Επισκόπηση προτύπων RPA και Dynamics 365 (έκδοση προεπισκόπησης)

Για πολλές επιχειρήσεις, η επιτυχία εξαρτάται από την ικανότητα να καινοτομούν και να προσαρμόζονται σε ταχείες αλλαγές, να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών, την πίεση του ανταγωνισμού και τις τάσεις του κλάδου. Πρόκειται όμως για μια δύσκολη πρόκληση, όταν οι υπάλληλοι ασχολούνται με χρονοβόρες εργασίες, όπως επαναλαμβανόμενες ή πολύπλοκες διαδικασίες.

Για αυτό, είμαστε αφοσιωμένοι στην παροχή βοήθειας σε οργανισμούς όπως ο δικός σας, για να αυτοματοποιήσετε τις μη αυτόματες επιχειρηματικές διαδικασίες, τόσο στις παλαιού τύπου όσο και στις σύγχρονες εφαρμογές, ώστε να μπορείτε να εστιάσετε στο τι είναι πιο σημαντικό για την επιχείρησή σας και τους πελάτες σας. Τον Μάρτιο, κυκλοφορήσαμε τις δυνατότητες ρομποτικής αυτοματοποίησης διεργασιών (RPA) στο Microsoft Power Automate Desktop για χρήστες Windows 10.

Αυτόν τον μήνα, παρουσιάζουμε βελτιωμένες δυνατότητες αυτοματοποίησης χώρου εργασίας για το Microsoft Dynamics 365—ένα σύνολο προκατασκευασμένων προτύπων λύσης RPA, που είναι πλέον διαθέσιμα για δημόσια έκδοση προεπισκόπησης, τα οποία ενοποιούνται απρόσκοπτα με επιλεγμένες εφαρμογές Dynamics 365.

Αρχικά διαθέσιμα για το Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Supply Chain Management και Dynamics 365 Finance τα προκατασκευασμένα πρότυπα αυτοματοποίησης επιτρέπουν στις ομάδες να αυτοματοποιούν γρήγορα συνήθη επιχειρηματικά σενάρια, απελευθερώνοντας χρόνο από καθημερινές μη αυτόματες, επαναλαμβανόμενες και επιρρεπείς σε λάθη εργασίες.

Οι προγραμματιστές μπορούν επίσης να επεκτείνουν αυτές τις λύσεις χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένες ενέργειες, προσαρμοσμένες συνδέσεις, υπηρεσίες Microsoft Azure και API, ώστε να εκμεταλλευτούν πλήρως το cloud και το οικοσύστημα δεδομένων της Microsoft.

Εξοικονομήστε χρόνο σε εξυπηρέτηση πελατών, οικονομικά και ρόλους εφοδιαστικής αλυσίδας

Εξερευνήστε ορισμένους από τους τρόπους με τους οποίους η RPA μπορεί να βοηθήσει στον εξορθολογισμό των διαδικασιών και στην εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου σε όλο το εργατικό δυναμικό.

Dynamics 365 Customer Service: Παροχή βοήθειας σε εκπρόσωπους του κέντρου κλήσεων για γρήγορη επικύρωση των διαπιστευτηρίων πελατών

Τα περισσότερα κέντρα επαφών απαιτούν από τους εκπρόσωπους να επικυρώσουν ταυτότητες πελατών ή να ελέγξουν την ταυτότητα πριν να προχωρήσουν στη δέσμευση εξυπηρέτησης. Βελτιώνοντας το Dynamics 365 Customer Service με RPA, οι εκπρόσωποι μπορούν να αυτοματοποιήσουν τα βήματα της διαδικασίας επικύρωσης, να βελτιστοποιήσουν το χρόνο κλήσεων και να βοηθήσουν εκπρόσωπους για την αντιμετώπιση και την επίλυση ζητημάτων των πελατών πιο γρήγορα.

Dynamics 365 Supply Chain Management: Βελτιστοποίηση της παραγγελίας των ανταλλακτικών για εξοπλισμό γραμμής παραγωγής

Σύμφωνα με πληροφορίες του τμήματος παραγωγής, οι πελάτες έχουν πληροφορίες σχετικά με την ανάγκη βελτίωσης της διαδικασίας παραγγελιών ανταλλακτικών για τον εξοπλισμό στις εγκαταστάσεις παραγωγής. Συχνά, οι τεχνικοί που προσδιορίζουν τα ελαττωματικά εξαρτήματα στη γραμμή παραγωγής πρέπει να καταγράφουν τους αριθμούς των ανταλλακτικών και, στη συνέχεια, να υποβάλουν μία-μία τις παραγγελίες στο σύστημα παρακολούθησης. Πρόκειται για μια αναποτελεσματική και επιρρεπή σε σφάλματα διεργασία. Με την ένταξη διαδικασιών RPA στο Dynamics 365 Supply Chain Management, οι τεχνικοί μπορούν απλώς να σαρώσουν ή να καταχωρήσουν λεπτομέρειες ανταλλακτικού και να υποβάλουν παραγγελίες επί τόπου, εξοικονομώντας χρόνο και προσπάθεια. Καθώς το Power Automate ενσωματώνεται εγγενώς με τις συνδέσεις Azure IOT, αυτή η λύση μπορεί να επεκταθεί εύκολα για να χρησιμοποιηθεί το σύστημα διαχείρισης Azure IoT.

Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις νέες δυνατότητες που περιλαμβάνονται στην πιο πρόσφατη ενημέρωση στην έκδοση Dynamics 365 Supply Chain Management.

Dynamics 365 Finance: Βελτιστοποίηση της δημιουργίας αναφορών τέλους κύκλου χρέωσης

Στο τέλος των κύκλων χρέωσης, οι εργαζόμενοι στα οικονομικά πρέπει συχνά να δημιουργούν πολλές διαφορετικές αναφορές στο τέλος του κύκλου για κάθε λογαριασμό. Παραδοσιακά, πρόκειται για μια μη αυτόματη, χρονοβόρα και επιρρεπή σε λάθη διαδικασία. Το Dynamics 365 Finance βοηθά στην απλοποίηση πολλών από αυτές τις διαδικασίες και τώρα, με την ενοποίηση των δυνατοτήτων RPA στο Power Automate, οι ομάδες των οικονομικών μπορούν να αυτοματοποιήσουν ευκολότερα πολλές διαδικασίες, επιτρέποντας στους επαγγελματίες των οικονομικών να εστιάσουν σε περισσότερο κρίσιμες στρατηγικές εργασίες. Αυτές οι δυνατότητες επίσης βελτιώνουν την ακρίβεια που απαιτούν οι ολοένα και πιο περιοριστικοί κανονισμοί οικονομικού ελέγχου.

Επόμενα βήματα

Κάντε το πρώτο βήμα για να ενεργοποιήσετε τις ομάδες εξυπηρέτησης πελατών, εφοδιαστικής αλυσίδας και οικονομικών για να αυτοματοποιήσετε τις διαδικασίες στο Dynamics 365. Αποκτήστε μια δωρεάν δοκιμαστική άδεια χρήσης Power Automate RPA και εγκαταστήστε τον Power Automate Desktop και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τις τρεις λύσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω στο περιβάλλον σας για να τη ρυθμίσετε. Δείτε την τεκμηρίωση για τα βήματα έναρξης.