Veebirollide loomine portaalidele

Kui kontakt on konfigureeritud portaali kasutama, tuleb talle anda üks või mitu veebirolli, et teha mis tahes eritoiminguid või pääseda juurde portaali kaitstud sisule. Näiteks piiratud lehele juurdepääsuks peab kontaktile olema määratud roll, mis on piiratud selle lehe lugemisega. Uue sisu avaldamiseks tuleb kontakt paigutada rolli, millele antakse sisu avaldamise õigused.

Veebirolli loomiseks tehke järgmist.

  1. Minge jaotisse Portaalid > Veebirollid > Uus.
  2. Määrake nõutavatele väljadele väärtused.
  3. Valige käsk Salvesta.

Atribuudid ja seosed

Allolevas tabelis selgitatakse Dynamics 365-i portaalides kasutatavaid veebirolli atribuute.

Nimi Kirjeldus
Nimi Veebirolli kirjeldav nimi
Veebisait Seostatud veebisait
Kirjeldus Veebirolli eesmärgi selgitus. Valikuline.
Autenditud kasutajate roll Kahendmuutuja. Kui see on seatud väärtusele Tõene, siis on see autenditud kaustajatele vaikeveebiroll (vt allpool). Antud veebisaidil peaks olema ainult üks veebiroll, mille puhul on atribuut Autenditud kasutajate roll seatud väärtusele Tõene. Sellest saab vaikeveebiroll autenditud kasutajatele, kellele ei ole veebirolli määratud.
Anonüümsete kasutajate roll Kahendmuutuja. Kui see on seatud väärtusele Tõene, siis on see autentimata kaustajatele vaikeveebiroll (vt allpool). Antud veebisaidil peaks olema ainult üks veebiroll, mille puhul on atribuut Anonüümsete kasutajate roll seatud väärtusele Tõene. See on autentimata kaustajatele vaikeveebiroll. Anonüümsete kasutajate roll aktsepteerib ainult olemiõigusi.

Kui veebiroll on loodud, saate konfigureerida seda vastavalt oma vajadustele erinevate õiguste, reeglite ja seoste kaudu.

  • Valikuline veebiroll autenditud kasutajatele: lubades autenditud kasutajate rolli, muutub see kõigi kasutajate jaoks vaikeveebirolliks. Seda rolli kasutatakse tavaliselt ettemääratud juurdepääsu andmiseks kasutajatele, kes ei ole seotud ühegi muu rolliga. Pidage meeles, et kasutajatel võib olla mitu veebirolli, kuid autenditud kasutajatele saab olla ainult üks autenditud kasutajate veebiroll.
  • Valikuline vaikeveebiroll autentimata kasutajatele: anonüümsete kasutajate roll on mõeldud kasutamiseks olemiõigustega. See ei aktsepteeri ühtki muud reeglit ega õigust. Lubades anonüümsete kasutajate rolli, muutub see kõikide kasutajate jaoks vaikeveebirolliks. Autentimata kasutajatele saab olla ainult üks anonüümsete kasutajate veebiroll.

Dynamics 365-i portaalide spikri lubamine

Tagamaks, et kasutajad saavad õiget teavet, kui nad klõpsavad nuppu Spikker, peate määrama Dynamics 365-i kasutama kohandatud spikrit. Tehke valikud Sätted > Haldus, klõpsake valikut Süsteemisätted, klõpsake vahekaarti Üldine ja määrake suvand Kasuta kohandatavate olemite puhul kohandatud spikrit väärtusele Jah.

Dynamics 365-i portaali vormide, armatuurlaudade ja aruannete kohandamine

Kui soovite mõnda portaali vormi, armatuurlauda või aruannet kohandada, leiate lisateavet Dynamics 365-i kohandamise kohta järgmistelt linkidelt.

Dynamics 365-i eksemplari, publiku või portaali tüübi muutmine

Pärast portaali loomist ja ettevalmistamist saate muuta Dynamics 365-i eksemplari ja portaali üksikasju.

  1. Minge Dynamics 365 Online'i halduskeskusse ja valige vahekaart Rakendused.
  2. Valige redigeeritava portaali nime ja valige käsk Halda.
  3. Valige vahekaart Dynamics 365-i eksemplari haldamine. Sellel lehel saate vaadata üle Dynamics 365-i eksemplari, mis on praegu teie portaaliga lingitud.
  4. Valige käsk Värskenda Dynamics 365-i eksemplari. Kasutage dialoogiboksis olevaid välju, et muuta Dynamics 365-i eksemplari, portaali keelt või portaali administraatorit. Saate ka säilitada sama Dynamics 365-i eksemplari, kuid muuta portaali publikut või tüüpi.
  5. Valige muudatuste kinnitamiseks nupp Kinnita toiming.

Dynamics 365 eksemplari muutmine

Vt ka

Kaasatus kogukondades, kasutades kogukonnaportaali
Rakenduse Dynamics 365 portaali konfigureerimine Rakenduse Dynamics 365 portaali konfigureerimine
Veebirollide konfigureerimine PRM-i portaalile Kirjepõhise turbe lisamine portaalide olemiõiguste abil