Veebirollide loomine portaalidele

Kui kontakt on konfigureeritud portaali kasutama, tuleb talle anda üks või mitu veebirolli, et teha mis tahes eritoiminguid või pääseda juurde portaali kaitstud sisule. Näiteks piiratud lehele juurdepääsuks peab kontaktile olema määratud roll, mis on piiratud selle lehe lugemisega. Uue sisu avaldamiseks tuleb kontakt paigutada rolli, millele antakse sisu avaldamise õigused.

Veebirolli loomiseks tehke järgmist.

  1. Logige sisse rakendusse Dynamics 365.

  2. Avage jaotis Portaalid > Veebirollid.

  3. Tehke valik Uus.

  4. Sisestage väljadele sobivad väärtused.

  5. Valige käsk Salvesta.

Atribuudid ja seosed

Allolevas tabelis selgitatakse Dynamics 365-i portaalides kasutatavaid veebirolli atribuute.

Nimi Kirjeldus
Nimi Veebirolli kirjeldav nimi
Veebisait Seostatud veebisait
Kirjeldus Veebirolli eesmärgi selgitus. Valikuline.
Autenditud kasutajate roll Kahendmuutuja. Kui see on seatud väärtusele Tõene, siis on see autenditud kaustajatele vaikeveebiroll (vt allpool). Antud veebisaidil peaks olema ainult üks veebiroll, mille puhul on atribuut Autenditud kasutajate roll seatud väärtusele Tõene. Sellest saab vaikeveebiroll autenditud kasutajatele, kellele ei ole veebirolli määratud.
Anonüümsete kasutajate roll Kahendmuutuja. Kui see on seatud väärtusele Tõene, siis on see autentimata kaustajatele vaikeveebiroll (vt allpool). Antud veebisaidil peaks olema ainult üks veebiroll, mille puhul on atribuut Anonüümsete kasutajate roll seatud väärtusele Tõene. See on autentimata kaustajatele vaikeveebiroll. Anonüümsete kasutajate roll aktsepteerib ainult olemiõigusi.

Kui veebiroll on loodud, saate konfigureerida seda vastavalt oma vajadustele erinevate õiguste, reeglite ja seoste kaudu.

  • Valikuline veebiroll autenditud kasutajatele: lubades autenditud kasutajate rolli, muutub see kõigi kasutajate jaoks vaikeveebirolliks. Seda rolli kasutatakse tavaliselt ettemääratud juurdepääsu andmiseks kasutajatele, kes ei ole seotud ühegi muu rolliga. Pidage meeles, et kasutajatel võib olla mitu veebirolli, kuid autenditud kasutajatele saab olla ainult üks autenditud kasutajate veebiroll.
  • Valikuline vaikeveebiroll autentimata kasutajatele: anonüümsete kasutajate roll on mõeldud kasutamiseks olemiõigustega. See ei aktsepteeri ühtki muud reeglit ega õigust. Lubades anonüümsete kasutajate rolli, muutub see kõikide kasutajate jaoks vaikeveebirolliks. Autentimata kasutajatele saab olla ainult üks anonüümsete kasutajate veebiroll.

Vt ka

Kaasatus kogukondades, kasutades kogukonnaportaali
Dynamics 365 portaali konfigureerimine
Veebilehele juurdepääsu juhtimine portaalides
Veebirollide konfigureerimine PRM-i portaalile
Kirjepõhise turbe lisamine portaalide olemiõiguste abil
Teadmusartiklite haldamine sisu juurdepääsutasemete abil