Loomisfaas

Olete nüüd oma rakenduse planeerinud ja kujundanud. Järgmine samm on see ka tegelikult luua.

Näpunäide

Lisaks allolevatele linkidele leiate hoolikalt valitud lingikogumiku siit: Microsoft Power Platform: õppematerjalid.

Lõuendirakenduse loomise põhietapid

Põhietapid lõuendirakenduste loomiseks on järgmised.

 1. Seadistage andmeallikas.

 2. Looge uus rakendus.

 3. Lisage konnektorid.

 4. Looge järgmised kuvad.

  • Avakuva

  • Loendivaade

  • Vaatamisvorm

  • Muutmisvorm

 5. Looge Power Automate'i vood.

Mudelipõhiste rakenduste loomise põhietapid

Põhietapid mudelipõhiste rakenduste loomiseks on järgmised.

 1. Looge lahendus.

 2. Seadistage andmemudelid, määratledes olemid ja väljad.

 3. Seadistage turberollid.

 4. Looge saidikaart uue mudelipõhise rakenduse seadistamise kaudu.

 5. Kohandage vormid ja vaated.

 6. Seadistage äriprotsessivood.

 7. Seadistage ärireeglid.

 8. Seadistage Power Automate'i vood.

Lisateave: mudelipõhise rakenduse komponentide mõistmine

Lahenduste koos väljatöötamine

Kui arendate lahendust mitme rakenduseloojaga, sõltuvad koostöömeetodid sellest, millist tüüpi rakendust te teete.

Lõuendirakendused

Saate koos lõuendirakendusi arendada Power Appsi komponentide abil, mis on korduvkasutatavad ehitusplokid, ja ka komponenditeekite abil, mis on hoidlad, mida saate kasutada enda loodud Power Appsi komponentide jagamiseks ja nende kallal teistega koos töötamiseks. Lisateave: PowerAppsi lõuendirakenduste koos arendamine

Mudelipõhised rakendused

Mudelipõhiste rakenduste arendamisel kaaluge selliste lahenduste ja keskkondade kasutamist, mis on mõeldud mitme rakenduselooja jaoks. Lisateave: Lahenduste ülevaade