ModelValidationContextBase ModelValidationContextBase ModelValidationContextBase Class

Definition

public class ModelValidationContextBase
type ModelValidationContextBase = class
Public Class ModelValidationContextBase
Inheritance
ModelValidationContextBaseModelValidationContextBaseModelValidationContextBase
Derived

Constructors

ModelValidationContextBase(ActionContext, ModelMetadata, IModelMetadataProvider) ModelValidationContextBase(ActionContext, ModelMetadata, IModelMetadataProvider) ModelValidationContextBase(ActionContext, ModelMetadata, IModelMetadataProvider)

Instantiates a new ModelValidationContextBase.

Properties

ActionContext ActionContext ActionContext

Gets the ActionContext.

MetadataProvider MetadataProvider MetadataProvider

Gets the IModelMetadataProvider.

ModelMetadata ModelMetadata ModelMetadata

Gets the ModelMetadata.

Applies to