Kuidas välja turve mõjutab sünkroonimist Outlookiga?

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), versioon 9.x

Rakenduse Dynamics 365 välja kaitsmine väljataseme turbefunktsiooniga võib mõjutada rakenduste Dynamics 365 ja Microsoft Dynamics 365 Outlooki jaoks sünkroonimist. Vaadake järgmist stsenaariumit.

Märkus

Kui rakenduse Dynamics 365 välja sünkroonitakse, ei ole soovitatav seda kaitsta. On soovitatav MITTE kaitsta ühtki sünkroonitavat välja. Kui otsustate sünkroonitavaid välju kaitsta, tuleb teil teha järgmist.

 1. Välja kaitsmine väljataseme turvalisuse abil. Lisateave: vt allolevat jaotist „Väljataseme turbe määramine”.
 2. Muutke sünkroonimise suunda, et sünkroonimisfunktsioon ei üritaks sünkroonimise ajal välja värskendada ega sellele kirjutada. Lisateave: Välja sünkroonimise juhtimine rakenduse Dynamics 365 ja Outlooki või Exchange’i vahel

Stsenaarium: keelake kasutajatel ametinimetuse muutmine

Ettevõte Contoso soovib juurutada ühtse andmesisestuse tava. Kui müügiagendid teevad tööd kontorist väljas, võivad nad hõlpsasti sama olukorra kirjeldamiseks luua erinevaid andmekirjeid. Näiteks sama ametikoha kirjeldamiseks võib kasutada termineid ehitustööde juhataja, töödejuhataja või meister. Selle vältimiseks on väli Ametinimetus kaitstud. Sellel on sünkroonimisel teatud tagajärjed

Väljataseme turbe määramine

John, Contoso rakenduse Dynamics 365 administraator, määrab mitmele väljale kaitse.

Ametinimetuse väli rakenduses Microsoft Dynamics 365

Ta tegi järgmist.

 1. Minge jaotisse Sätted > Kohandused.

 2. Valige Süsteemi kohandamine.

 3. Laiendage valikuid Olemid > Kontakt.

 4. Valige suvand Väljad ja seejärel jobtitle. Kontaktivälju on palju, mistõttu tuleb teil mitme lehe võrra edasi liikuda.

 5. Valige käsk Redigeeri.

 6. Valige jaotises Välja turve käsud Luba > Salvesta ja sule.

 7. Valige käsk Avalda kõik kohandused.

  John lisas kaitse ka järgmistele kontaktiväljadele, et need ei ilmuks rakenduses Dynamics 365: ftpsiteurl, governmentid

Välja turbeprofiili loomine ja konfigureerimine

John loob välja turbeprofiili ja lisab profiilile müügimeeskonna liikmed.

Välja turbeprofiil rakenduses Dynamics 365

Välja turberolli loomiseks tegi John järgmist.

 1. Minge jaotisse Sätted > Turve.

 2. Valige Välja turbeprofiilid.

 3. Looge profiil. Valige suvand Uus ja sisestage nimi.

 4. Valige Salvesta ja sule.

 5. Valige uus profiil ja seejärel Kasutajad > Lisa

 6. Valige kasutajad ja seejärel käsud Vali > Lisa.

Väljaõiguste määramine

Kui välja turbeprofiil on loodud ja kasutajad profiili lisatud, saab John määrata väljade õigused organisatsiooni nõuete kohaselt.

Välja turbevormi redigeerimine rakenduses Dynamics 365

 1. Minge jaotisse Sätted > Turve.

 2. Valige Välja turbeprofiilid > teie profiil.

 3. Valige Väljaõigused > kaitstav väli > Redigeeri

 4. Muutke turbesätteid, et need järgiks teie ettevõtte nõudeid, seejärel valige OK > Salvesta ja sule.

Mida kasutaja näeb?

Nancy, Contoso müügiagent, kasutab rakendust Dynamics 365 Outlooki jaoks ning loob rakenduses Dynamics 365 uue kontakti ja jälitab seda.

Kontakti Ruta Mägi vorm rakenduses Dynamics 365

Kui Nancy sünkroonib andmeid rakendusega Dynamics 365, märkab ta, et kontakti väli Ametinimetus puudub. Väli puudub, kuna Nancyl ei ole välja Ametinimetus värskendamise õigust.

Ruta kontakt ilma ametinimetuseta rakenduses Dynamics 365

Nancy juhataja, kellel on välja Ametinimetus värskendamise õigus, sisestab väljale õige ametinimetuse: ehitustööde juhataja.

Nancy sünkroonib andmed taas rakendusega Dynamics 365, misjärel ilmub õige ametinimetus kontakti väljal Ametinimetus.

Kontakt ametinimetuse vormiga rakenduses Dynamics 365

Vt ka

Väljataseme turvalisus