Power Automatein rekisteröityjen etsintäpyyntöihin vastaaminen GDPR:n mukaisesti

DSR-pyyntöön vastaamisen ensimmäisenä vaiheena on niiden henkilökohtaisten tietojen etsiminen, jotka ovat pyynnön kohteena. Tämä ensimmäinen vaihe auttaa sinua määrittämään, täyttääkö DSR organisaatiosi vaatimukset, jotka koskevat DSR-pyynnön hyväksymistä tai hylkäämistä. Kyseisten henkilökohtaisten tietojen etsimisen ja tarkastamisen jälkeen voit esimerkiksi määrittää, että pyyntö ei täytä organisaation vaatimuksia, koska se voi vaikuttaa haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.

Seuraavassa on yhteenveto Power Automate-resursseista, joissa on tietyn käyttäjän henkilökohtaisia tietoja.

Henkilökohtaisia tietoja sisältävät resurssit Tarkoitus
Järjestelmän luomat lokit Telemetria, joka sieppaa järjestelmän tapahtumat ja historian.
Suor.historia Kunkin työnkulun suoritushistoria viimeisten 28 päivän ajalta. Näihin tietoihin sisältyvät alkamisaika, päättymisaika, tila ja kaikki työnkulun syöte-/tulostetiedot. Lisätietoja
Toimintasyöte Yhteenveto työnkulun toiminnoista, suorituksen tila, virheet ja ilmoitukset mukaan lukien.
Käyttäjän työt Järjestelmätyöt, joita käyttäjä ei näe ja jotka suoritetaan käyttäjän puolesta työnkulkujen suorittamiseksi.
Työnkulut Tietyn pilvityönkulun logiikka. Lisätietoja
Työnkulun käyttöoikeudet Työnkulkuja voidaan jakaa ja määrittää uudelleen muille käyttäjille. Käyttöoikeusluetteloita on kaikille työnkuluille. Lisätietoja
Käyttäjän tiedot Tiedot, joita käyttäjä ei näe ja jotka tukevat työnkulun suorittamista.
Yhteydet Yhdistimien käyttäminä mahdollistavat yhteyden esimerkiksi ohjelmointirajapintoihin, järjestelmiin ja tietokantoihin. Lisätietoja
Yhteyden oikeudet Tietyn yhteyden käyttöoikeudet. Lisätietoja
Mukautetut liittimet Käyttäjän luomat ja julkaisemat mukautetut liittimet, jotka mahdollistavat liittämisen mukautettuihin tai kolmannen osapuolen järjestelmiin. Lisätietoja
Mukautetun yhdistimen oikeudet Mukautettujen liittimien käyttöoikeusluettelot. Lisätietoja
Yhdyskäytävä Yhdyskäytävät ovat paikallisia tietopalveluja, joita käyttäjä voi asentaa tietojen nopeaan ja turvalliseen siirtoon Power Automaten ja muun kuin pilvitietolähteen välillä. Lisätietoja
Yhdyskäytävän oikeudet Yhdyskäytävät voidaan jakaa organisaatiossa käyttäjien kanssa. Lisätietoja