Αυτοματοποίηση λογαριασμών email με επαλήθευση σε δύο βήματα

Για να αυτοματοποιήσετε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προστατεύεται με επαλήθευση δύο βημάτων, θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης εφαρμογής.

Οι κωδικοί πρόσβασης εφαρμογής δημιουργούνται τυχαία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μία φορά, όταν συνδέεστε σε μια εφαρμογή ή μια συσκευή που δεν υποστηρίζει επαλήθευση δύο βημάτων.

Για να δημιουργήσετε κωδικούς πρόσβασης εφαρμογής για προσωπικούς λογαριασμούς ή λογαριασμούς οργανισμού της Microsoft, ακολουθήστε τις οδηγίες στην τοποθεσία Δημιουργία νέων κωδικών πρόσβασης εφαρμογής. Για να δημιουργήσετε κωδικούς πρόσβασης εφαρμογής για άλλες υπηρεσίες ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αναζητήστε πληροφορίες στη σελίδα βοήθειας ή στην τοποθεσία της κοινότητας.

Αφού δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης εφαρμογής, συμπληρώστε τον στο πεδίο Κωδικός πρόσβασης της ενότητας διακομιστή IMAP ή διακομιστή SMTP των ενεργειών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το πεδίο "Κωδικός πρόσβασης" στην ενέργεια "Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου".