Projekti tööprognooside esitamine müügiprotsessi käigus (Project Service)

Rakendub rakenduse Project Service versioonidele 2.x ja 1.x

Saate müügiprotsessi käigus müügiprognoosid hinnapakkumise ridade abil algusest peale välja töötada. Funktsiooni Project Service rakenduses Dynamics 365 võimalused pakuvad teaduslikumat ja ettemääratumat viisi müügiprognoosidega väljatulemiseks, liigendades tööüksusi ja seostades asjakohaseid atribuute, mis panustavad projekti prognoosidesse tööjaotuse struktuuris.

Kui olete müügi võitnud, saate kasutada oma projektiplaani seostatud tööjaotuse struktuuri, seda projekti edukaks täitmiseks vajaduse korral kitsamalt määratledes.

Projektipõhise hinnapakkumise rea loomisel saate luua uue projekti hinnapakkumise realt. Seejärel saate kasutada projektimalle, mis on kas teie organisatsioonile ühised eelkonfigureeritud standardsed projektiplaanid ja finantsprognoosid või projektiplaani koopia ja prognoosid viimasest projektist. Projekti loomisel pakub projektimalli valimine aluse projektiplaani, prognooside ja rollinõuete täpsustamiseks. Kui loote projekti hinnapakkumisest, seostatakse projekt automaatselt hinnapakkumise reaga.

Projektiprognoosi komponendid

Projekti tööjaotuse struktuur võimaldab jaotada töö ülesanneteks, hallata ülesannete hierarhiat ja määrata iga ülesande täitmiseks vajaliku pingutusprognoosi. Saate ülesandega seostada ka rolle, et näidata ülesande ja ajakava täitmiseks vajalikku hinnangulist ressursitüüpi.

Tööjaotuse struktuur aitab teil välja selgitada tööpingutuse ja ajakava prognoosi. Vaikimisi kasutab projekt vaikehinnakirju, mille olete varem määratlenud. Hinnakirjades määratletud kulu- ja müügihinnad aitavad välja selgitada projekti tööjaotuse finantsprognoosi.

Kui teie projekt on seostatud hinnapakkumisega ja hinnapakkumisel on mõni muu hinnakiri kui vaikimisi, kasutatakse finantsprognooside puhul hinnapakkumise hinnakirja.

Prognooside importimine projektist hinnapakkumisse

Kui teil on projektis projektiprognoosid olemas, saate need importida hinnapakkumise reale.

  • Klõpsake jaotises Hinnapakkumise rea üksikasjad käsku Impordi prognoosidest.

  • Valige, kas importida projekti prognoosid summeerituna kande tüübi, rolli või tööjaotuse struktuuri sõlmetaseme järgi.

Vt ka

Projektijuhi juhend