Taloushallinnan raportointi

Tässä ohjeaiheessa kerrotaan, miten pääset käyttämään taloushallinnon raportointia Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operationsissa ja miten taloushallinnon raportointiominaisuuksia käytetään. Se sisältää kuvauksen oletusraporteista, jotka toimitetaan.

Taloushallinnon raportoinnin käyttäminen

Talousraportointi-valikko sijaitsee seuraavissa paikoissa Finance and Operationsissa:

  • Kirjanpito > Kyselyt ja raportit
  • Budjetointi > Kyselyt ja raportit > Perusbudjetointi
  • Budjetointi > Kyselyt ja raportit > Budjettisuunnittelu
  • Budjetointi > Kyselyt ja raportit > Budjetin hallinta
  • Konsolidoinnit

Yrityksen talousraporttien luontia ja muodostamista varten kyseiselle yrityksen on määritettävä seuraavat tiedot:

  • Kirjanpidon vuosikalenteri
  • Kirjanpito
  • Tilikartta
  • Valuutta

Käyttäjät, joille on määritetty soveltuvat oikeudet ja tehtävät käyttöoikeusroolin kautta, voivat käyttää talousraportointitoimintoja. Seuraavissa osissa käsitellään nämä oikeudet ja tehtävät sekä niihin liitetyt roolit.

Velvollisuudet

Tehtävän selite Kuvaus AOT-nimi
Ylläpidä raportoinnin suojausta Ylläpidä raportoinnin suojausta ja suorita hallinnollisia tehtäviä. FinancialReportsSecurityMaintain
Ylläpidä raportteja Suunnittele ja ylläpidä raportteja. FinancialReportsMaintain
Luo raportit Luo ja päivitä raportit. FinancialReportsGenerate
Arvioi taloudellista suorituskykyä Arvioi ja analysoi taloudellista suorituskykyä. FinancialReportsPerfReview

Oikeudet

Oikeuksien otsikko Kuvaus AOT-nimi
Ylläpidä raportoinnin suojausta Ylläpidä raportoinnin suojausta ja suorita hallinnollisia tehtäviä. FinancialReportsSecurityMaintain
Ylläpidä raportteja Suunnittele ja ylläpidä raportteja. FinancialReportsMaintainReports
Luo raportit Luo ja päivitä raportit. FinancialReportsGenerateReports
Näytä raportit Näytä raportit. FinancialReportsView

Roolit

Oikeuksien otsikko Tulli Roolit
Ylläpidä raportoinnin suojausta Ylläpidä raportoinnin suojausta Tietoturvapäällikkö
Ylläpidä raportteja Ylläpidä raportteja Talouspäällikkö, taloushallintopäällikkö, controlleri, budjettipäällikkö
Luo raportit Luo raportit Toimitusjohtaja, Talousjohtaja, Kirjanpitäjä
Näytä raportit Arvioi taloudellista suorituskykyä Ei määritetty

Kun käyttäjä on lisätty tai rooli on muuttunut, raporttien pitäisi olla käyttäjän käytettävissä muutamassa minuutissa. Huomautus: järjestelmänvalvojan rooli lisätään kaikkiin rooleihin taloudellisessa raportoinnissa.

Oletusraportit

Talousraportointi sisältää 22 oletusraporttia. Kaikki raportit käyttävät Finance and Operationsin päätilin oletusluokkia. Voit käyttää näitä raportteja sellaisenaan tai omien talousraportointitarpeiden lähtökohtana. Perinteisten raporttien, kuten tuloslaskelma tai tase, lisäksi nämä oletusraportit sisältävät raportteja, jotka näyttävät millaisia raportteja voidaan luoda.

Oletusraportti Kuvaus
12 kuukauden juokseva yhden sarakkeen tuloslaskelma – oletus Näyttää organisaation kannattavuuden 12 viime kuukauden aikana yhdessä sarakkeessa.
12 kuukauden trendin tuloslaskelma – oletus Näyttää organisaation kannattavuuden kunkin 12 viime kuukauden aikana. Näiden 12 kuukauden ei tarvitse olla yhtenä tilikautena.
Todellinen vs. budjetti – oletus Näyttää alkuperäisen budjetin kaikkien tilien tarkat saldotiedot ja vertaa muutettua budjettia toteutuneeseen, jolla on varianssi.
Tarkistustiedot – oletus Näyttää kaikkien tilien tarkat saldotiedot. Tämä raportti sisältää saatavien ja maksettavien saldot raportointivaluutassa ja paikallisessa valuutassa sekä muita tapahtumatietoja, kuten käyttäjätunnus, tietoja viimeksi muokannut käyttäjä, viimeisin muokkauspäivä ja kirjauskansion tunnus.
Saldoluettelo – oletus Näyttää kaikkien tilien tarkat saldotiedot. Tämä raportti sisältää alku- ja loppusaldot, saatavien ja maksettavien saldot kuluvalle kaudelle ja vuoden alusta sekä muita tapahtumatietoja, kuten tositteen.
Tase – oletus Näyttää organisaation vuoden rahoitusaseman.
Tase ja tuloslaskelma rinnakkain – oletus Näyttää organisaation vuoden rahoitusaseman ja kannattavuuden rinnakkain.
Kassavirta – oletus Antaa tietoja organisaation rahaliikenteestä.
Tarkka JE- ja TB-arviointi – oletus Näyttää kaikkien tilien alkusaldon ja tehtävän tiedot.
Yksityiskohtainen pääkirja – oletus Näyttää kaikkien niiden tilien saldotiedot, joilla saatavien ja maksettavien saldot, ja näiden nettosaldot sekä tapahtumapäivämäärän, tositteen ja kirjauskansion kuvauksen.
Kulujen kolmen vuoden vuosineljänneksen trendi – oletus Antaa lisätietoja kuluneiden 12 vuosineljänneksen kuluista kolmen viime vuoden ajalta.
Taloudellisten otsikoinen JE- ja TB-arviointi – oletus Näyttää yhteenvedon saldoista ja taloudellisten otsikoiden (varat, velka, omistajan oma pääoma, tuotto, kulu, voitto tai tappio) tehtävä.
Tuloslaskelma – oletus Näyttää organisaation tuottavuusnäkymän kuluvalle kaudelle sekä vuoden alusta tähän asti.
Kirjanpidon tapahtumaluettelo – oletus Näyttää kaikkien tilien tarkat saldotiedot. Tämä raportti näyttää saapuvien ja maksettavien saldot sekä muita tapahtumatietoja, kuten tapahtumapäivän, kirjauskansion numeron, tositteen, kirjaustyypin ja jäljitysnumeron.
Tunnusluvut – oletus Näyttää organisaation vakavaraisuusasteen, kannattavuuden ja tehokkuusasteen.
Juokseva 12 kuukauden kulut – oletus Antaa lisätietoja kunkin kuluneen 12 kuukauden kuluista. Näiden 12 kuukauden ei tarvitse olla yhtenä tilikautena.
Juokseva vuosineljänneksen tuloslaskelma – oletus Näyttää organisaation kannattavuuden neljännesvuosittain edelliseltä vuodelta ja vuoden alusta.
Tase rinnakkain – oletus Näyttää organisaation vuoden rahoitusaseman. Tämä raportti näyttää varat ja velat sekä osakkeenomistajien oman pääoman rinnakkain.
Pääkirjan yhteenveto – oletus Näyttää kaikkien niiden tilien saldotiedot, joilla on alku- ja loppusaldot ja saatavien ja maksettavien saldot sekä niiden nettoeron.
Pääkirjan yhteenveto vuosittain – oletus Näyttää kaikkien tilien niiden saldotiedot, joilla on alku- ja loppusaldot, ja saatavien ja maksettavien saldot sekä niiden kuluvan vuoden ja edellisen vuoden nettoeron.
Viikoittainen myynti ja alennukset – oletus Antaa lisätietoja kuukauden jokaisen viikon myynnistä ja alennuksista. Tämä raportti sisältää neljän viikon yhteisarvon.
Käytettävissä olevat budjettivarat -oletus Tarkastele tarkistetun budjetin, toteutuneiden menojen, budjettivarausten ja käytettävissä olevien budjettivarojen yksityiskohtaista vertailua.

Talousraporttien avaaminen

Kun napsautat Talousraportointi-valikon, näkyviin tulee luettelo yrityksen oletusraportteja. Voit sitten avata raportin tai muokata sitä. Avaa jokin oletusraportti valitsemalla sen nimi. Kun raportti avataan ensimmäisen kerran, se luodaan automaattisesti edelliselle kuukaudelle. Jos esimerkiksi avaat raportin ensimmäisen kerran elokuussa 2016, raportti luodaan päivämäärälle 31.7.2016. Kun raportti on avattu, voit aloittaa siihen perehtymisen porautumalla tiettyyn tietoon ja muuttamalla raporttiasetuksia.

Talousraporttien luominen ja muokkaaminen

Voit luoda raporttiluettelosta uuden raportin tai muokata aiemmin luotua raporttia. Jos sinulla on tarvittavat käyttöoikeudet, voit luoda uuden taloudellisen raportin valitsemalla Uusi toimintoruudussa. Raportin suunnitteluohjelma ladataan laitteeseen. Kun raportin suunnitteluohjelma käynnistyy, voit luoda sitten uuden raportin. Kun uusi raportti on tallennettu, se tukee näkyviin talousraporttiluetteloon. Luettelossa näkyvät vain raportit, jotka on luotu Finance and Operationsissa käytössä olevalle yritykselle. Lisätietoja talousraporttien luomisesta ja muokkaamisesta Finance and Operationsissa on Dynamicsin talousraportoinnin blogin blogikirjoituksissa. Huomautus: Tietokoneelle, jolle ladataan raportin suunnitteluohjelman asiakasohjelma, on oltava asennettuna Microsoft .NET Frameworkin versio 4.6.2. Tämä Microsoft .NET Framework -versio voidaan ladata ja asentaa täältä. Jos käytössäsi on Chrome, sinun on asennettava ClickOnce-laajennus ladataksesi raportin suunnittelun asiakasohjelman. Jos käytät incognito-tilaa, varmista, että ClickOnce-laajennus on käytössä incognito-tilassa. Voit myös muokata talousraporttiluettelossa näkyvää raporttia. Raporttia ympäröivä alue on valittu, valitse toimintoruudussa Muokkaa. Raportin suunnitteluohjelma käynnistyy.

Lisäresurssit

Raporttien näyttäminen

Dynamicsin talousraportointi -blogi