Rozdíl mezi Partner MPN a placenou verzí Visual Studio a MSDN, sleva 20 % pro certifikované partnery

Licence Visual Studia a MSDN získané v rámci Microsoft Partner Network Programu (MPN) nelze použít pro tvorbu na zakázku, úpravu unifikovaného řešení nebo jiných placených služeb včetně outsourcingu pro jinou společnost včetně mateřské nebo dceřiné.  Lze je použít pro tvorbu komerčních "krabicových"/"marketplace" produktů.  Mají však některá funkční omezení a nejsou trvalého charakteru.  

Slevy na nákup Visual Studia/MSDN pro partnerské společnosti

Pro IT společnosti mající některou aktivní partnerskou certifikaci úrovně Silver nebo Gold programu Microsoft Partner Network, jsou připraveny slevy 20% na komerční produkty řady Visual Studio s MSDN. Slevněné produkty jsou určené pro interní zalicencování vývojářů partnerské společnosti a pro práci na projektech, nikoli k dalšímu prodeji. (Silver a Gold partneři mají dočasně propůjčený i omezený počet nekomerčních MSDN, které však nemohou použít pro úpravy svého "krabicového" řešení nebo projektu, případně jiných služeb (testování, atd.) pro konkrétního zákazníka včetně mateřských nebo dceřiných společností které nejsou přidružené v partnerském profilu.)

Produktové řady nástrojů kde lze využít “MPN” slevy v OPEN a OPEN VALUE programech jsou:

· Visual Studio Enterprise with MSDN (20% sleva) // Nahrazuje Premium a Ultimate //
· Visual Studio Test Professional with MSDN (20% sleva)

Tyto produkty jsou standardní, komerční. Na rozdíl od licencí propůjčených v rámci MPN,  jsou časově neomezené a zůstávají firmě i pokud již není v programu MPN. Vztahují se na ně ostatní komerční pravidla a obsahují plnohodnotné (nikoli ořezané) MSDN benefity. Jsou dostupné v programech OPEN, OPEN Value a Open Value Subscription, v ceníku mají na konci označení „MPNCmptncyReq”. Tyto licence musí být použity Silver a Gold certifikovanými partnery ve všech scénářích, v kterých není dovoleno použít Visual Studio s MSDN propůjčené v rámci MPN competence.


Pro více než 20 licencí je možné požádat o speciální licencování pro MPN partnery v rámci Enterprise smlouvy SCE se slevou i více než 68%

Partnerské vývojářské společnosti s MPN Gold nebo Silver certifikací nemohou použít MPN licence Visual Studio s MSDN pro tvorbu nebo úpravu svého řešení pro konkrétní zákazníky a plošné pořízení velkého množství komerčních licencí edice Enterprise bývá na hranici jejich finančních možností. Exklusivně pro ně nabízíme:

 • A. Převod  stávajích nekomerčních MPN MSDN licencí Visual Studio Enterprise, které získali v MPN na plnohodnotné komerční edice, formou SA v rámci Server and Cloud Enrollmentu a speciální slevy ve výši až 68% ( v některých případech i 75% oproti jejich běžnému nákupu).
 • B. Dokoupení dalších MSDN Enterprise licencí nad rámec toho co mají v MPN se slevou 20% proti SCE cenám což vychází přibližně 40% méně než jsou běžné ceny v licenčním modelu OPEN Value.

Tato SCE vyjímka platí dlouhodobě vyžaduje však individuální jednáníVíce informací »


Níže je pro názornost malý výřez ceníků Open Value i SCE – roční splátka Visual Studio Enterprise with MSDN. Produkt s partnerskou slevou a bez ní. Orientační koncová cena bez DPH v EUR včetně včetně prodejní marže. V Open a Open Value lze takto koupit i jednu jedninou licenci,  Server and Cloud Enrollment vyžaduje nákup min 20ks jakékoli kombinace Visual Studio Enterprise a MSDN Platforms.  Mimo nových licencí jsou do tabulky přidány i položky prodloužení, platné po doplacení OV/SCE tj. 3 letech/splátkách při prodloužení smlouvy na další období aby šlo počítat s dlouhodobou návratností.  

Smlouva Položka Popis položky EUR/Y Poznámka
OVALUE MX3-00131 VSEntwMSDN ALNG LicSAPk OLV NL 1Y AqY1 AP 3 772 Běžná cena OV, nová licence
OVALUE MX3-00084 VSEntwMSDN ALNG LicSAPk OLV NL 1Y AqY1 AP MPNCmptncyReq 3 018 Pouze pro MPN Cert, OV, nová
OVALUE MX3-00084 VSEntwMSDN ALNG SA OLV NL 1Y AqY1 AP MPNCmptncyReq 1 404 Pouze pro MPN Cert prodloužení
SCE MX3-00115 VSEntwMSDN ALNG LicSAPk MVL 2 880 Běžná cena SCE, nová licence
SCE Neveřejné VSEntwMSDN ALNG LicSAPk MVL MPNCmptncyReq 2 310 SCE MPN vyjímka dokup nové
SCE Neveřejné VSEntwMSDN ALNG SA MVL MPNCmptncyReq 1 210 SCE CertMPN prodloužení

Všimněte si koncovky „MNPCmptncyReq“ a poměru cen, např: 3 772 * 0,8 = 3 018.  Prvná položka je odpovídající standardní produkt.

Při nákupu výše uvedených produktů s partnerskou slevou v OV nebo OPEN je třeba k objednávce přiložit Partnerské MPN ID. Na základě něho bude ověřeno, že společnost má na partnerskou slevu nárok. MPN SCE je třeba řešit přímo s lokální pobočkou MS.


Odpovědi na nejčastější dotazy:

 1. MPN MSDN licence mohu ale použít nejen na interní vývoj ale i komerční vývoj vlastního uceleného řešení které pak  prodávat formou indirect prodeje. Co to je ucelené packaged  řešení a přímé (direct) revenue/příjem a co není?
  • Ucelené řešení je “Jednotný CRC stejný kód pro více zákazníků/ Single CRC for multiple customers”. Software je zcela totožný pro mnoho zákazníků a nebyl vytvořen nebo upravován na zakázku – jakákoli zakázková tvorba je “direct revenue” a na to Visual Studio/ MSDN nelze použít. Indirect znamená že tento software lze prodávat i nepřímo např. na Windows Store. Příkladem takového řešení může být Microsoft Office nebo Avast Antivirus. Dalším typickým znakem je, že není  se zákazníkem uzavírána specializované smlouva na dílo nebo služby související s tvorbou nebo úpravou, testováním tohoto softwaru.
 2. MPN Visual Studio licence nelze použít pro kustomizaci/zakázkové úpravy  řešení pro konkrétního zákazníka. Co to je kustomizace?
  • Kustomizace je např. zakázková úprava konkrétního modulu jednotného/packed řešení pro konkrétního zákazníka. Je to každá spacializovaná úprava na míru, která je provedena promocí Visual Studia nebo na infrastruktuře licencované pomocí licenčních MSDN Subscription benefitů.
 3. A co když prohlásíme, že vlastně každý náš projekt nebo jeho úprava je nebo může být první prodej packaged řešení?
  • Pokud byl software tvořen nebo upravován pro konkrétního zákazníka, platí direct revenue podmínky. Podobné konstrukce považuje licenční oddělení za snahu obcházet podmínky programu.
 4. Jak lze chápat zákaznické direct revenue služby poskytované v rámci MSDN?
  • VS/MSDN obsahuje mnoho softwaru a technologií pro tvorbu a provozování DevTest prostředí. Pomocí MPN MSDN nelze např. testovat pro konkrétní zákazníky nějaký SW či jiné prostředí, zajišťovat testovací infrastrukturu pro konkrétní zákaznický projekt atd. bez ohledu na to, jestli kdokoli, cokoli vyvíjí nebo programuje. V těchto případech není použití MSDN z MPN v souladu s pravidly.  Příkladem může být partnerova placená služba poskytující neprodukční testovací systém třetí/cizí strany v Azure prostředí které je však vybudované pomocí MPN MSDN licencí a poskytování testovacího prostředí je sesmluvněno mezi partnerem a zákazníkem v rámci placených služeb.
 5. Pro koho mohu a nemohu v rámci maší firemní skupiny (dceřinné a mateřské společnosti) používat MSDN software z MPN programu?
  • Pro Visual Studio/MSDN MPN licence platí stále MPN IUR (Internal Use Rights) licencenční pravidla. Poto mohu tvořit jakýkoli software nebo poskytovat DevTest a DevOps služby  “pro sebe” a případně pro veškeré své pobočky nebo mateřské společnosti které jsou přidružené v MPN programu. Jako IT Servisní organizace ale nemohu používat MPN MSDN software pro služby, které poskytuji své mateřské/dceřiné organizace, které nejsou přidruženy v MPN programu nebo nemají  práva být přidružena protože její zaměření a poměr IT služeb vs. ostatních příjmů neodpovídá pravidlům MPN programu.
 6. Jak mám řešit dilema licencování Dev/Test infrastruktury, kdy někteří vývojáři dělají náš krabicový software a někteří jeho úpravy na zakázku konkrétním firmám?
  • Všichni, kteří dělají na zakázkové tvorbě musí mít komerční Visual Studio, nikoli to z MPN. Pokud sdílí společnou DevTest infrastrukturu, tak ta musí být licencována licencemi získanými jinak než z MSDN Subscriptions v MPN programu.
 7. Existují nějaké slevy pro partnery aby si pořídili plnohodnotné komerční licence?
  • Ano, pro certified partnery, sleva 20%-68% na nákup Visual Studia Enterprise
 8. Existuje obdobná sleva na jiné produkty, např. Visual Studio/MSDN Professional případně platí sleva i na menší partnerské úrovně jako např. Action Pack?
  • Slevy existují pouze na VS/MSDN Enterprise a pouze pro Certifikované společnosti, hledejte označení “MPNCmptncyReq”. Action pack partneři slevy použít nemohou ale nově lze použít relativně dostupných cloudových subscripcí Visual Studio Cloud Subscriptions.
 9. Co se stane pokud si Certifikovaná společnost koupí v OPEN modelu zlevněný “MPNCmptncyReq” produkt ale časem ztratí certifikaci?
  • Tyto produkty jsou na rozdíl od MSDN v MPN trvalého charakteru, nutnost být certifikovaná společnost je pouze v době nákupu, Licence je platná i později pokud společnost nemá již certifikaci. Prodloužení – Software Assurance je možné i pokud fy není certified, ale již bez 20% slevy pro certified partnery.
 10. Existují nějaké další “technické” záludnosti  Visual Studio licencí v MPN programu na rozdíl od běžných produktů požízených např. v OPEN modelu?
  • Ano, je jich více. MPN MSDN neobsahují např. určité školení atd ale nejdůležitější je rozdíl v expiraci. Plné trvalé komerčních licence Visual Studia neexspirují ale licence VStudia z MPN programu se pravidelně on-line dotazují na to jestli je MPN partnerství nebo Certifikace společnosti/validita licence platná. U trvalých komerčních licencí získáváte trvalé produktové klíče, u Visual Studií z MPN klíče neexistují a jsou vázány na login konkrétního uživatele kterému je přiřazeno MPN Visual Studio.  Pokud společnost neobnoví Certifikaci nebo Action pack, tak Visual Studia exspirují, a uživatel nebude moci s plným Visual Studiem pracovat.

 

 

Jiří Burian


(update 09/2012 změna označení v ceníku PartnerOnly -> MNPCmptncyReq)

(update 7/2014 SCE)

(update 10/2014 Kumulativní promo  )

(update 9/2015 konsolidace Premium a Ultimate na Enterpise edice)