Ühendage Azure Data Lake Storage Gen2 andmevoo salvestamiseks

Märkus

Jõustub novembris 2020:

 • Common Data Service on ümber nimetatud järgmiselt: Microsoft Dataverse. Lisateave
 • Mõnda terminit Microsoft Dataverse’is on uuendused. Näiteks olem on nüüd tabel ja väli on nüüd veerg. Lisateave

Seda artiklit uuendatakse varsti, et kajastada viimaseid termineid.

Saate andmevooge konfigureerida salvestama oma andmevoo andmeid teie organisatsiooni Azure Data Lake Storage Gen2 kontole. Selles artiklis antakse selleks vajalikud üldised juhised ja pakutakse näpunäiteid ning häid tavasid.

Oluline

Funktsioon Andmevoog koos analüütiliste tabelitega kasutab teenust Eksportimine andmejärve, mis võib pakkuda erinevaid tasemeid, privaatsust, turvalisust ja andmete asukoha kohustusi. Lisateavet teenuse Ekspordi andmejärve kohta leiate ajaveebiartiklist.

Andmevoogude konfigureerimisel nii, et nad talletaksid oma määratlusi ja andmefaile teie andmejärves, on mõningaid eeliseid, sealhulgas järgmised.

 • Azure Data Lake Storage Gen2 pakub andmete jaoks tohutult skaleeritavat salvestusruumi.
 • Andmevoo andme- ja määratlusfaile saavad teie IT-osakonna arendajad kasutada Azure’i andmete ja tehisintellekti (AI) teenuste kasutamiseks, nagu on näidatud Azure’i andmeteenuste GitHubi näidistes.
 • See võimaldab teie organisatsiooni arendajatel integreerida andmevoo andmeid sisemistesse rakendustesse ja tegevusala lahendustesse, kasutades andmevoogude ja Azure’i jaoks arendaja ressursse.

Nõuded

Azure Data Lake Storage Gen2 kasutamiseks andmevoogude jaoks vajate järgmist.

 • Power Appsi keskkond. Mis tahes Power Appsi plaan võimaldab teil luua andmevooge, mille sihtkohaks on Azure Data Lake Storage Gen2. Teil peavad keskkonnas olema looja volitused.
 • Azure’i tellimus. Azure Data Lake Storage Gen2 kasutamiseks on teil vaja Azure’i tellimust.
 • Ressursirühm. Kasutage juba olemasolevat ressursirühma või looge uus.
 • Azure’i salvestuskonto. Salvestuskontol peab olema lubatud funktsioon Data Lake Storage Gen2.

Näpunäide

Kui teil pole Azure’i tellimust, looge enne alustamist tasuta proovikonto.

Valmistage oma Azure Data Lake Storage Gen2 Power Platformi andmevoogude jaoks ette

Enne, kui konfigureerite oma keskkonna Azure Data Lake Storage Gen2 kontoga, peate looma ja konfigureerima salvestuskonto. Järgmisena on toodud Power Platformi andmevoogude nõuded.

 1. Salvestuskonto tuleb luua samas Azure Active Directory rentnikus, kus asub teie Power Appsi rentnik.
 2. Soovitame luua salvestuskonto samas piirkonnas, kus asub Power Appsi keskkond, milles plaanite seda kasutada. Et teha kindlaks, kus teie Power Appsi keskkond asub, pöörduge oma keskkonnaadministraatori poole.
 3. Salvestuskontol peab olema lubatud funktsioon Hierarhiline nimeruum.
 4. Teil peab salvestuskontol olema roll Omanik.

Järgmistes jaotistes tutvustatakse juhiseid, mis on teie Azure Data Lake Storage Gen2 konto konfigureerimiseks vajalikud.

Salvestuskonto loomine

Järgige jaotises Loo Azure Data Lake Storage Gen2 salvestuskonto toodud juhiseid.

 1. Valige kindlasti oma keskkonnaga sama piirkond ja määrake oma salvestusruumiks StorageV2 (üldotstarbeline v2).
 2. Veenduge, et hierarhilise nimeruumi funktsioon oleks lubatud.
 3. Soovitame koopiasätte määrata väärtusele Read-access geo-redundant storage (RA-GRS).

Ühendage oma Azure Data Lake Storage Gen2 üksusega Power Apps

Kui olete Azure’i portaalis oma Azure Data Lake Storage Gen2 konto seadistanud, olete selle konkreetse andmevoo või Power Appsi keskkonnaga ühendamiseks valmis. Järve ühendamine keskkonnaga võimaldab teistel keskkonna loojatel ja administraatoritel luua andmevooge, mis salvestavad andmeid ka teie organisatsiooni järves.

Oma Azure Data Lake Storage Gen2 konto ühendamiseks andmevooga toimige järgmiselt.

 1. Logige Power Appsi sisse ja kontrollige, millises keskkonnas olete. Keskkonnalüliti asub päise paremas servas.

 2. Valige vasakpoolsel navigeerimispaanil suvandi Andmed kõrval olev allanool.

  Power Apps tegijaportaali vahekaart Andmed

 3. Valige kuvatavas loendis Andmevood ja seejärel käsuribal valik Uus andmevoog.

  Uue andmevoo loomine

 4. Valige soovitud analüütilised tabelid. Need tabelid näitavad, milliseid andmeid soovite oma organisatsiooni Azure Data Lake Store Gen2 kontole salvestada.

  Valige analüütilised tabelid

Valige salvestuskonto, mida soovite andmevoo salvestamiseks kasutada

Kui salvestuskontot pole veel keskkonnaga seostatud, kuvatakse dialoogiboks Lingi andmejärvega. Peate sisse logima ja leidma eelmistes toimingutes loodud andmejärve. Selles näites pole ükski andmejärv keskkonnaga seotud ja seega ilmub viide selle lisamiseks.

 1. Valige salvestusruumi konto.

  Kuvatakse kuva Salvestusruumi konto valimine.

  Salvestusruumi konto valimine

 2. Valige salvestusruumi konto Tellimuse ID.

 3. Valige Ressursirühma nimi, kus salvestusruumi konto loodi.

 4. Sisestage Salvestusruumi konto nimi.

 5. Valige Salvesta.

Kui need toimingud on tehtud, on teie Azure Data Lake Storage Gen2 konto ühendatud Power Platformi andmevoogudega ja saate jätkata andmevoogude loomisega.

Kaalutlused ja piirangud

Andmevoo salvestusruumiga töötamisel tuleb arvestada mõningate kaalutluste ja piirangutega.

 • Vaikekeskkond ei toeta Azure Data Lake Store Gen2 konto linkimist andmevoo salvestusruumiga.
 • Kui andmevoo salvestusruumi asukoht on andmevoo jaoks konfigureeritud, siis ei saa seda muuta.
 • Vaikimis pääsevad kõik keskkonna liikmed andmevoo andmetele juurde Power Platformi andmevoogude konnektori abil. Kuid ainult andmevoo omanikud saavad oma failidele otsejuurdepääsu süsteemis Azure Data Lake Storage. Selleks, et anda teistele inimestele juurdepääs andmevoogude andmetele järves, peate need autoriseerima andmevoo Data Lake'i CDM-i kaustas või Data Lake'is.
 • Kui andmevoog kustutatakse, siis kustutatakse ka selle CDM- kaust järves.

Oluline

Te ei tohiks muuta oma organisatsiooni järves loodud andmevoogusid ega lisada faile andmevoo CDM-i kausta. Failide muutmine võib kahjustada andmevoogusid või muuta nende käitumist ja seda ei toetata. Power Platformi andmevood annavad ainult lugemisõiguse järves loodudfailidele. Kui volitate teised inimesed või teenused Power Platformi andmevoogude kasutatud failisüsteemile, andke neile vaid selle failisüsteemi failide või kaustade lugemisõigus.

Privaatsusavaldus

Kui lubate luua andmevooge koos analüütiliste tabelitega teie organisatsioonis teenuse Andmejärve eksportimine kaudu, saadetakse ja salvestatakse üksikasjad Azure Data Lake Storage'i konto kohta (nt mäluseadme nimi) eksporditud andmejärve, mis asub praegu väljaspool nõuetele vastavat PowerAppsi piire ning võidakse kasutada vähem tõhusamat või erinevat privaatsust ja turvameetmeid võrreldes nendega, mida kasutatakse tavaliselt rakenduses PowerApps. Pange tähele, et võite selle funktsiooni kasutamise lõpetamiseks andmejärve seose igal ajal eemaldada ja teie Azure Data Lake Storage'i konto üksikasjad eemaldatakse teenusest Ekspordi andmejärve. Lisateavet funktsiooni Ekspordi andmejärve kohta leiate sellest artiklist.

Korduma kippuvad küsimused

Mis juhtub siis, kui mul olid organisatsiooni süsteemis Azure Data Lake Storage varem loodud andmevood ja ma sooviksin muuta nende salvestusruumi asukohta?

Te ei saa muuta andmevoo salvestusruumi asukohta pärast andmevoo loomist.

Millal saan muuta keskkonna andmevoo salvestusruumi asukohta?

Keskkonna andmevoo salvestusruumi asukoha muutmist praegu ei toetata.

Järgmised etapid

Selles artiklis antakse juhised Azure Data Lake Storage Gen2 konto ühendamiseks andmevoo salvestusruumi jaoks.

Lisateavet andmevoogude, ühise andmemudeli ja Azure Data Lake Storage Gen2 kohta leiate järgmistest artiklitest.

Lisateavet Azure'i salvestusruumi kohta leiate sellest artiklist.

Lisateavet ühise andmemudeli kohta leiate järgmistest artiklitest.

Küsimusi saate esitada Power Appsi kogukonnas.