BasicHtmlWebResponseObject BasicHtmlWebResponseObject BasicHtmlWebResponseObject Constructors

Definition

Overloads

BasicHtmlWebResponseObject(HttpResponseMessage) BasicHtmlWebResponseObject(HttpResponseMessage) BasicHtmlWebResponseObject(HttpResponseMessage)
BasicHtmlWebResponseObject(WebResponse) BasicHtmlWebResponseObject(WebResponse) BasicHtmlWebResponseObject(WebResponse)

Constructor for HtmlWebResponseObject

BasicHtmlWebResponseObject(HttpResponseMessage, Stream) BasicHtmlWebResponseObject(HttpResponseMessage, Stream) BasicHtmlWebResponseObject(HttpResponseMessage, Stream)
BasicHtmlWebResponseObject(WebResponse, Stream) BasicHtmlWebResponseObject(WebResponse, Stream) BasicHtmlWebResponseObject(WebResponse, Stream)

Constructor for HtmlWebResponseObject with memory stream

BasicHtmlWebResponseObject(HttpResponseMessage) BasicHtmlWebResponseObject(HttpResponseMessage) BasicHtmlWebResponseObject(HttpResponseMessage)

public BasicHtmlWebResponseObject (System.Net.Http.HttpResponseMessage response);
new Microsoft.PowerShell.Commands.BasicHtmlWebResponseObject : System.Net.Http.HttpResponseMessage -> Microsoft.PowerShell.Commands.BasicHtmlWebResponseObject
Public Sub New (response As HttpResponseMessage)

Parameters

BasicHtmlWebResponseObject(WebResponse) BasicHtmlWebResponseObject(WebResponse) BasicHtmlWebResponseObject(WebResponse)

Constructor for HtmlWebResponseObject

public BasicHtmlWebResponseObject (System.Net.WebResponse response);
new Microsoft.PowerShell.Commands.BasicHtmlWebResponseObject : System.Net.WebResponse -> Microsoft.PowerShell.Commands.BasicHtmlWebResponseObject
Public Sub New (response As WebResponse)

Parameters

BasicHtmlWebResponseObject(HttpResponseMessage, Stream) BasicHtmlWebResponseObject(HttpResponseMessage, Stream) BasicHtmlWebResponseObject(HttpResponseMessage, Stream)

public BasicHtmlWebResponseObject (System.Net.Http.HttpResponseMessage response, System.IO.Stream contentStream);
new Microsoft.PowerShell.Commands.BasicHtmlWebResponseObject : System.Net.Http.HttpResponseMessage * System.IO.Stream -> Microsoft.PowerShell.Commands.BasicHtmlWebResponseObject
Public Sub New (response As HttpResponseMessage, contentStream As Stream)

Parameters

contentStream
Stream Stream Stream

BasicHtmlWebResponseObject(WebResponse, Stream) BasicHtmlWebResponseObject(WebResponse, Stream) BasicHtmlWebResponseObject(WebResponse, Stream)

Constructor for HtmlWebResponseObject with memory stream

public BasicHtmlWebResponseObject (System.Net.WebResponse response, System.IO.Stream contentStream);
new Microsoft.PowerShell.Commands.BasicHtmlWebResponseObject : System.Net.WebResponse * System.IO.Stream -> Microsoft.PowerShell.Commands.BasicHtmlWebResponseObject
Public Sub New (response As WebResponse, contentStream As Stream)

Parameters

contentStream
Stream Stream Stream

Applies to