Ρύθμιση παραμέτρων μετα-δεδομένων προηγμένης φόρμας για πύλες

Τα μετα-δεδομένα προηγμένης φόρμας περιέχουν πρόσθετη λογική τροποποίησης συμπεριφοράς για την αύξηση ή την παράκαμψη της λειτουργίας των πεδίων φόρμας, κάτι που δεν είναι δυνατόν με τις εγγενείς δυνατότητες επεξεργασίας της βασικής φόρμας .

Προσθήκη νέας καρτέλας

 1. Στο βήμα προηγμένης φόρμας, το οποίο έχει πεδία που θέλετε να τροποποιήσετε, μεταβείτε στην επιλογή Σχετικά > Μετα-δεδομένα"

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη νέων μετα-δεδομένων προηγμένης φόρμας.

Ιδιότητες μετα-δεδομένων προηγμένης φόρμας

Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά παρέχουν πρόσθετο στυλ και δυνατότητες σε στοιχεία σε μια φόρμα.

Ονομασία Περιγραφή
Βήμα σύνθετης φόρμας Το βήμα προηγμένης φόρμας που συσχετίζεται με την εγγραφή μετα-δεδομένων προηγμένης φόρμας.
Τύπος Οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι εξής:
 • Χαρακτηριστικό
 • Ενότητα
 • Καρτέλα
Με την επιλογή χαρακτηριστικού ως τιμή Τύπος, εμφανίζονται οι κατάλληλες επιλογές για την τροποποίηση των πεδίων στην τρέχουσα φόρμα που αποδίδονται από το σχετικό βήμα. Η επιλογή τιμής ενότητας ως τύπο εμφανίζει τις διαθέσιμες επιλογές για την τροποποίηση μιας ενότητας στη φόρμα. Η επιλογή τιμής καρτέλας ως τύπο εμφανίζει τις διαθέσιμες επιλογές για την τροποποίηση μιας καρτέλας στη φόρμα.

Τύπος μετα-δεδομένων προηγμένης φόρμας = χαρακτηριστικό

Οι ακόλουθες ιδιότητες εμφανίζονται όταν ο επιλεγμένος τύπος είναι "Χαρακτριστικό".

Πλήρες όνομα Περιγραφή
Λογικό όνομα χαρακτηριστικού Το λογικό όνομα του πεδίου χαρακτηριστικού για μορφοποίηση.
Ετικέτα Αντικαθιστά την προεπιλεγμένη ετικέτα που έχει αντιστοιχιστεί στο χαρακτηριστικό στον πίνακα με το κείμενο που καθορίζεται σε αυτήν την καταχώρηση. Για κάθε πακέτο γλωσσών που έχει εγκατασταθεί και ενεργοποιηθεί για το περιβάλλον Microsoft Dataverse ένα πεδίο θα είναι διαθέσιμο για να εισαγάγετε το μήνυμα στη σχετική γλώσσα.

Στυλ στοιχείου ελέγχου

Οι παρακάτω επιλογές τροποποιούν το στυλ και τη λειτουργικότητα του πεδίου χαρακτηριστικού.

Πλήρες όνομα Περιγραφή
Στυλ Ένα από τα παρακάτω:
 • Σύνολο επιλογών ως λίστα κατακόρυφου κουμπιού επιλογής
 • Σύνολο επιλογών ως λίστα οριζόντιου κουμπιού επιλογής
 • Μονή γραμμή κειμένου ως επικύρωση αναζήτησης γεωεντοπισμού (απαιτεί ρυθμίσεις χαρτών Bing - λεπτομέρειες εδώ)
 • Ομαδοποίηση ακέραιου αριθμού ως άθροισμα σταθεράς (απαιτείται όνομα ομάδας)
 • Ομαδοποίηση ακέραιου αριθμού ως κλίμακας σειράς κατάταξης χωρίς δεσμούς (απαιτείται όνομα ομάδας)
 • Ομαδοποίηση ακέραιου αριθμού ως κλίμακας σειράς κατάταξης με δεσμούς (απαιτείται όνομα ομάδας)
 • Πίνακας πολλαπλών επιλογών (απαιτείται όνομα ομάδας)
 • Πολλαπλές επιλογές (απαιτείται όνομα ομάδας)
 • Ομαδοποίηση ακέραιου αριθμού ως κατάταξη στοίβας (απαιτείται όνομα ομάδας)
 • Στοιχείο κωδικού
 • Απόδοση αναζήτησης ως αναπτυσσόμενη λίστα
Όνομα ομάδας Ένα όνομα χρησιμοποιείται για την ομαδοποίηση στοιχείων ελέγχου μαζί με ένα σύνθετο στοιχείο ελέγχου.
Πολλαπλή επιλογή - Ελάχιστο απαιτούμενο επιλεγμένο πλήθος Πρόκειται για τις απαιτούμενες ελάχιστες τιμές που έχουν επιλεγεί στην ερώτηση πολλαπλών επιλογών. Απαιτείται μόνο αν είναι επιλεγμένο το στυλ στοιχείου ελέγχου "Πολλαπλές επιλογές".
Πολλαπλή επιλογή - Μέγιστο επιλεγμένο πλήθος Αυτός είναι ο μέγιστος αριθμός τιμών που επιτρέπεται να επιλέγονται κατά την ερώτηση πολλαπλών επιλογών. Απαιτείται μόνο αν είναι επιλεγμένο το στυλ στοιχείου ελέγχου "Πολλαπλές επιλογές".
Ελάχιστο σύνολο αθροίσματος σταθεράς Αυτή είναι η απαιτούμενη ελάχιστη τιμή που εφαρμόζεται σε ένα πεδίο απόκρισης αθροίσματος σταθεράς. Απαιτείται μόνο εάν έχετε επιλέξει το στυλ στοιχείου ελέγχου "Ομαδοποίηση ακέραιου αριθμού ως άθροισμα σταθεράς".
Μέγιστο σύνολο αθροίσματος σταθεράς Αυτός είναι ο μέγιστος αριθμός τιμής που επιτρέπεται να εφαρμοστεί σε ένα πεδίο απόκρισης αθροίσματος σταθεράς. Απαιτείται μόνο εάν έχετε επιλέξει το στυλ στοιχείου ελέγχου "Ομαδοποίηση ακέραιου αριθμού ως άθροισμα σταθεράς".
Τυχαίες τιμές συνόλου επιλογών Αν επιλέξετε Ναι, τότε το αποτέλεσμα θα είναι μια τυχαία σειρά επιλογών για ένα στοιχείο ελέγχου συνόλου επιλογών. Ισχύει μόνο για τα χαρακτηριστικά που είναι του τύπου Σύνολο επιλογών.
CSS Κλάση Προσθέτει ένα προσαρμοσμένο όνομα κλάσης CSS στο στοιχείο ελέγχου.

Συμπλήρωση πεδίου εκ των προτέρων

Οι παρακάτω επιλογές παρέχουν μια προεπιλεγμένη τιμή για πεδία στη φόρμα.

Πλήρες όνομα Περιγραφή
Παράβλεψη προεπιλεγμένης τιμής Αγνοεί την προεπιλεγμένη τιμή για το καθορισμένο πεδίο χαρακτηριστικού. Χρήσιμο για χαρακτηριστικά τα οποία είναι πεδία Δύο επιλογών που αποδίδονται ως κουμπιά Ναι και Όχι. Επειδή μια τιμή Ναι ή Όχι αντιστοιχίζεται αυτόματα από προεπιλογή, αυτή η επιλογή σάς δίνει τη δυνατότητα να εμφανίσετε ερωτήσεις Ναι/Όχι χωρίς μια προκαθορισμένη απάντηση.
Τύπος Ένα από τα παρακάτω:
 • Τιμή
 • Τρέχουσα ημερομηνία
 • Επαφή του τρέχοντος χρήστη
Για την επιλογή τιμής απαιτείται να καθοριστεί μια τιμή στο πεδίο Τιμή που θα αντιστοιχιστεί στο πεδίο όταν φορτώνεται η φόρμα. Η επιλογή της σημερινής ημερομηνίας θα αντιστοιχίσει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στο πεδίο χαρακτηριστικού. Για την επιλογή επαφής του τρέχοντος χρήστη απαιτείται ένα πεδίο Από το χαρακτηριστικό που είναι ένα χαρακτηριστικό στον πίνακα επαφής που θα ανακτηθεί από την καρτέλα επαφής του τρέχοντος χρήστη και θα οριστεί στο πεδίο χαρακτηριστικού που καθορίζεται.
Τιμή Μια τιμή που θα αντιστοιχιστεί στο πεδίο όταν φορτώνεται η φόρμα.
Χαρακτηριστικό "Από" Ένα χαρακτηριστικό στον πίνακα επαφής που θα ανακτηθεί από την εγγραφή του τρέχοντος χρήστη πύλης και που έχει αντιστοιχιστεί στο πεδίο όταν φορτώνεται η φόρμα.

Ορισμός τιμής κατά την αποθήκευση

Οι παρακάτω επιλογές καθορίζουν μια τιμή που θα οριστεί κατά την αποθήκευση της φόρμας.

Πλήρες όνομα Περιγραφή
Ορισμός τιμής κατά την αποθήκευση Το Ναι υποδεικνύει ότι πρέπει να αντιστοιχιστεί μια τιμή στο χαρακτηριστικό χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που εισήχθησαν στο πεδίο Τιμή.
Σημείωση: Κάθε τύπος χαρακτηριστικού υποστηρίζεται εκτός από τον εξής: Μοναδικό αναγνωριστικό.
Τύπος Ένα από τα παρακάτω:
 • Τιμή
 • Τρέχουσα ημερομηνία
 • Επαφή του τρέχοντος χρήστη
Για την επιλογή τιμής απαιτείται να καθοριστεί μια τιμή στο πεδίο Τιμή που θα αντιστοιχιστεί στο πεδίο όταν φορτώνεται η φόρμα. Η επιλογή της σημερινής ημερομηνίας θα αντιστοιχίσει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στο πεδίο χαρακτηριστικού. Για την επιλογή επαφής του τρέχοντος χρήστη απαιτείται ένα πεδίο Από το χαρακτηριστικό που είναι ένα χαρακτηριστικό στον πίνακα επαφής που θα ανακτηθεί από την καρτέλα επαφής του τρέχοντος χρήστη και θα οριστεί στο πεδίο χαρακτηριστικού που καθορίζεται.
Τιμή Η τιμή που θα αντιστοιχιστεί στο χαρακτηριστικό όταν αποθηκεύεται η φόρμα.
Τα πεδία Δύο επιλογών (Δυαδικά) χρησιμοποιούν true ή false.
Για το πεδίο Σύνολο επιλογών χρησιμοποιήστε την ακέραια τιμή για την επιλογή.
Για πεδία αναζήτησης (TableReference), χρησιμοποιήστε το αναγνωριστικό GUID.
Σημείωση: Εάν το χαρακτηριστικό είναι επίσης στη φόρμα, τότε η τιμή του χρήστη θα αντικατασταθεί με αυτή την τιμή.
Χαρακτηριστικό "Από" Ένα χαρακτηριστικό στον πίνακα επαφής που θα ανακτηθεί από την εγγραφή του τρέχοντος χρήστη πύλης και που έχει αντιστοιχιστεί στο πεδίο όταν αποθηκεύεται η φόρμα.

Ρυθμίσεις αναζήτησης

Η ρύθμιση αναζήτησης Βασική φόρμα για δημιουργία χρησιμοποιείται για την συμπλήρωση της βασικής φόρμας για τη δημιουργία μιας νέας καρτέλας από την αναζήτηση, όταν τα μετα-δεδομένα που δημιουργούνται για ένα χαρακτηριστικό είναι τύπου αναζήτησης.

Επικύρωση

Η ακόλουθη ενότητα περιέχει ιδιότητες που τροποποιούν διάφορες παραμέτρους επικύρωσης και μηνύματα σφάλματος.

Για κάθε πακέτο γλωσσών που έχει εγκατασταθεί και ενεργοποιηθεί για το περιβάλλον Dataverse ένα πεδίο θα είναι διαθέσιμο για να εισαγάγετε το μήνυμα στη σχετική γλώσσα.

Πλήρες όνομα Περιγραφή
Μήνυμα σφάλματος επικύρωσης Παρακάμπτει το προεπιλεγμένο μήνυμα σφάλματος επικύρωσης για το πεδίο.
Τακτικές παραστάσεις Μια τακτική παράσταση που θα προστεθεί για να επικυρώσετε το πεδίο.
Μήνυμα σφάλματος επικύρωσης τακτικής παράστασης Το μήνυμα σφάλματος επικύρωσης που θα εμφανίζεται, όταν αποτυγχάνει η επικύρωση τακτικής παράστασης.
Υποχρεωτικό πεδίο Επιλέξτε το για να περιέχει το πεδίο χαρακτηριστικού μια τιμή.
Μήνυμα σφάλματος επικύρωσης υποχρεωτικού πεδίου Παρακάμπτει το προεπιλεγμένο μήνυμα σφάλματος υποχρεωτικού πεδίου αν το πεδίο δεν περιέχει τιμή.
Μήνυμα σφάλματος επικύρωσης περιοχής Παρακάμπτει το προεπιλεγμένο μήνυμα σφάλματος εύρους επικύρωσης που εμφανίζεται αν η τιμή του πεδίου είναι έξω από τις κατάλληλες ελάχιστες και μέγιστες τιμές που καθορίζονται στο χαρακτηριστικό πίνακα και είναι τύπου Ακέραιος αριθμός, Δεκαδικός αριθμός, Αριθμός κινητής υποδιαστολής ή Νομισματική μονάδα.
Μήνυμα σφάλματος επικύρωσης γεωεντοπισμού Ισχύει, εάν το χαρακτηριστικό είναι μια μονή γραμμή κειμένου και το στυλ του στοιχείου ελέγχου που καθορίσατε είναι Μεμονωμένη γραμμή κειμένου ως επικύρωση αναζήτησης γεωεντοπισμού, τότε θα αντικαταστήσει το προεπιλεγμένο μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν αποτυγχάνει η επικύρωση δεδομένων που καταχωρούνται.
Μήνυμα σφάλματος επικύρωσης αθροίσματος σταθεράς Ισχύει, εάν το χαρακτηριστικό είναι τύπου Ακέραιος Αριθμός και το στυλ του στοιχείου ελέγχου που καθορίσατε είναι Ομαδοποίηση ακέραιου αριθμού ως άθροισμα σταθεράς, τότε θα αντικαταστήσει το προεπιλεγμένο μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν αποτυγχάνει η επικύρωση δεδομένων που καταχωρούνται.
Πολλαπλή επιλογή - Μήνυμα σφάλματος επικύρωσης Ισχύει, εάν το χαρακτηριστικό είναι τύπου Δύο επιλογών και το στυλ του στοιχείου ελέγχου που καθορίσατε είναι Πολλαπλής επιλογής, τότε θα αντικαταστήσει το προεπιλεγμένο μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν αποτυγχάνει η επικύρωση δεδομένων που καταχωρούνται.
Μήνυμα σφάλματος επικύρωσης σειράς κατάταξης χωρίς δεσμούς Ισχύει, εάν το χαρακτηριστικό είναι τύπου Ακέραιος Αριθμός και το στυλ του στοιχείου ελέγχου που καθορίσατε είναι Ομαδοποίηση ακέραιου αριθμού ως κλίμακας σειράς κατάταξης χωρίς δεσμούς, τότε θα αντικαταστήσει το προεπιλεγμένο μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν αποτυγχάνει η επικύρωση δεδομένων που καταχωρούνται.

Περιγραφή και Οδηγίες

Οι ακόλουθες ιδιότητες καθορίζουν τη θέση και το περιεχόμενο της προσαρμοσμένης περιγραφής ή των οδηγιών.

Πλήρες όνομα Περιγραφή
Προσθήκη περιγραφής Τα αποτελέσματα του Ναι στο προσαρμοσμένο κείμενο που εμφανίζεται στη φόρμα στη θέση που καθορίσατε.
Θέση Ένα από τα παρακάτω:
 • Επάνω από το πεδίο
 • Κάτω από το πεδίο
 • Επάνω από την ετικέτα
Χρήση ιδιότητας περιγραφής χαρακτηριστικού Επιλέξτε "Ναι" για να χρησιμοποιήσετε την περιγραφή που έχει αντιστοιχιστεί στα μετα-δεδομένα χαρακτηριστικού στον πίνακα. Επιλέξτε "Όχι" για να παράσχετε μια προσαρμοσμένη περιγραφή. Η προεπιλογή είναι Όχι.
Περιγραφή Προσαρμοσμένο κείμενο που θα εμφανίζεται στη φόρμα. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό όταν έχει οριστεί η ιδιότητα περιγραφής χαρακτηριστικού σε 'Όχι". Για κάθε πακέτο γλωσσών που έχει εγκατασταθεί και ενεργοποιηθεί για το περιβάλλον Dataverse ένα πεδίο θα είναι διαθέσιμο για να εισαγάγετε το μήνυμα στη σχετική γλώσσα.

Τύπος μετα-δεδομένων προηγμένης φόρμας = ενότητα

Οι ακόλουθες ιδιότητες εμφανίζονται όταν ο επιλεγμένος τύπος ισούται με "Ενότητα".

Ονομασία Περιγραφή
Όνομα ενότητας Το όνομα της ενότητας στη φόρμα πίνακα που θα τροποποιηθεί.
Label Αντικαθιστά την προεπιλεγμένη ετικέτα που έχει αντιστοιχιστεί στην ενότητα στον πίνακα με το κείμενο που καθορίζεται σε αυτήν την καταχώρηση. Για κάθε πακέτο γλωσσών που έχει εγκατασταθεί και ενεργοποιηθεί για το περιβάλλον Dataverse ένα πεδίο θα είναι διαθέσιμο για να εισαγάγετε το μήνυμα στη σχετική γλώσσα.

Τύπος ετα-δεδομένων προηγμένης φόρμας = καρτέλα

Οι ακόλουθες ιδιότητες εμφανίζονται όταν ο επιλεγμένος τύπος ισούται με "Καρτέλα".

Ονομασία Περιγραφή
Όνομα καρτέλας Το όνομα της καρτέλας στη φόρμα πίνακα που θα τροποποιηθεί.
Label Αντικαθιστά την προεπιλεγμένη ετικέτα που έχει αντιστοιχιστεί στην καρτέλα στον πίνακα με το κείμενο που καθορίζεται σε αυτήν την καταχώρηση. Για κάθε πακέτο γλωσσών που έχει εγκατασταθεί και ενεργοποιηθεί για το περιβάλλον Dataverse ένα πεδίο θα είναι διαθέσιμο για να εισαγάγετε το μήνυμα στη σχετική γλώσσα.

Δείτε επίσης

Ρύθμιση παραμέτρων πύλης
Καθορισμός βασικών φορμών
Ιδιότητες προηγμένης φόρμας για πύλες
Βήματα προηγμένων φορμών για πύλες
Ρύθμιση παραμέτρων υποπλέγματος προηγμένης φόρμας για πύλες
Ρύθμιση παραμέτρων σημειώσεων για προηγμένες φόρμες για πύλες

Σημείωση

Μπορείτε να μας πείτε ποια γλώσσα προτιμάτε για την τεκμηρίωση; Πάρτε μέρος σε μια σύντομη έρευνα. (σημειώνεται ότι αυτή η έρευνα είναι στα Αγγλικά)

Η έρευνα θα διαρκέσει περίπου επτά λεπτά. Δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα (δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων).