Manuaalisten oikaisujen tekeminen perusennusteeseen

Tässä ohjeaiheessa kerrotaan, miten voit tehdä manuaalisia oikaisuja perusennusteeseen ja tarkastella ennusteen tietoja.

Ennen kuin teet manuaalisia oikaisuja, on tärkeää, että ymmärrät muutamia eri sivujen konsepteja.

Ruudukko Oikaistu kysynnän ennuste -sivulla

Oikaistu kysynnän ennuste -sivu sisältää ruudukon, jossa on seuraava rakenne:

 • Ensimmäisessä sarakkeessa näytetään nimike, nimikkeen kohdistustunnukset, yritykset ja niin edelleen, joille ennuste on luotu. Sivun alaotsikko antaa kuvauksen nykyisistä ennustedimensioista, jotka näkyvät ruudukossa. Jos esimerkiksi sivun alaotsikko on Yritys/Toimipaikka/Nimikkeen kohdistustunnus, ja yksi ruudukon riviotsikoista on USMF / 1 / D_Alloc, kyseinen rivi näyttää ennusteen USMF-yrityksen toimipaikalle 1, ja D_Alloc nimikkeen kohdistustunnuksen.
 • Seuraavissa sarakkeissa näytetään ennustejaksot, joille ennuste on luotu. Kussakin sarakkeen otsikossa on sarakkeen näyttämä ennustejakson ensimmäinen päivä.
 • Solujen arvot edustavat yhden nimikkeen, nimikkeen kohdistustunnuksen jne. ennustetta tälle nimenomaiselle ennustejaksolle.

Ennusteen koostaminen ja koosteen purkaminen

Sivun alaotsikko näyttää ennusteen koostamisen tason.

Jos esimerkiksi sivun alaotsikko on Yritys/Toimipaikka/Kohdistustunnus/Nimikkeen numero/Väri/Koko/Konfiguraatio/Tyyli, ennusteen koostetta ei ole ja ennuste näytetään nimikkeen ja sen dimensioiden tasolla. Voit muuttaa koostetta Muuta ennustedimensioita -sivulla, jonka voit avata sovellusvalikosta.

Muokkaa ennustetta napsauttamalla mitä tahansa käytettävissä olevaa solua ja kirjoita oikaistu ennusteen arvo. Muokattu solu muuttuu heti lihavoiduksi osoittamaan, että sen näyttämä ennuste ei ole kysynnän ennusteen palvelun luoma ennuste, vaan sitä on muokattu manuaalisesti.

Jos muutat koosteen niin, että sivu näyttää enemmän koostettuja tietoja, voit näet Kysynnän ennusteen rivit -sivulla yksittäiset ennusteen rivit, joista koostettu ennuste on muodostunut.

Olet esimerkiksi luonut ennusteen nimiketasolla mutta tiedät, että tämän nimikkeen kysyntä tulee kasvamaan kaikissa toimipaikoissa kampanjasta tai vastaavasta tapahtumasta johtuen. Tässä tapauksessa voit määrittää koosteen arvoksi Yritys/Nimikkeen kohdistustunnus/Nimike Muuta ennustedimensioita -sivulla. Voit oikaista nimikkeen yleisen ennusteen kaikissa toimipaikoissa Oikaistu kysynnän ennuste -ruudukossa. Näet muutoksesi vaikutuksen kaikissa toimipaikoissa, kun avaat Kysynnän ennusteen rivit -sivun. Tällä sivulla näet yhden rivin nimikkeelle kussakin toimipisteessä, oikaistun ennusteen määrän sekä alkuperäisen ennusteen määrän.

Kun ennustetun määrän oikaisu tehdään koostetasolla, järjestelmä käyttää painotettua kohdistusta jakaakseen muutoksen riveille, joista kooste muodostuu.

Voit myös tehdä manuaalisia oikaisuja Kysynnän ennusteen rivit -sivulla muokkaamalla joko Kokonaismäärä-arvoa tai Määrä-soluja koosteen purkuruudukossa.

Ennusteen tietojen tarkasteleminen

Voit avata Kysynnän ennusteen tiedot -sivun nähdäksesi ennustetta koskevia lisätietoja.

Kysynnän ennusteen tiedot -sivulla näet seuraavat tiedot graafisessa ja taulukkomuodossa.

 • Historiallinen kysyntä, johon ennusteet perustuvat.
 • Nykyinen ennuste, jota pääsuunnittelu käyttää.
 • Uudet kysynnän ennusteen arvot ja niiden manuaalisten oikaisujen määrät.
 • Ennustettujen arvojen luottamusväli.
 • Ennustemalli, jota käytettiin ennusteen luontiin. Jos tarkastelet koostetietoja, näet luettelon kaikista menetelmistä, joita on käytetty kaikissa aikasarjojen koosteissa.
 • Sisäisen mallin tarkkuus (MAPE). Lisätietoa ennusteen tarkkuudesta on kohdassa Ennusteen tarkkuuden valvonta.

Huomautuksia:

 • Sivun Ennuste -kohdassa näkyvä luottamusväli kuvaa luottamusvälin ylärajan ja luottamusvälin alarajan erotusta. Jos haluat nähdä ylärajan ja alarajan arvot, pidä kohdistinta Historiallinen kysyntä ja ennuste graafisesti -osiossa olevan kaavion yläpuolella.
 • Jos käytät Finance and Operationsin kysynnän ennustamisen Microsoft Azuren automaattianalyysipalvelua, voit määrittää luotettavuustasoprosentin, joka luodulla ennusteella tulee olla. Luottamusväli koostuu arvoalueesta, joka toimii hyvinä ennusteina kysynnän ennusteelle. 95 prosentin luotettavuustasoprosentti osoittaa, että on 5 %:n riski, että kysynnän ennuste on luottamusvälin ulkopuolella.

Voit myös tehdä manuaalisia oikaisuja ennusteeseen Kysynnän ennusteen tiedot -sivulla muokkaamalla Ennuste-rivin arvoja Ennuste-osiossa.

Lisäresurssit

Ennusteen tarkkuuden valvonta

Tilastollisen perusennusteen luonti