερα.

Ποια είναι η Πολιτική Κύκλου Ζωής της Microsoft για το Office για Mac?

Τα προϊόντα microsoft Office για Mac (όλες οι εκδόσεις) διέπονται από τη σταθερή πολιτική και προσφέρουν 5 χρόνια κύριας υποστήριξης.

Πού μπορώ να βρω πρόσθετους πόρους για πληροφορίες σχετικά με το τέλος υποστήριξης και τη μετεγκατάσταση του Office;

Αλλαγή αρχείου καταγραφής

Διορθώσεις Ιουλίου 2020
ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ: Σύνδεσμοι πρόσθετων πόρων

Edits Αυγούστου 2020
ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ: Προστέθηκαν πληροφορίες υποστήριξης IE11