Pliiatsiga sisendi juhtelement Power Appsis

Juhtelement, milles kasutaja saab joonistada, kustutada ja esile tõsta pildi alasid.

Kirjeldus

Kasutaja saab seda juhtelementi kasutada näiteks tahvlina, joonistades diagramme ja kirjutades sõnu, mida saab teisendada tipitud tekstiks.

Põhiomadused

Pilt – väljundi atribuut, mis tähistab lõppkasutaja joonistatud pilti.

Color (Värv) – sisenditõmmete värv.

Mode (Režiim) – juhtelement on režiimis Draw (Joonista) või Erase (Kustuta). Režiimi valik on kasutuselt kõrvaldatud.

Lisaatribuudid

AccessibleLabel (Juurdepääsusilt) – ekraanilugerite silt. Võib kasutada nii juhtelemendi eesmärgi kui ka sisendite alternatiivsete meetodite kirjeldamiseks.

BorderColor (Äärise värv) – juhtelemendi äärise värv.

BorderStyle (Äärise stiil) – kas juhtelemendi ääris on Solid (Tavaline), Dashed (Katkendlik joon), Dotted (Punktiirjoon) või None (Puudub).

BorderThickness (Äärise paksus) – juhtelemendi äärise paksus.

DisplayMode (Kuva režiim) - kas juhtelement võimaldab kasutajal sisestada (Edit (Redigeeri)), kuvada ainult andmeid (View (Kuva)) või olla keelatud (Disabled (Keelatud)).

Fill (Taust) – juhtelemendi taustavärv.

Height (Kõrgus) – Juhtelemendi ülemiste ja alumiste servade vaheline kaugus.

Input (Sisend) – Deprecated (Kasutusest kõrvaldatud). Teave selle kohta, kas sisend toetab hiire, pliiatsi või puudutusega sisendeid. Vaikeväärtus (7) toetab kõiki kolme.

OnSelect – toimingud, mida sooritatakse juhul, kui kasutaja klõpsab juhtelemendil.

SelectionColor (Valiku värv) – valitud üksuse või loendis olevate üksuste valitud ala teksti värv või pliiatsiga juhtelemendi valikutööriista värv.

SelectionThickness (Valiku paksus) – pliiatsiga sisendi juhtelemendi valikutööriista paksus.

ShowControls (Kuva juhtelemendid) – kas heli- või videomängija kuvab näiteks esituse nuppu ja helitugevuse liugurit ning pliiatsi juhtelementi kuvab näiteks joonistamise, kustutamise ja tühjendamise ikoonid.

Suurus – juhtelemendis kuvatava teksti fondi suurus.

Tooltip (Tööriistavihje) – selgitav tekst, mis kuvatakse, kui kasutaja liigub kursoriga üle juhtelemendi.

Visible (Nähtav) – kas juhtelement on nähtav või peidetud.

Width (Laius) – vahemaa juhtelemendi vasaku ja parema serva vahel.

X – vahemaa juhtelemendi vasaku serva ja vanemkonteineri vasaku serva vahel (ekraan, kui vanemkonteinerit pole).

Y – vahemaa juhtelemendi ülemise serva ja vanemkonteineri ülemise serva vahel (ekraan, kui vanemkonteinerit pole).

Collect( CollectionName, DatatoCollect )

Näide

Piltide kogumi loomine

 1. Lisage juhtelement Pen input (Pliiatsiga sisend), nimetage see MyDoodles (Minu kirjutised) ja seadke selle atribuudi ShowControls (Kuva juhtelemendid) väärtuseks true (tõene).

  Kuidas lisada, nimetada ja konfigureerida juhtelementi?

 2. Lisage juhtelement Button (Nupp), teisaldage MyDoodles (Minu kirjutised) alla ja määrake juhtelemendi Button (Nupp) atribuudi Tekst kuvama valikut Add (Lisa).

 3. Seadke juhtelemendi Button (Nupp) atribuut OnSelect (Valimisel) väärtus järgmisele valemile.
  Collect(Doodles, {Sketch:MyDoodles.Image})

 4. Lisage juhtelement Image gallery (Pildigalerii), teisaldage see juhtelemendi Button alla ja kahandage fotogalerii juhtelemendi Image gallery (Pildigalerii) laiust kuni kuvatakse kolm üksust.

 5. Seadke juhtelemendi Image gallery (Pildigalerii) atribuudi Items (Üksused) väärtuseks Doodles (Kirjutised) ja vajutage siis klahvi F5.

 6. Joonistage aknas MyDoodles (Minu kirjutised) pilt, seejärel klõpsake või koputage juhtelementi Button nupp.

  Joonistatud pilt kuvatakse juhtelemendis Image gallery (Pildigalerii).

 7. (valikuline) Juhtelemendis Pen input (Pliiatsiga sisend) klõpsake või koputage ikooni, et eemaldada joonistatud pilt ja joonistada teine pilt. Seejärel klõpsake või koputage juhtelementi Button (Nupp).

 8. Juhtelemendis Image gallery (Pildigalerii) määrake juhtelemendi Image atribuut OnSelect järgmisele valemile.
  Remove(Doodles, ThisItem)

 9. Joonistuse eemaldamiseks klõpsake või koputage juhtelementi Image gallery (Pildigalerii).

Kasutage funktsiooni SaveData (Salvesta andmed), et salvestada joonistusi lokaalselt või funktsiooni Patch (Plaasterda), et salvestada need andmeallikasse.

Hõlbustusfunktsioonide suunised

Värvi kontrastsus

Järgmiste vahel peab olema piisav värvikontrastsus.

 • BorderColor (Äärise värv) ja juhtelemendi välise osa värv (äärise olemasolul)
 • Fill (Taustavärv) ja juhtelemendi välise osa värv (äärise puudumisel)

Ekraanilugeja tugi

 • AccessibleLabel (Juurdepääsusilt) peab olema defineeritud.

  Oluline

  Pen input (Pliiatsiga sisend) pole saadaval ekraanilugeriga kasutajatele. Pakkuge alati ka alternatiivne vorm. Kui on vaja näiteks visandit, võite pildi üleslaadimiseks lisada kasutajatele juhtelemendi Add picture (Lisa pilt). Mõlemat võimalust saab pakkuda ja kasutaja saab valida selle, millega ta on rohkem kursis.

Klaviatuuri tugi

Oluline

Pen input (Pliiatsiga sisend) pole saadaval klaviatuuri kasutajatele. Pakkuge alati ka alternatiivne vorm. Näiteks juhul, kui on vaja allkirja, võite lisada juhtelemendi Text input (Tekstisisend), et kasutajad saaks sisestada oma nime. Mõlemat võimalust saab pakkuda ja kasutaja saab valida selle, millega ta on rohkem kursis.