Προσθήκη πολλών ενεργειών και σύνθετων επιλογών σε μια ροή cloud

Μπορείτε να προσαρμόσετε μια ροή cloud, προσθέτοντας μία ή περισσότερες σύνθετες επιλογές και πολλές ενέργειες για το ίδιο έναυσμα. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε μια σύνθετη επιλογή που στέλνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως υψηλής προτεραιότητας. Εκτός από την αποστολή αλληλογραφίας όταν προστίθεται ένα στοιχείο σε μια λίστα του SharePoint, δημιουργήστε ένα αρχείο στο Dropbox που περιέχει τις ίδιες πληροφορίες.

Tip

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του SharePoint με το Power Automate, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του SharePoint.

Προϋποθέσεις

Προσθήκη επιπλέον ενέργειας

Σε αυτήν τη διαδικασία, θα προσθέσετε μια ενέργεια στη μέση της ροής. Αυτή η ενέργεια θα αποθηκεύει ένα αρχείο στο Dropbox σας, αρχειοθετώντας το στοιχείο στη λίστα.

 1. Στην τοποθεσία flow.microsoft.com, επιλέξτε Οι ροές μου στην επάνω γραμμή περιήγησης.

 2. Στη λίστα των ροών, επιλέξτε τη ροή που θέλετε να επεξεργαστείτε.

 3. Επιλέξτε Νέο βήμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη ενέργειας.

  Προσθήκη σε σύμπτυξη.

 4. Στη λίστα με τις δυνατές ενέργειες, πραγματοποιήστε αναζήτηση για Δημιουργία αρχείου και επιλέξτε Dropbox - Δημιουργία αρχείου.

  αναζήτηση δημιουργίας αρχείου.

 5. Εάν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τα διαπιστευτήριά σας για το Dropbox.

 6. Επιλέξτε το εικονίδιο φακέλου στη δεξιά πλευρά του πλαισίου Διαδρομή φακέλου.

 7. Εντοπίστε και, στη συνέχεια, επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να τοποθετήσετε το νέο αρχείο.

  αναζήτηση δημιουργίας αρχείου.

 8. Πληκτρολογήστε το όνομα του νέου αρχείου στο πλαίσιο Όνομα αρχείου. Φροντίστε να προσαρτήσετε μια επέκταση, όπως «.txt», στο όνομα του αρχείου. Εδώ, ας χρησιμοποιήσουμε το TweetId στο όνομα του αρχείου για να εξασφαλίσουμε τη μοναδικότητα των αρχείων. Ίσως χρειαστεί να επιλέξετε Εμφάνιση περισσότερων για να βρείτε το διακριτικό TweetId.

 9. Προσθέστε το κείμενο που θέλετε να περιέχει το αρχείο πληκτρολογώντας στο πλαίσιο Περιεχόμενο αρχείου. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε διακριτικά στο πλαίσιο Περιεχόμενο αρχείου.

  όνομα αρχείου και περιεχόμενα.

  Important

  Εάν δώσετε στο αρχείο ένα όνομα που αντιστοιχεί στο όνομα ενός υπάρχοντος αρχείου (στον επιλεγμένο φάκελο), θα αντικατασταθεί το υπάρχον αρχείο.

 10. Επιλέξτε Ενημέρωση ροής, που βρίσκεται στο μενού στο επάνω μέρος της οθόνης.

 11. Στείλτε ένα tweet που περιέχει τη λέξη-κλειδί που καθορίσατε.

  Μέσα σε ένα λεπτό, δημιουργείται ένα αρχείο στον λογαριασμό σας Dropbox.

Αναδιάταξη ή διαγραφή μιας ενέργειας

 • Για να λάβετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά τη δημιουργία του αρχείου στο Dropbox, μετακινήστε την ενέργεια Dropbox σύροντας τη γραμμή τίτλου πάνω από την ενέργεια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αφήστε την ενέργεια Dropbox επάνω στο βέλος μεταξύ του εναύσματος (Όταν δημοσιεύεται ένα νέο tweet) και την ενέργεια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. (Ο δρομέας υποδεικνύει αν η ενέργεια τοποθετείται σωστά.)

  Note

  Δεν μπορείτε να μετακινήσετε ένα βήμα πριν από ένα άλλο, εάν χρησιμοποιείτε εξόδους από αυτό το βήμα.

  Διαγραφή του μενού.

 • Για να διαγράψετε μια ενέργεια, επιλέξτε τα αποσιωπητικά (...) κοντά στο δεξιό άκρο της γραμμής τίτλου για την ενέργεια που θέλετε να διαγράψετε, επιλέξτε Διαγραφή, και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

  Διαγραφή του μενού.

  Σημείωση: Δεν μπορείτε να διαγράψετε μια ενέργεια, εάν χρησιμοποιείτε εξόδους από αυτή σε οποιοδήποτε σημείο της ροής. Καταργήστε πρώτα αυτές τις εξόδους από τα πεδία και στη συνέχεια μπορείτε να διαγράψετε την ενέργεια.

Αντιγραφή και επικόλληση ενεργειών

Εάν θέλετε να αναπαραγάγετε ενέργειες κατά τη σχεδίαση μιας ροής cloud, μπορείτε να τις αντιγράψετε και να τις επικολλήσετε. Για παράδειγμα, εάν δημιουργείτε μια συνθήκη και θέλετε παρόμοιες ενέργειες στις πλευρές Εάν ναι και Εάν όχι, αντί να δημιουργήσετε και τις δύο ενέργειες από την αρχή, μπορείτε να δημιουργήσετε την πρώτη ενέργεια στη μία πλευρά και, στη συνέχεια, να την αντιγράψετε στην άλλη πλευρά.

Για να αντιγράψετε μια ενέργεια

 1. Επιλέξτε το μενού ενεργειών (την ένδειξη ... στην επάνω δεξιά γωνία της ενέργειας).

 2. Επιλέξτε Αντιγραφή στο πρόχειρό μου.

 3. Επιλέξτε Νέο βήμα στο σημείο που θέλετε να μεταβεί η ενέργεια.

  Παρατηρήστε την καρτέλα Το πρόχειρό μου, η οποία σας επιτρέπει να επιλέξετε από όλες τις ενέργειες που έχετε αντιγράψει.

 4. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να επικολλήσετε.

Προσθήκη σύνθετων επιλογών

Ξεκινήστε με μια ροή cloud που περιλαμβάνει μια ενέργεια Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 1. Επιλέξτε Εμφάνιση επιλογών για προχωρημένους, που βρίσκεται στο κάτω μέρος της κάρτας Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Θα δείτε τις επιλογές για προχωρημένους για την αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Εναύσματα SharePoint.

 2. Επιλέξτε Υψηλή από τη λίστα Σπουδαιότητα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Απόκρυψη επιλογών για προχωρημένους για να αποκρύψετε τις επιλογές για προχωρημένους.

 3. Επιλέξτε Ενημέρωση ροής, που βρίσκεται στο μενού στο επάνω μέρος της οθόνης.

  Αυτό το βήμα αποθηκεύει τις αλλαγές σας.