Παρακολούθηση δραστηριότητας στο Power Automate από το τηλέφωνό σας

Δείτε μια σύνοψη σχετικά με το πόσες φορές ολοκληρώθηκε με επιτυχία ή απέτυχε κάθε ροή σήμερα, χθες και προηγούμενες ημέρες. Εξερευνήστε τις λεπτομέρειες σχετικά με κάθε εκτέλεση, όπως πότε έγινε η εκτέλεση, πόσο χρόνο διήρκεσε κάθε βήμα και, εάν απέτυχε, για ποιον λόγο.

Προϋποθέσεις

 • Εγκαταστήστε την εφαρμογή Power Automate για κινητές συσκευές για Android, iOS ή Windows Phone σε μια υποστηριζόμενη συσκευή. Τα γραφικά σε αυτό το θέμα απεικονίζουν την έκδοση iPhone της εφαρμογής, αλλά τα γραφικά σε Android και Windows Phone είναι παρόμοια.
 • Εάν δεν έχετε ήδη μια ροή cloud, δημιουργήστε μία στην τοποθεσία web του Power Automate. Για ευκολότερη δοκιμή, χρησιμοποιήστε μια ροή που μπορείτε να ενεργοποιήσετε οι ίδιοι αντί να πρέπει να περιμένετε για ένα εξωτερικό συμβάν.

Σε αυτό το πρόγραμμα εκμάθησης, η ροή εκτελείται όταν λαμβάνετε αλληλογραφία από μια συγκεκριμένη διεύθυνση:

Ενεργοποίηση ροής κατά την παραλαβή της αλληλογραφίας από συγκεκριμένη διεύθυνση.

Θα μπορούσατε να ρυθμίσετε μια τέτοια ροή cloud με την προσωπική σας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον έλεγχο και με μια διαφορετική διεύθυνση (για παράδειγμα, του προϊσταμένου σας) όταν η ροή είναι έτοιμη για πραγματική χρήση.

Όταν εκτελείται, η ροή στέλνει μια προσαρμοσμένη ειδοποίηση, με την ακόλουθη σύνταξη, στο τηλέφωνό σας:

Αποστολή ειδοποίησης push.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τις ροές σας από την εφαρμογή για κινητές συσκευές.

Εμφάνιση σύνοψης της δραστηριότητας

 1. Εάν η ροή δεν έχει εκτελεστεί προηγούμενα, ενεργοποιήστε μια εκτέλεση για να δημιουργηθούν δεδομένα.

  Μπορεί να χρειαστεί αρκετή ώρα για να εμφανιστούν τα δεδομένα στην εφαρμογή.

 2. Ανοίξτε την εφαρμογή για κινητές συσκευές, που εμφανίζει από προεπιλογή την καρτέλα Δραστηριότητα.

  Αυτή η καρτέλα οργανώνει τα δεδομένα ανά ημέρα, με τα σημερινά δεδομένα στο επάνω μέρος.

  Δραστηριότητα οργανωμένη κατά ημέρα.

  Κάθε καταχώρηση εμφανίζει το όνομα μιας ροής cloud με εικονίδια που αντιστοιχούν στα συμβάντα εναύσματος και τις ενέργειες.

  Όνομα και εικονίδια για κάθε ροή.

  Εάν τουλάχιστον μία εκτέλεση μιας ροής cloud ολοκληρώθηκε με επιτυχία σε μια ημέρα, μια καταχώρηση εμφανίζει τον αριθμό των επιτυχιών και το χρόνο της πιο πρόσφατης επιτυχημένης ολοκλήρωσης. Μια διαφορετική εγγραφή δείχνει παρόμοιες πληροφορίες εάν αποτύχει μια ροή cloud.

  Σύνοψη των επιτυχιών ή αποτυχιών.

  Εάν μια ροή cloud στέλνει μια ειδοποίηση push, το κείμενο από την πιο πρόσφατη ειδοποίηση εμφανίζεται στο κάτω μέρος της καταχώρησης για επιτυχημένες εκτελέσεις.

  Παράδειγμα ειδοποίησης push.

 3. Εάν στάλθηκαν πολλές ειδοποιήσεις push σε μία ημέρα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά στην ειδοποίηση για να προβάλετε τις ειδοποιήσεις για έως και τρεις προηγούμενες εκτελέσεις. Εάν στάλθηκαν περισσότερες από τέσσερις ειδοποιήσεις σε μία ημέρα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή Δείτε περισσότερα και, στη συνέχεια, πατήστε για να προβάλετε μια λίστα με όλες τις ειδοποιήσεις.

  Ένα άλλο παράδειγμα ειδοποίησης push.

 4. Πατήστε Πίσω για να επιστρέψετε στη σύνοψη δραστηριότητας.

 5. Για να φιλτράρετε τη σύνοψη δραστηριότητας, πατήστε το εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία.

  Μπορείτε να εμφανίσετε όλες τις καταχωρήσεις, μόνο τις καταχωρήσεις αποτυχίας ή μόνο τις καταχωρήσεις που περιλαμβάνουν ειδοποιήσεις push.

  Εμφάνιση όλων των εκτελέσεων, μόνο αποτυχίες ή μόνο ειδοποιήσεις.

Εμφάνιση λεπτομερειών μιας εκτέλεσης

 1. Στη σύνοψη δραστηριότητας, πατήστε μια καταχώρηση για εμφάνιση λεπτομερειών για την πιο πρόσφατη εκτέλεση.

  Κάθε συμβάν και ενέργεια εμφανίζεται με ένα εικονίδιο που υποδεικνύει αν το συμβάν ή η ενέργεια ολοκληρώθηκε με επιτυχία ή αποτυχία. Αν ολοκληρώθηκε με επιτυχία, εμφανίζεται επίσης το χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε (σε δευτερόλεπτα).

  Λεπτομέρειες μιας εκτέλεσης.

 2. Στο κάτω μέρος της οθόνης, πατήστε Εμφάνιση προηγούμενων εκτελέσεων για μια λίστα με όλες τις εκτελέσεις της ροής και έπειτα πατήστε μια εκτέλεση για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειές της.

  Ιστορικό επιτυχιών/αποτυχιών.