Tilastodimension jäsenet ja tilastomittauksen lähdemallit

Tilastodimensiota ja sen jäseniä käytetään rekisteröitäessä ja hallittaessa ei-rahallisia merkintöjä kustannuslaskennassa. Tilastodimension jäseniä voidaan käyttää kahteen tarkoitukseen:

 • Kohdistusperusteena kustannusten jaon tai kustannusten kohdistuksen tyyppisissä käytännöissä.
 • Ei-rahallista kulutusta raportoitaessa

Tilastodimensio

Tilastodimensiolla on yksilöivä nimi ja joukko yksilöiviä dimension jäseniä. Tilastodimensio määritetään kustannuslaskennan kirjanpidon tunnukselle. Tämä suhde sitoo kaikki vastaavat tilastodimension jäsenet kustannuslaskennan kirjanpitoon. Tämän vuoksi kaikki tilastomerkinnät luodaan kustannuslaskennan kirjanpidon kontekstissa.

Huomautus

Tilastodimensio voidaan määrittää useampaan kuin yhteen kustannuslaskennan kirjanpitoon.

Esimerkki tilastodimensiosta.

Nimi Dimension jäsenten tietoyhdistin
Jaetut tilastoelementit Tuodut dimension elementit

Esimerkki tilastodimensiosta, joka on määritetty kustannuslaskennan kirjanpitoon.

Nimi Kirjanpitovaluutta Vaihtokurssin tyyppi Kirjanpidon vuosikalenteri Kustannustason dimensio Tilastodimensio
Johdon laskentatoimi USD Vakiovaluutta Tilikausi Jaetut kustannustasot Jaetut tilastoelementit

Tilastodimension jäsenet

Tilastodimension jäsen edustaa yksikköä, jolle haluat rekisteröidä ei-rahalliset toimenpiteet. Näitä toimenpiteitä voidaan käyttää kohdistusperusteena tai ei-rahallisten arvojen raportointiin.

Tilastodimension jäsenet voidaan luoda manuaalisesti. Voit myös tuoda ne tiedostosta tietojen hallinnan tuonti- ja vientityökalun avulla.

Tilastodimension jäsen muuttuu automaattisesti ennalta määritetyksi kohdistusperusteeksi. Sitä voidaan käyttää käytäntöjen kohdistusperusteena tai muuntyyppisten kohdistusperusteiden syötteenä.

Seuraavassa on esimerkkejä tyypillisistä tilastodimension jäsenistä.

Tilastodimension nimi Tilastoelementit kuvaus Yksikkö
Jaetut tilastoelementit FTE Kokoaikaiset työntekijät Kpl
Jaetut tilastoelementit Sähkö Sähkönkulutus kWh
Jaetut tilastoelementit Pak. KP Pakkauksen kustannuspaikka h

Tilastomittauksen lähdemalli

Tilastomittaukset voivat olla peräisin monenlaisista lähteistä. Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations on erinomainen tilastomittausten lähde. Voit käyttää tilastomittauksen lähdemallia määrittämään helposti tuotavia tilastomittauksia.

Tilastomittauksen lähdemallin määritys on yleinen ja sitä voidaan käyttää useisiin tilastodimension jäseniin.

Huomautus

Kaikkia taloushallinnon dimensioita sisältäviä taulukoita voidaan käyttää tilastomittauksen lähteinä.

Esimerkki: Työntekijöiden kustannuspaikkakohtaisen määrä

Kustannuspaikkakohtainen työntekijöiden määrä on tilastomittaus, jota voidaan käyttää eri tarkoituksiin, joiden avulla johto saa tietoja:

 • Kustannuspaikkakohtainen tilastollisen raportoinnin mittaus

 • Kohdistusperuste erilaisille kuluille

 • Kustannuspaikkakohtaiset sisäiset kustannushinnat:

  • Kustannukset työntekijää kohti
  • Tuotto työntekijää kohti

HcmEmployment-taulukossa on luettelo kaikista työntekijöistä esiintymässä. Tämä on yleinen taulukko. Siksi tietueet eivät liity tiettyyn tietoalueen tunnukseen.

Esimerkki työntekijöistä HcmEmployment-taulukossa.

Nimi Kustannuspaikka kuvaus Työntekijätyyppi
Työntekijä 1 CC001 Henkilöstöhallinto Työntekijä
Työntekijä 2 CC002 FI Työntekijä
Työntekijä 3 CC002 FI Työntekijä
Työntekijä 4 CC003 VS Työntekijä
Työntekijä 5 CC003 VS Työntekijä
Työntekijä 6 CC002 FI Alihankkija

Kun luot Tilastomittauksen lähdemalli-tietueen, sinun on päätettävä, mitä toimintoa käytetään:

 • Määrä – Tietueiden kustannusobjektikohtainen määrä siirretään.
 • Summa – Tietueiden kustannusobjektikohtainen summa siirretään. ( Summa-kenttä ja Päivämäärä-kenttä ovat pakollisia.)

Määrä-toiminnon käyttö

Tilastomittauksen lähdemalli voidaan määrittää seuraavasti.

Nimi Toiminto Lähdetaulu Summakenttä Päivämääräkenttä
FTE Määrä HcmEmployment Ei käytettävissä Ei käytettävissä

Voit myös lisätä vähintään yhden alueen, joka rajaa mittauksia lähdetaulukosta.

Tässä esimerkissä voit lisätä alueeseen Työntekijätyyppi-kentän, jos haluat kaikkien kokopäivätoimisten työntekijöiden (FTE) määrän. Valitsemalla Ehdot-kentässä Työntekijä voit rajoittaa tulosaluetta seuraavasti.

Alueet

Lähdetaulu Kenttä Kriteeri
HcmEmployment Työntekijätyyppi Työntekijä

Ennen kuin saat tilastomittaukset kustannuslaskentaan, sinun on muodostettava suhde tilastomittauksen lähdemallin ja tilastodimension jäsenen välille. Tämä suhde luodaan jokaista kustannuslaskennan kirjanpitoa ja versiota kohti. Suhde sisältää tietoyhdistimen ja tietojen toimittajan. Yhdellä tilastodimension jäsenellä voi olla useita tietoyhdistimiä ja tietojen toimittajia.

Huomautus

Tässä esimerkissä luodaan suhde vain Toteutunut versio -tietolähteelle.

Siirry kohtaan Kustannuslaskennan kirjanpito > Todellinen versio > Hallinta > Tilastomittaukset ja määritä suhde. Valitse tässä esimerkissä Dynamics 365 for Finance and Operations – tilastomittaukset -tietoyhdistin, koska haluamme tuoda tietoja Finance and Operations -palvelusta.

Tietolähde

Nimi Tietoyhdistin Tilastodimension jäsen
FTE D365FO Dynamics 365 for Finance and Operations – Tilastomittaukset FTE

Tietojen tarjoajan konfiguraatio

Tilastomallin nimi
FTE

Seuraavat tilastomerkinnät luodaan kustannuslaskennassa tilastomittausten lähdetietojen käsittelyn jälkeen.

Kirjauskansio

Kirjauskansio Kirjauskansion tyyppi Kirjanpidon vuosikalenterin kausi Vuosi(a) Kausi Versio Tietoyhdistimen lähdemerkinnät
00001 Tilastokirjausten siirron kirjauskansio Tilivuosi 2017 Kausi 1 Kustannuslaskennan kirjanpito USMF FTE

Tilastokirjausten siirron kirjauskansioviennit

Kirjauspäivä Suuruus Tilastoelementti kuvaus Kustannuspaikka
31.1.2017 1,00 FTE Kokopäiväiset työntekijät CC001
31.1.2017 2,00 FTE Kokopäiväiset työntekijät CC002
31.1.2017 2,00 Kokopäiväiset työntekijät Kokoaikaiset työntekijät CC003

Tilastomerkinnät

Kustannusobjekti Kirjauspäivä Tilastodimension jäsen kuvaus Suuruus
CC001 Henkilöstöhallinto 31.1.2017 Kokopäiväiset työntekijät Kokoaikaiset työntekijät 1,00
CC002 FI 31.1.2017 Kokopäiväiset työntekijät Kokoaikaiset työntekijät 2,00
CC003 VS 31.1.2017 Kokopäiväiset työntekijät Kokoaikaiset työntekijät 2,00

Jos ennalta määritetyn dimension jäsenen FTE-kohdistusperuste on määritetty kustannusten jakosäännöksi, kustannukset jaetaan seuraavan kohdistuskertoimen avulla.

Kustannusobjekti kuvaus Suuruus Kohdistuskerroin
CC001 Henkilöstöhallinto 1,00 (1/5) × summa
CC002 FI 2,00 (2/5) × summa
CC003 VS 2,00 (2/5) × summa

Summa-toiminnon käyttö

Tuotannon kustannuspaikka, CC010 (pakkaus), vastaa tuotteiden pakkausta ennen niiden toimitusta asiakkaille. Suorat työn kustannukset lisätään tuotteisiin tuoterakenteen ja reitityksen kautta. Kustannuspaikan ylläpidosta aiheutuvat epäsuorat kustannukset pitää myös määrittää valmistetuille tuotteille. Yleensä tällaisen määrityksen paras tilastomittaus on rekisteröity tuotekohtainen tuotantotuntimäärä tietyn ajan kuluessa.

ProdRouteTrans-taulukko sisältää kaikki tuotannon työtransaktiot yrityksen DataAreaID-kohtaisesti.

Esimerkki ProdRouteTrans-taulukosta.

Viite Numero Työvaihe Laji Aika Fyysinen pvm. Tuoteryhmä (taloushallinnon dimensio) Oikeushenkilö
Tuotantotilaus P0001 Pakkaus Aika 8,00 1.1.2017 Appelsiinimehu, yritysmyynti USMF
Tuotantotilaus P0001 Pakkaus Aika 8,00 2.1.2017 Appelsiinimehu, yritysmyynti USMF
Tuotantotilaus P0002 Pakkaus Aika 4,00 3.1.2017 Appelsiinimehu, kuluttajamyynti USMF
Tuotantotilaus P0003 Pakkaus Aika 4,00 3.1.2017 Appelsiinimehu, kuluttajamyynti USMF
Tuotantotilaus P0004 Ennalistaminen Aika 10,00 3.1.2017 Appelsiinimehu, kuluttajamyynti USMF

Kun luot Tilastomittauksen lähdemalli-tietueen, sinun on päätettävä, mitä toimintoa käytetään:

 • Määrä – Tietueiden kustannusobjektikohtainen määrä siirretään.
 • Summa – Tietueiden kustannusobjektikohtainen summa siirretään. ( Summa-kenttä ja Päivämäärä-kenttä ovat pakollisia.)

Tilastomittauksen lähdemalli voidaan määrittää seuraavasti.

Nimi Toiminto Lähdetaulu Summakenttä Päivämääräkenttä
Pak. KP Summa ProdRouteTrans Tunnit Fyysinen pvm.

Voit myös lisätä alueita, jotka rajaavat mittauksia lähdetaulukosta.

Jos haluat laskea yhteen tuntimäärän, joka liittyy kohtaan CC010 Pakkauksen kustannuspaikka, voit lisätä Työvaihe-kenttään alueen. Valitsemalla Ehdot-kentässä Pakkaus voit rajoittaa tulosaluetta.

Alueet

Lähdetaulu Kenttä Kriteeri
ProdRouteTrans Työvaihe Pakkaus

Ennen kuin saat tilastomittaukset kustannuslaskentaan, sinun on muodostettava suhde tilastomittauksen lähdemallin ja tilastodimension jäsenen välille. Tämä suhde luodaan jokaista kustannuslaskennan kirjanpitoa ja versiota kohti. Suhde sisältää tietoyhdistimen ja tietojen toimittajan. Yhdellä tilastodimension jäsenellä voi olla useita tietoyhdistimiä ja tietojen toimittajia.

Huomautus

Tässä esimerkissä luodaan suhde vain Toteutunut versio -tietolähteelle.

Siirry kohtaan Kustannuslaskennan kirjanpito > Todellinen versio > Hallinta > Tilastomittaukset ja määritä suhde. Valitse tässä esimerkissä Dynamics 365 for Finance and Operations – tilastomittaukset -tietoyhdistin, koska haluamme tuoda tietoja Finance and Operations -palvelusta.

Tietolähde

Nimi Tietoyhdistin Tilastodimension jäsen
Pak. KP D365FO Dynamics 365 for Finance and Operations – Tilastomittaukset Pak. KP

Järjestelmä tunnistaa, että ProdRouteTrans on taulukko, jossa jokainen tietue kuuluu erilliseen yritykseen. Tämän vuoksi järjestelmä pyytää sinua valitsemaan yrityksen, josta tapahtumat tuodaan.

Tietojen tarjoajan konfiguraatio

Tilastomallin nimi Oikeushenkilö
Pak. KP USMF

Seuraavat tilastomerkinnät luodaan kustannuslaskennassa tilastomittausten lähdetietojen käsittelyn jälkeen.

Kirjauskansio

Kirjauskansio Kirjauskansion tyyppi Kirjanpidon vuosikalenterin kausi Vuosi(a) Kausi Versio Tietoyhdistimen lähdemerkinnät
00002 Tilastokirjausten siirron kirjauskansio Tilivuosi 2017 Kausi 1 Kustannuslaskennan kirjanpito USMF Pak. KP

Tilastokirjausten siirron kirjauskansioviennit

Kirjauspäivä Suuruus Tilastoelementti kuvaus Tuoteryhmä
31.1.2017 16,00 Pak. KP Pakkauksen kustannuspaikka Appelsiinimehu, yritysmyynti
31.1.2017 8,00 Pak. KP Pakkauksen kustannuspaikka Appelsiinimehu, kuluttajamyynti

Tilastomerkinnät

Kustannusobjekti Kirjauspäivä Tilastodimension jäsen kuvaus Suuruus
Appelsiinimehu, yritysmyynti 31.1.2017 Pak. KP Pakkauksen kustannuspaikka 16,00
Appelsiinimehu, kuluttajamyynti 31.1.2017 Pak. KP Pakkauksen kustannuspaikka 8,00

Jos ennalta määritetyn dimension jäsenen Pak. KP -kohdistusperuste on määritetty kustannusten jakosäännöksi, kustannukset jaetaan seuraavan kohdistuskertoimen avulla.

Kustannusobjekti Suuruus Kohdistuskerroin
Appelsiinimehu, yritysmyynti 16,00 (16 ÷ 24) × määrä
Appelsiinimehu, kuluttajamyynti 8,00 (8 ÷ 24) × määrä

Tuodut tilastomittaukset

Voit tuoda tilastomittauksia kustannuslaskentaan käyttämällä tietojen hallinnan tuonti/vienti-työkalua.

Tietoyksikön, jota käytetään tuontiin, nimi on Tuodut tilastomittaukset.

Huomautus

Tämä tietoyksikkö on suunniteltu mahdollistamaan enintään viisi dimensioarvoa tietuetta kohti.

Sähkön kulutus kirjataan Microsoft Excel -tiedostoon tietoyksikön esimääritetyn muodon avulla. Esimerkki:

Kirjauspäivä Dimension jäsenen nimi 1 Dimension jäsenen nimi 2 Dimension jäsenen nimi 5 Suuruus Lähdetunniste
31.1.2017 CC001 2,450.00 Sähkö
31.1.2017 CC002 4,100.00 Sähkö
31.1.2017 CC003 15,000.00 Sähkö

Kun olet tuonut tiedot tietojen hallinnan kautta, tiedot tallennetaan kustannuslaskennan väliaikaiseen taulukkoon. Siksi tuotuja tietoja voidaan käyttää useissa kustannuslaskennan kirjanpidoissa. Tietoja ei tarvitse ladata uudelleen.

Tuo tiedot siirtymällä kohtaan Tuodut tiedot > Tietoyksikkö > Tuodut tilastomittaukset.

Lähdetunniste Kirjauspäivä Suuruus Dimension jäsenen nimi 1 Dimension jäsenen nimi 2 Dimension jäsenen nimi 5
Sähkö 31.1.2017 2,450.00 CC001
Sähkö 31.1.2017 4,100.00 CC002
Sähkö 31.1.2017 15,000.00 CC003

Ennen kuin saat tilastomittaukset kustannuslaskentaan, sinun on muodostettava suhde lähdetunnisteen ja tilastodimension jäsenen välille. Tämä suhde luodaan jokaista kustannuslaskennan kirjanpitoa ja versiota kohti. Suhde sisältää tietoyhdistimen ja tietojen toimittajan. Yhdellä tilastodimension jäsenellä voi olla useita tietoyhdistimiä ja tietojen toimittajia.

Huomautus

Tässä esimerkissä luodaan suhde vain Toteutunut versio -tietolähteelle.

Siirry kohtaan Kustannuslaskennan kirjanpito > Todellinen versio > Hallinta > Tilastomittaukset ja määritä suhde. Valitse tässä skenaariossa Tuodut tilastomittaukset -tietoyhdistin, koska tiedot on tuotu kolmannen osapuolen järjestelmästä Excelin kautta kustannuslaskentaan.

Tietolähde

Nimi Tietoyhdistin Tilastodimension jäsen
Sähkö Tuodut tilastomittaukset Sähkö

Tietojen tarjoajan konfiguraatio

Tuo lähdetunniste Toiminto Dimensio 1 Dimensio 2 Dimensio 5
Sähkö Summa Kustannuspaikat

Huomautus

Kun määrität tietopalvelun konfiguroinnin, sinun on määritettävä mitkä kustannusobjektin dimensiot vastaavat tuotuja tapahtumia. Seuraavat tilastomerkinnät luodaan kustannuslaskennassa tilastomittausten lähdetietojen käsittelyn jälkeen.

Kirjauskansio

Kirjauskansio Kirjauskansion tyyppi Kirjanpidon vuosikalenterin kausi Vuosi(a) Jakso Versio Tietoyhdistimen lähdemerkinnät
00002 Tilastokirjausten siirron kirjauskansio Tilivuosi 2017 Kausi 1 Kustannuslaskennan kirjanpito USMF Sähkö

Tilastokirjausten siirron kirjauskansioviennit

Kirjauspäivä Suuruus Kustannustaso kuvaus Kustannuspaikka
31.1.2017 2,450.00 Sähkö Sähkönkulutus CC001
31.1.2017 4,100.00 Sähkö Sähkönkulutus CC002
31.1.2017 15,000.00 Sähkö Sähkönkulutus CC003

Tilastomerkinnät

Kustannusobjekti Kirjauspäivä Tilastodimension jäsen kuvaus Suuruus
CC001 Henkilöstöhallinto 31.1.2017 Sähkö Sähkönkulutus 2,450.00
CC002 FI 31.1.2017 Sähkö Sähkönkulutus 4,100.00
CC003 VS 31.1.2017 Sähkö Sähkönkulutus 15,000.00

Jos ennalta määritetyn dimension jäsenen Sähkö-kohdistusperuste on määritetty kustannusten jakosäännöksi, kustannukset jaetaan seuraavan kohdistuskertoimen avulla.

Kustannusobjekti Suuruus Kohdistuskerroin
CC001 Henkilöstöhallinto 2,450.00 (2 450 ÷ 21 550) × summa
CC002 FI 4,100.00 (4 100 ÷ 21 550) × summa
CC003 VS 15,000.00 (15 000 ÷ 21 550) × summa

Lisätietoja

Kohdistusperusteet