Kasutusvalmis äriprotsesside lisamine levinud stsenaariumide jaoks

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x

Oluline

Sätte Lisa kasutusvalmis äriprotsessid kaudu saadaolevad kasutusvalmis äriprotsessid on kasutuselt kõrvaldatud ja eemaldatakse Dynamics 365 tulevasest suuremast väljaandest. Leiate kasutusvalmis äriprotsessid Microsoft AppSource’ist.

Dynamics 365 sisaldab levinud müügi-, teenindus- ja turundusstsenaariumite jaoks mitut kasutusvalmis äriprotsessi, mis aitavad tagada, et töötajad järgivad klientidega töötamisel alati samu etappe.

Enne nende protsesside kasutamist peate need süsteemi lisama.

Märkus

Kasutusvalmis äriprotsessid aktiveeritakse automaatselt, kui need lisate. Kui kasutusvalmis äriprotsess sisaldab töövoogusid või portatiivseid äriloogika reegleid, peate need eraldi aktiveerima. Lisateavet äriprotsesside kohta vaadake teemast Protsesside kaudu kohandatud äriloogika loomine.

Järgmises tabelis on antud loend kasutusvalmis äriprotsessidest ja sellest, mida need aitavad teil teha.

See kasutusvalmis protsess aitab teil teha järgmist
Telefonimüügikampaania Helistada potentsiaalsetele klientidele, luua ja kvalifitseerida müügivihjeid, arendada müügivõimalusi ja seejärel tehinguid sulgeda.
Meilimüügikampaania Meilida potentsiaalsetele klientidele, luua ja kvalifitseerida müügivihjeid, arendada müügivõimalusi ja seejärel tehinguid sulgeda.
Mitmekanaliline müügikampaania Võtta potentsiaalsete klientidega ühendust telefoni ja meili teel, luua ja kvalifitseerida müügivihjeid ning seejärel tehinguid sulgeda.
Turundusloendi koostaja Luua ettevõtetele, kontaktidele või müügivihjetele sihtturundusloendeid, lisada potentsiaalseid kliente ja saada juhataja heakskiitu.
Teeninduskohtumise kavandamine Kavandada teeninduskohtumisi, määrata meeldetuletusi ja veenduda, et teenindustoimingud on lõpule viidud.
Teenindusjuhtumi ülesmüük Lisatoodete või -teenuste ülesmüük kliendi teenindustaotluse lahendamisel.
Juhendatud teenindusjuhtum Veenduda, et andmeid sisestatakse teenindusjuhtumites järjepidevalt ning et teenindusjuhtumi lahendamiseks nõutavad toimingud on lõpule viidud.
Müügivõimalus arveks (ettevõtetevaheline) Järgida teistele ettevõtetele müümisel standardprotsessi vajaduste hindamiseks, tulemuste üle läbirääkimiseks, tellimuste täitmiseks ja müügivõimaluste sulgemiseks.
Kontaktist tellimuseks Sihtida müüke järjepideva meetodi abil klientidega suhtlemiseks.
Ülesmüük pärast teenindussuhtlust Muuta hea teeninduskogemuse müügivõimaluseks, et kliendile rohkem täiendavaid tooteid ja teenuseid müüa.
Suurepärane poekogemus Soovitada poeomanikele ja valdkonnatöötajatele tellimusi ning saada poejuhatajatelt neile tellimustele nõusolekut.

Kasutusvalmis äriprotsesside lisamine

  1. Veenduge, et teil oleks juhataja, asepresidendi, peadirektori/ärijuhi, süsteemiadministraatori või süsteemikohandaja turberoll või sellega võrdväärsed õigused.

    Turberolli kontrollimine

    1. Järgige juhiseid teemas Oma kasutajaprofiili vaatamine.

    2. Kas teil puuduvad vajalikud õigused? Pöörduge oma süsteemiadministraatori poole.

  2. Minge jaotisse Sätted > Andmehaldus.

  3. Valige Lisa kasutusvalmis olevad äriprotsessid.

  4. Valige Lisa.

Vt ka

Kohandatud äriloogika loomine protsesside kaudu