Funktsioonid Collect (Kogu), Clear (Tühjenda) ja ClearCollect (Tühjenda kollektsioon) rakenduses Power Apps

Loob ja kustutab kollektsioonid ning lisab kirjed igale andmeallikale.

Kirjeldus

Collect

Funktsioon Collect (Kogu) lisab kirjed andmeallikasse. Lisatavad kirjed võivad olla järgmised.

  • Üks väärtus: väärtus paigutatakse uue kirje väljale Value (Väärtus). Kõik ülejäänud atribuudid jäävad väärtusega blank.
  • Kirje: iga nimega atribuut paigutatakse uue kirje vastavasse atribuuti. Kõik ülejäänud atribuudid jäävad tühjaks.
  • Tabel : iga tabeli kirje lisatakse eespool kirjeldatud andmeallikasse eraldi kirjena. Tabelit ei lisata kirjele pesastatud tabelina. Selleks mähige tabel esmalt kirjesse.

Kui seda kasutatakse koos kollektsiooniga, luuakse vajadusel täiendavad veerud. Teiste andmeallikate veerud fikseerib andmeallikas ja uusi veerge ei saa lisada.

Andmeallika puudumisel luuakse kollektsioon.

Kollektsioone kasutatakse mõnikord globaalsete muutujate hoidmiseks või andmeallikast ajutise koopia tegemiseks. Lõuendirakendused põhinevad valemitel, mis arvutatakse automaatselt, kui kasutaja suhtleb rakendusega. Kollektsioonid ei paku seda eelist ning nende kasutamine võib muuta rakenduse loomise ja mõistmise keerulisemaks. Enne kollektsiooni kasutamist sel viisil vaadake üle jaotis muutujatega töötamine.

Andmeallikasse kirjete loomiseks saate kasutada ka funktsiooni Patch (Plaasterda).

Funktsioon Collect (Kogu) tagastab muudetud andmeallika tabelina. Funktsiooni Collect (Kogu) saab kasutada ainult käitumise valemis.

Tühjenda

Funktsioon Clear (Tühjenda) kustutab kõik kollektsiooni kirjed. Kollektsiooni veerud jäävad alles.

Pange tähele, et funktsioon Clear (Tühjenda) tegutseb ainult kollektsioonidel ja mitte muudel andmeallikatel. Selleks eesmärgiks saate kaustada RemoveIf( DataSource, true ). Olge ettevaatlik, kuna see eemaldab kõik andmed andmeallika salvestusruumist ja võib mõjutada teisi kasutajaid.

Kirjete valikuliseks eemaldamiseks saate kasutada funktsiooni Remove (Eemalda).

Funktsioonil Clear (Tühjenda) puudub tagastusväärtus. Seda saab kasutada ainult käitumise valemis.

ClearCollect

Funktsioon ClearCollect (Tühjenda kollektsioon) kustutab kõik kirjed kollektsioonist. Seejärel lisatakse samasse kollektsiooni teistsugune kirjete kollektsioon. Üks funktsioon ClearCollect (Tühjenda kollektsioon) on kombinatsioon funktsioonidest Clear (Tühjenda) ja Collect (Kogu).

Funktsioon ClearCollect (Tühjenda kogu) tagastab muudetud kollektsiooni tabelina. Funktsiooni ClearCollect (Tühenda kogu) saab kasutada ainult käitumise valemis.

Delegeerimine

Koos andmeallikaga kasutamisel ei saa neid funktsioone delegeerida. Tuuakse ainult andmeallika esimene osa ja seejärel rakendatakse funktsioon. Tulem ei pruugi esindada täielikku lugu. Koostamise ajal võidakse kuvada hoiatus, mis tuletab teile seda piirangut meelde ja soovitab võimalusel lülituda delegeeritavatele alternatiividele. Lisateabe saamiseks vt delegeerimise ülevaadet.

Süntaks

Collect( DataSource, Item, ... )

  • DataSource – nõutav. Andmeallikas, millele soovite andmeid lisada. Kui seda veel pole, luuakse uus kollektsioon.
  • Item(s) (Üksus(ed)) - nõutav. Üks või mitu kirjet või tabelit andmeallikasse lisamiseks.

Clear( Collection )

  • Collection (Kollektsioon) – nõutav. Kollektsioon, mille soovite tühjendada.

ClearCollect( Collection, Item, ... )

  • Collection (Kollektsioon) – nõutav. Kollektsioon, mille soovite kustutada ja siis millele andmed lisada.
  • Item(s) (Üksus(ed)) - nõutav. Üks või mitu kirjet või tabelit andmeallikasse lisamiseks.

Näited

Kirjete kustutamine ja lisamine andmeallikasse.

Nendes näidetes saate kustutada ja lisada kollektsiooni, mille nimi on IceCream. Andmeallikas algab järgmise sisuga.

Andmeallika näide

Valem Kirjeldus Tulem
ClearCollect( IceCream, { Flavor: "Strawberry", Quantity: 300 } ) Kustutab kõik andmed kollektsioonist IceCream ja lisab seejärel kirje, mis sisaldab maasika jäätise kogust. Ühe kirjega tabel

Andmeallikat IceCream on muudetud.
Collect( IceCream, { Flavor: "Pistachio", Quantity: 40 }, { Flavor: "Orange", Quantity: 200 } ) Lisab kaks kirjet kollektsiooni IceCream, mis sisaldab pistaatsiapähkleid ja apelsinijäätist. Kahe kirjega tabel

Andmeallikat IceCream on muudetud.
Clear( IceCream ) Eemaldab kõik kirjed kollektsioonist IceCream. Tühi tabel

Andmeallikat IceCream on muudetud.

Üksikasjalikku teavet kollektsiooni loomise kohta leiate teemast Kollektsiooni loomine ja värskendamine.

Kirjed ja tabelid

Need näited uurivad, kuidas käsitletakse kirjete ja tabelite argumentidega seotud funktsioone Collect (Kogu) ja ClearCollect (Tühjenda kollektsioon).

Valem Kirjeldus Tulem
ClearCollect( IceCream, { Flavor: "Chocolate", Quantity: 100 }, { Flavor: "Vanilla", Quantity: 200 } ) Kustutage kõik andmed ja lisage seejärel kollektsioon IceCream kaks kirjet, mis sisaldab šokolaadi- ja vanillijäätist. Lisatavad kirjed esitatakse funktsiooni üksikute argumentidena. Kollektsiooni lisatud šokolaadi ja vanilje kirjed

Andmeallikat IceCream on muudetud.
ClearCollect( IceCream, Table( { Flavor: "Chocolate", Quantity: 100 }, { Flavor: "Vanilla", Quantity: 200 } ) ) Sama nagu eelmises näites, välja arvatud see, et kirjed ühendatakse tabelisse ja sisestatakse ühe argumendi kaudu. Tabeli sisu ekstraheeritakse kirje kaupa enne kollektsiooni IceCream lisamist. Šokolaadi ja vanilla kirjed lisatud kogumile ja muudetud

Andmeallikat IceCream on muudetud.
ClearCollect( IceCream,
{ MyFavorites: Table( { Flavor: "Chocolate", Quantity: 100 }, { Flavor: "Vanilla", Quantity: 200 } ) } )
Sama nagu eelmises näites, välja arvatud see, et tabel on kirjega mähitud. Tabeli kirjeid ei ekstraheerita ja selle asemel lisatakse kogu tabel kirje lahtrina. Šokolaadi ja vanilla kirjed kogumile lisatud ja muudetud kirjes tabeli mähkimisega

Andmeallikat IceCream on muudetud.