Edastuspostkastide loomine ja postkastide redigeerimine

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), versioon 9.x

Kui loote rakenduses Dynamics 365 kasutajad ja järjekorrad, luuakse vaikimisi ka vastavad postkastikirjed. Postkastikirjed sisaldavad meiliserveris oleva individuaalse postkastiga seotud teavet, nagu meiliaadress, postkasti mandaat ja meilisõnumite sünkroonimise viis. Serveripoolse sünkroonimise abil kasutajate ja järjekordade meilisõnumite töötlemiseks tuleb vastavad postkastikirjed seostada meiliserveri profiilikirjega rakenduses Dynamics 365.

Kui teie organisatsioon soovib konfigureerida serveripoolse sünkroonimise edastuspostkastiga, tuleb teil luua uus edastuspostkasti kirje. Edastuspostkasti kasutatakse kogumiskastina meilisõnumite jaoks, mis edastatakse meilisüsteemi iga kasutaja postkastist serveripoolse reegli alusel. Edastuspostkast peab töötama ainult serveripoolse sünkroonimise jaoks ja seda ei tohi kasutada individuaalse kasutaja postkastina. See võimaldab töödelda meilisõnumeid kasutajate ja järjekordade puhul, kelle postkasti valik Sissetulevate meilisõnumite sünkroonimismeetod on seatud väärtusele Edastuspostkast. Serveripoolse sünkroonimise abil meilisõnumite töötlemiseks tuleb teil seostada edastuspostkasti kirje meiliserveri profiilikirjega. Edastuspostkast vs individuaalne postkast.

Näpunäide

Võite kasutada Office 365 ühiskasutuses postkasti, kui loote Dynamics 365-is järjekorra, ja mitte tarbida Office 365 litsentsi edastava meilikonto jaoks.

Vt ajaveebi CRM-i järjekord Office 365 ühiskasutuses postkastiga

 1. Minge jaotisse Sätted > Meilikonfiguratsioon.

 2. Klõpsake või koputage valikul Postkastid.

 3. Klõpsake või puudutage valikut Uus edastuspostkast või avage olemasolev postkastikirje, mida soovite redigeerida.

 4. Määrake postkastikirjes järgmine teave.

  Väljad Kirjeldus
  Üldist
  Nimi Tippige postkasti kirjeldav nimi.
  Omanik Näitab postkasti omanikku. Automaatselt asustatud kasutaja postkasti puhul on postkasti omanik kasutaja ise. Automaatselt asustatud järjekorra postkasti puhul on postkasti omanikuks järjekorrakirje omanik.
  Meiliaadress Sisestage edastuspostkasti meiliaadress, näiteks forwardmailbox@contoso.com.

  Kasutaja või järjekorra postkasti puhul on meiliaadress sama, mis on märgitud vastava kasutaja või järjekorra kirjevormil. Kui muudate siin märgitud meiliaadressi, värskendatakse kasutaja või järjekorra kirjes olevat meiliaadressi automaatselt.
  Meilide kustutamine pärast töötlemist Valige, kas soovite meilisõnumid pärast töötlemist postkastist kustutada. Väli on saadaval ja selle saab seada väärtusele Jah ainult edastuspostkasti ja järjekorra postkasti puhul.
  Seoses Valige kasutaja või järjekord, kellega postkast on seostatud. Väli on tühi ja seda ei saa edastuspostkasti puhul määrata.
  On edastuspostkast Väli näitab, kas kas postkastikirje on edastuspostkast. Kui see on seatud väärtusele Ei, näitab see, et postkastikirje on rakenduses Dynamics 365 seostatud individuaalse kasutaja või järjekorraga.
  Mandaadid
  Luba meili töötlemisel mandaate kasutada Klõpsake või puudutage valikut Jah, kui postkastiga seotud meiliserveri profiilil on valik Autentimise alus seatud väärtusele Kasutaja või järjekorra järgi määratud mandaadid. Kui väljal on valitud Jah, tuleb teil sisestada kasutajanimi ja parool. Mandaati kasutatakse meiliserveris olevas postkastis meilisõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks. Märkus. Kui töötlete meilisõnumeid serveripoolse sünkroonimisega, kasutatakse rakenduses Dynamics 365 postkasti talletatud mandaatide turvalisuse tagamiseks SQL-i krüptimist.
  Sünkroonimismeetod
  Meiliserveri profiil Valige meiliserveri profiil, mida kasutatakse postkastis meilisõnumite töötlemiseks.

  Teavet sünkroonimismeetodi valimise kohta leiate jaotisest: Meilisüsteemi integreerimine rakendusega Microsoft Dynamics 365
  Sisenev meil Valige sissetulevate meilisõnumite kohaletoimetamise viis. See määrab postkastis sissetulevate meilisõnumite juurde pääsemise viisi.

  - Pole. Meilisõnumeid ei võeta vastu.
  - Edastuspostkast. Meilisõnumite vastuvõtmiseks kasutatakse edastuspostkasti.
  - Microsoft Dynamics 365 Outlooki jaoks. Meilisõnumite vastuvõtmiseks kasutatakse rakendust Dynamics 365 Outlooki jaoks.
  - Serveripoolne sünkroonimine või meiliruuter. Meilisõnumite vastuvõtmiseks kasutatakse serveripoolset sünkroonimist või meiliruuterit.
  Väljuv meil Valige väljaminevate meilisõnumite kohaletoimetamise viis. See määrab, kuidas saadetakse sellest postkastist väljaminevaid meilisõnumeid.

  - Pole. Meilisõnumeid ei saadeta.
  - Microsoft Dynamics 365 Outlooki jaoks. Meilisõnumite vastuvõtmiseks kasutatakse rakendust Dynamics 365 Outlooki jaoks.
  - Serveripoolne sünkroonimine või meiliruuter. Meilisõnumite saatmiseks kasutatakse serveripoolset sünkroonimist või meiliruuterit. Märkus. Edastuspostkasti puhul on lubatud vaid valik Pole.
  Kohtumised, kontaktid ja ülesanded Valige, kas soovite kasutada rakendust Dynamics 365 Outlooki jaoks või serveripoolset sünkroonimist rakenduses Dynamics 365 kohtumiste, kontaktide ja ülesannete sünkroonimiseks.

  Kui valite sätte Pole, ei sünkroonita kohtumisi, kontakte ja ülesandeid.
  Konfiguratsioonitesti tulemused
  Siseneva meili olek Sissetulevate meilide meilikonfiguratsiooni testi tulemuste kuvamine. Olekud võivad olla järgmised.

  - Ei käitatud. Selle postkasti meilikonfiguratsiooni testi ei ole käitatud.
  - Õnnestus. Sissetulevad meilisõnumid on konfigureeritud ja postkast saab meilisõnumeid vastu võtta.
  - Ebaõnnestus. Sissetulevad meilisõnumid on konfigureeritud, kuid vastavast konfigureeritud postkastist ei saa meilisõnumeid tuua.
  Väljuva meili olek Väljaminevate meilide meilikonfiguratsiooni testi tulemuste kuvamine. Olekud võivad olla järgmised.

  - Ei käitatud. Selle postkasti meilikonfiguratsiooni testi ei ole käitatud.
  - Õnnestus. Väljaminevad meilisõnumid on konfigureeritud ja postkastist saab meilisõnumeid saata.
  - Ebaõnnestus. Väljaminevad meilisõnumid on konfigureeritud, kuid vastavast konfigureeritud postkastist ei saa meilisõnumeid saata.
  Kohtumiste, kontaktide ja ülesannete olek Kohtumiste, kontaktide ja ülesannete sünkroonimise tulemuste kuvamine. Olekud võivad olla järgmised.

  - Ei käitatud. Selle postkasti sünkroonimist ei ole testitud.
  - Õnnestus. Kohtumisi, kontakte ja ülesandeid saab postkastiga sünkroonida.
  - Ebaõnnestus. Kohtumisi, kontakte ja ülesandeid ei saa postkastiga sünkroonida.
  Postkasti testi lõpetamise aeg Väljal kuvatakse postkastikirje meilikonfiguratsiooni testi kuupäeva ja kellaaja.
 5. Klõpsake või puudutage käsku Salvesta või Salvesta ja sule.