Hilisema kuupäevaga dateeritud tšekid

Selles artiklis antakse teavet hilisema kuupäevaga tšekkide toe kohta rakenduses Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations. Hilisema kuupäevaga dateeritud tšekid on tšekid, mis väljastatakse tulevasel kuupäeval maksete tegemise ja vastuvõtmise eesmärgil. Seetõttu ei saa tšekki enne määratud kuupäeva sularahaks vahetada.

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations toetab hilisema kuupäevaga dateeritud tšekkide täielikku haldustsüklit nii müügireskontros kui ka ostureskontros, nagu on näidatud järgmises tabelis.

Stsenaarium Üksikasjad
Hilisema kuupäevaga tšekkide seadistamine Peate seadistama uue makseviisi ja määrama makserutiini väljastatud tšekkide, vastuvõetud tšekkide ja kinnipeetava maksu kliiringukontodele.
Registreeri ja postita hankija hilisema kuupäevaga tšekk Registreerige hankijale väljastatava hilisema kuupäevaga tšeki üksikasjad. Kui makse on sisestatud, siis tuvastatakse hankija kohustus, kuid pangakonto ei ole veel krediteeritud. Selle asemel kasutatakse selleks kliiringukontot.
Kliendi hilisema kuupäevaga tšeki registreerimine ja postitamine Regitreerige kliendilt saadud hilisema kuupäevaga tšeki üksikasjad. Kui makse on sisestatud, siis on kliendi nõue krediteeritud, kuid pangakontot ei ole veel debiteeritud. Selle asemel kasutatakse selleks kliiringukontot.
Registreerige ja postitage kliendi või hankija hilisema kuupäevaga asendustšekk. Kui teie algne tšekk hankijale või kliendilt on kadunud või kahjustatud, siis saate hankijale väljastada hilise kuupäevaga dateeritud asendustšeki. Tšeki üksikasjade registreerimisel lisage viide esialgsele tšekile ja näidake, et uus tšekk on originaali asendaja. Asendustšeki saate ka sisestada.
Kliendi hilisema kuupäevaga tšeki ülekandmine hankijale Kui saate kliendilt hilisema kuupäevaga dateeritud tšeki, saate tšeki hankijale maksena üle kanda.
Kliendi või hankija hilisema kuupäevaga tšeki tasakaalustamine Tasakaalustage hilise kuupäevaga tšekk, mis sisestatakse kliendi või hankija vahekontole, kui tšekk lõpuks valmis on. Tšeki tasakaalustamisel pank lõpuks debiteerib või krediteerib varem kasutatud kliiringukonto.
Hankija hilisema kuupäevaga tšeki tühistamine Sisestatud hilisema kuupäevaga tšeki saate tühistada järgmistes olukordades. - Pank tagastab tšeki. - Tšekk on rakendatud valele arvele. - Tšeki põhjal tehakse sularahamakse.
Hilisema kuupäevaga tšeki makse peatamine Saate peatada hankijale väljastatud hilisema kuupäevaga dateeritud tšeki põhjustel, nagu ebapiisavad vahendid, muudatused hankijaga sõlmitud lepingu tingimustes, hankija tarnitud defektsed kaubad või kaupade tagastamine hankijale. Makse saate peatada ainult tasaarvestamata tšekkide puhul.

Lisateavet vt järgmistest teemadest:

Hilisema kuupäevaga tšekkide seadistamine

Kliendi hilisema kuupäevaga tšeki registreerimine ja sisestamine

Kliendi hilisema kuupäevaga tšeki tasakaalustamine

Hankija hilisema kuupäevaga tšeki registreerimine ja sisestamine

Hankija hilisema kuupäevaga tšeki tasakaalustamine