Ei läsnätyö voi oikeasti olla pelkkää juhlaa

“Te ette kerro mitään negatiivista uudesta toimintatavastanne”, sanoi tuttavani äskettäin ja sai minut miettimään kriittisesti uutta läsnätyön maailmaamme. Mikä ei toimi, mitä pitäisi parantaa?

1. Tiimin yhteisöllisyys

Kenelläkään ei ole omaa vakituista työpistettä. Sen myötä olemme luontevasti kanssakäymisessä entistä useampien kollegoiden kanssa. Samalla henkilöstön yhteisöllisyyden tunne on kasvanut, mutta sen sijaan oman tiimin yhteenkuuluvuuden tunteen olen kokenut vaativan erityishuomiota.

Tiimidynamiikan ylläpitoon on monia eri tapoja: ahkerampi yhteydenpito pikaviestimellä tai kasvokkain. Jotkut tiimit ovat sopineet yhteisen istumispaikan muutaman kerran kuukaudessa. Tiimit itse sopivat heille parhaiten toimivat käytännöt.

2. Työkaverin tavoittaminen

Mistä työkaverin sitten löytää kesken työpäivän? Lyncistä, kuten Kristian aiemmin kirjoitti. Jos tavoittelemani kollega on varattu, voin pyytää järjestelmää ilmoittamaan minulle, kun kaverin läsnäolotieto vaihtuu. Joskus tarkistan hänen tulemiset ja menemiset sähköisestä kalenterista. Ilman toimivia työkaluja läsnätyöstä syntyisikin nopeasti läsnähaitta. Suurin muutos on ollut – ja on osittain yhä edelleen - tuttujen toimintatapojen muuttaminen.

3. Itsensä johtaminen

Läsnätyö vaatii meiltä jokaiselta uudenlaista itsensä johtamista. Kun on lupa tehdä töitä entistä joustavammin missä vain ja milloin vain, niin mihin asetat omat rajasi? Käytännön kysymyksiä ovat esimerkiksi: Miten teen riittävän eron työn ja vapaa-ajan välille? Miten orientoidun pois työajatuksista, kun työ ja vapaa-aika limittyvät ja lomittuvat toisiinsa? Työyhteisömme on nyt muuttunut, mutta olenko itse muuttunut sen mukana? Mahdollisuuksia annetaan roppakaupalla - otanhan varmasti kaiken hyödyn itselleni samalla mitalla?

Onko läsnätyö pelkkää juhlaa? Tuskin, sillä eihän työn haasteet ole mihinkään läsnätyön tultua hävinneet. Läsnätyökonsepti on tuonut lisää joustavuutta ja mitattua työviihtyvyyttä. Itse koen tiimin yhteisöllisyyden ylläpitämisen vähän haasteellisemmaksi kuin aikaisemmin, mutta mitään muuta huononnusta aikaisempaan en koe. Päinvastoin. Läsnätyö rulaa.