Secure Desktop och UAC.

Erik kommenterade i ett tidigare inlägg att precis innan UAC slängde upp den dialogruta som kräver interaktion av användaren innan processen får högre rättigheter så verkar skärmen få spel och bli helt grå. Det är en funktion som kallas "Secure Desktop" och avser att göra användaren mycket uppmärksam på att något administrativt är på väg att hända. Rent funktionellt tas en skärmdump av hela skrivbordet, denna gråas ut och läggs som ett lager under dialogrutan, låser också då inmatning i andra fönster än just dialogrutan.

Exempelvis så har jag hört att många som kör Vista som Media Center kopplat till en LCD-TV har märkt frekvens-förändringar vid "Secure Desktop" och då kan det vara värt att känna till att just den här funktionen går att stänga av (men det är inget som jag vill rekommendera formellt) genom att i "Administrative Tools" välja "Local Security Policy" och sedan gå till "Local Policies" och "Security Options", där hittar du långt ned i listan åtta stycken inställningar för just UAC där en av dem påverkar "Secure Desktop", på min dator heter inställningen "Switch to the secure destkop when prompting for elevation", den kan alltså sättas till "Disabled".

Men som sagt, jag vill inte rekommendera att dessa inställningar påverkas eller att UAC exempelvis stängs av, UAC är något som jag anser att vi bör lära oss leva med och agera mer försiktig och uppmärksamma administrativa dialogrutor. Du kommer snart att märka att det är inte så oerhört ofta som dessa rutor kommer upp i det dagliga arbetet, det är absolut mest och flest när du installerar datorn och konfigurerar den för att passa just dig, när du sedan arbetar så rullar det på bra!