Ostojen kirjaaminen

Kun valitset ostoasiakirjan Kirjausryhmä-painikkeen, voit valita seuraavista kirjaustoiminnoista:

  • Kirjaa
  • Esikatsele kirjausta
  • Kirjaa ja tulosta
  • Testiraportti
  • Kirjaa erä

Kun olet täyttänyt kaikki rivit ja syöttänyt kaikki tiedot ostotilaukseen, voit kirjata sen eli luoda vastaanoton ja laskun.

Kun ostotilaus on kirjattu, toimittajan tili, pääkirjanpito ja nimiketapahtumat päivitetään.

Jokaiselle ostotilaukselle luodaan ostotapahtuma KP-tapahtuma-taulukkoon. Myös toimittajan tilille Toimittajatapahtuma-taulukkoon luodaan tapahtuma ja lisäksi luodaan KP-tapahtuma asianmukaiselle ostovelkatilille. Lisäksi tilauksen kirjauksen tuloksena saattaa olla ALV-tapahtuman ja KP-tapahtuman luonti alennussummalle. Se, kirjataanko alennukselle tapahtuma, määräytyy Ostojen ja ostovelkojen asetukset -taulukon Alennuksen kirjaus -kentän sisällön perusteella.

Kullekin ostotilausriville luodaan nimiketapahtuma Nimiketapahtuma-taulukkoon (jos ostorivit sisältävät nimikenumeroita) tai KP-tapahtuma KP-tapahtuma-taulukkoon (jos ostorivit sisältävät KP-tilin). Lisäksi ostotilaukset tallennetaan aina Tavaran vastaanoton otsikko- ja Ostolaskun otsikko -taulukoihin.

Ennen kirjausta voit tulostaa testiraportin, jossa on kaikki tiedot ostotilauksesta ja joka osoittaa mahdolliset virheet. Kun haluat tulostaa raportin, valitse Kirjaus ja valitse sitten Testiraportti.

Tärkeä

Kun kirjaat tilauksen, voit luoda sekä vastaanoton että laskun. Nämä voidaan luoda joko yhtäaikaa tai erikseen. Voit luoda osittaisen vastaanoton ja osittaisen laskutuksen täyttämällä Vastaanotettava määrä ja Laskutettava määrä -kentät yksittäisillä ostotilausriveillä ennen kirjausta. Huomaa, et voi luoda laskua jos sellaista ei ole vastaanotettu. Siispä ennen laskuttamista on täytynyt tallentaa vastaanotto, tai sinun täytyy valita samanaikainen vastaanotto ja laskutus.

Voit kirjata tai kirjata ja tulostaa. Jos valitset kirjaamisen ja tulostamisen, raportti tulostetaan tilauksen kirjaamisen yhteydessä. Kirjaa erä -toiminnolla voit kirjata useita tilauksia samanaikaisesti.

Kun kirjaus on päättynyt, kirjatut ostorivit poistuvat tilauksesta. Viesti kertoo, milloin kirjaus on valmis. Tämän jälkeen voit nähdä kirjatut tapahtumat useissa kirjattuja tapahtumia sisältävissä ikkunoissa, kuten Toimittajatapahtumat-, KP -tapahtumat-, Nimiketapahtumat-, Ostovastaanotot- ja Kirjatut ostolaskut -ikkunassa.

Katso myös

Osto
Asiakirjojen ja päiväkirjojen kirjaaminen
Business Central -ohjelman käyttäminen