Χρήση εφαρμογών βάσει μοντέλου στο Power Apps

Μια εφαρμογή βάσει μοντέλου διαθέτει πολλά στοιχεία όπως πίνακες εργαλείων, φόρμες, προβολές, γραφήματα και επιχειρηματικές διεργασίες που την καθιστούν ιδιαίτερα εύχρηστη. Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο περιήγησης σε μια εφαρμογή βάσει μοντέλου, την εργασία με γραμμές, την εισαγωγή/εξαγωγή δεδομένων και την αυτοματοποίηση διαδικασιών χρησιμοποιώντας το Power Automate.

Σημαντικό

Επειδή οι εφαρμογές καμβά παρέχουν σημαντικό έλεγχο στην εμπειρία χρήστη και μπορούν να είναι ουσιαστικά οτιδήποτε, δεν υπάρχει πλούσια τεκμηρίωση για τον τρόπο χρήσης μιας εφαρμογής καμβά. Αν χρειάζεστε βοήθεια για τη χρήση μιας εφαρμογής καμβά, επικοινωνήστε με τον δημιουργό της εφαρμογής ή τον διαχειριστή του Power Apps.

Βελτιωμένη εμπειρία χρήστη με την Ενοποιημένη διασύνδεση
Βασική περιήγηση σε μια εφαρμογή βάσει μοντέλου

Δείτε επίσης

Εύρεση και εκτέλεση εφαρμογών
Τι είναι μια εφαρμογή βάσει μοντέλου;
Τι είναι μια εφαρμογή καμβά;

Σημείωση

Μπορείτε να μας πείτε ποια γλώσσα προτιμάτε για την τεκμηρίωση; Πάρτε μέρος σε μια σύντομη έρευνα. (σημειώνεται ότι αυτή η έρευνα είναι στα Αγγλικά)

Η έρευνα θα διαρκέσει περίπου επτά λεπτά. Δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα (δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων).