Kulumimeetodid ja kulumiarvestusreeglid

See artikkel annab ülevaate Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operationsis toetatud kulumiarvestusreeglitest ja -meetoditest.

Saate valida mitmesuguste kulumimeetodite ja kulumiarvestusreeglite hulgast. Meetodi eesmärk on põhivara amortiseeruva väärtuse jaotamine rahandusperioodidele. Põhivara amortiseeruv väärtus on mahakandmismaksumuse võrra (kui see on kasutusel) vähendatud soetamismaksumus.

Kui kasutate kulumiarvestusreegleid ja muudate vara viimase kulumiarvestuse käituskuupäeva, mis seejärel põhjustab mõne kulumi vahelejätmist, võib viimase aasta kulum olla oodatust suurem või väiksem. Kulumit korrigeeritakse viimase kulumikäituskuupäeva muutmisega mõjutatavate kulumiperioodide arvuga.

Näiteks kui kasutate poolaasta kulumireeglit kolme aasta puhul, kestab kulumiarvestus tavaliselt 3 1/2 aastat. Kui muudate 3 1/2 aasta jooksul viimast kulumiarvestuskuupäeva, siis viimasel kulumiaastal mõjutatud perioodide arv suureneb. Kui viite kuupäeva edasi kolme kuu võrra, arvestatakse viimasel aastal kulumit tavalise kuue kuu asemel üheksa kuu eest.

Kulumiarvestusreegli saate valida järgmisest loendist.

 • Poolaasta
 • Terve kuu
 • Kvartali keskel
 • Kuu keskel (kuu 1. päev)
 • Kuu keskel (kuu 15. päev)
 • Poolaasta (aasta algus)
 • Poolaasta (järgmine aasta)

Saate valida järgmiste kulumimeetodite hulgast.

 • Lineaarne kasulik eluiga
 • Vähenev saldo
 • Manuaal
 • Tegur
 • Tarbimine
 • Allesjäänud lineaarne eluiga
 • 200% vähenev saldo
 • 175% vähenev saldo
 • 150% vähenev saldo
 • 125% vähenev saldo

Lisaressursid

Põhivara kulum

Kasuliku eluea lineaarne kulum

Väheneva saldoga kulum

Käsitsi kulumiarvestus

Kulumiarvestus kordaja alusel

Tarbimise kulum

Allesjäänud eluea lineaarne kulum

125 protsenti väheneva saldoga kulum

150 protsenti väheneva saldoga kulum

175 protsenti väheneva saldoga kulum

200 protsenti väheneva saldoga kulum