Δημιουργία ροής από το τηλέφωνό σας

Δημιουργία ροής cloud από το τηλέφωνό σας χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο του Power Automate. Στην οθόνη Πρότυπα στο Power Automate, μπορείτε να επιλέξετε την κατηγορία Κινητό για να βρείτε πρότυπα που έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν στο κινητό σας τηλέφωνο.

Σε αυτό το θέμα, θα ακολουθήσουμε ένα παράδειγμα για να δημιουργήσουμε μια ροή cloud που αποστέλλει μια ειδοποίηση push στο τηλέφωνό σας κατά τη λήψη αλληλογραφίας από τον προϊστάμενό σας.

Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με το Power Automate, δείτε μια επισκόπηση.

Προϋποθέσεις

Για να ολοκληρώσετε το παράδειγμα σε αυτότο θέμα, θα χρειαστείτε τα εξής:

 • Πρόσβαση στο Power Automate.

 • Η εφαρμογή Power Automate για κινητές συσκευές για Android, iOS ή Windows Phone σε μια υποστηριζόμενη συσκευή. Τα γραφικά σε αυτό το θέμα απεικονίζουν την έκδοση iPhone της εφαρμογής, αλλά το περιβάλλον εργασίας χρήστη σε Android ή Windows Phone είναι παρόμοιο.

 • Για να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο που παρουσιάζεται σε αυτό το θέμα, θα χρειαστείτε επίσης:

  • Διαπιστευτήρια Office 365.
  • Ενεργοποίηση ειδοποιήσεων push στο τηλέφωνό σας.

Εύρεση προτύπου

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή για κινητές συσκευές και πατήστε Αναζήτηση στο κάτω μέρος της οθόνης.

  Εικονίδιο αναζήτησης.

  Μπορείτε να βρείτε ένα πρότυπο με οποιονδήποτε από τους εξής τρόπους:

  • Καθορίστε μια λέξη-κλειδί στο πλαίσιο αναζήτησης στο επάνω μέρος της οθόνης.

  • Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα υπηρεσιών.

  • Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω για να εμφανίσετε μια ποικιλία κατηγοριών και στη συνέχεια πατήστε σε ένα πρότυπο σε μια κατηγορία.

   Καρτέλα αναζήτησης.

   Για αυτό το πρόγραμμα εκμάθησης, θα ανοίξετε το πρότυπο που αποστέλλει μια ειδοποίηση push κατά τη λήψη αλληλογραφίας από τον διευθυντή σας.

 2. Στη λίστα των υπηρεσιών, πατήστε Εμφάνιση όλων.

  Εμφάνιση λίστας υπηρεσιών.

 3. Πατήστε το εικονίδιο υπηρεσίας Ειδοποιήσεις.

  Ειδοποιήσεις push.

 4. Στη γραμμή αναζήτησης, πληκτρολογήστε προϊστάμενος και, στη συνέχεια, πατήστε το πρότυπο για αποστολή ειδοποίησης push όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα από τον προϊστάμενό σας.

  Επιλέξτε πρότυπο.

 5. Στην οθόνη που παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με το πρότυπο που έχετε επιλέξει, πατήστε Χρήση αυτού του προτύπου.

  Επιβεβαίωση προτύπου.

Ολοκλήρωση της ροής

 1. Εάν σας ζητηθεί, πατήστε Είσοδος και παρέχετε τα διαπιστευτήριά σας για το Office 365 Outlook, Office 365 Users ή και τα δύο.

  Συνδεθείτε στο Office 365.

  Tip

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ίδιες συνδέσεις κατά τη δημιουργία άλλων ροών.

 2. Στην επάνω δεξιά γωνία, πατήστε Δημιουργία.

  Πατήστε Δημιουργία.

  Η ροή σας δημιουργείται και ελέγχει για ηλεκτρονική αλληλογραφία από τον προϊστάμενό σας, μέχρι να διακόψετε προσωρινά ή να διαγράψετε τη ροή.

  Ολοκληρωμένη ροή.

Επόμενα βήματα