Sivutetut raportit Power BI -palvelussa

KOSKEE SEURAAVIA:Applies to.YrityskäyttäjienApplies to. Power BI -palvelu Power BI -palvelu suunnittelijoiden & kehittäjille Does not apply to.Power BI Desktop Applies to.Edellyttää Pro tai Premium -käyttöoikeutta

Olet opiskellut Power BI -raportteja, ja ne ovat raporttityyppejä, joita todennäköisimmin kohtaat. Power BI -raportit on optimoitu tutkimista ja vuorovaikutteisuutta varten. Myyntiraportti, jossa eri myyjät haluavat osittaa tietoja samassa raportissa tietyille alueilleen/toimialoilleen/asiakkailleen ja nähdä, miten luvut muuttuvat, kannattaa laatia Power BI -raporttina.

On kuitenkin olemassa toinen raporttityyppi, jota kutsutaan sivutetuksi raportiksi. Sivutettujen raporttien vastaanottaminen ja tarkasteleminen edellyttää Power BI Pro käyttöoikeutta, jotta raportti voidaan tallentaa Premium kapasiteettiin. Lue lisää käyttöoikeuksista.

Tunnista sivutettu raportti

Sisältöluetteloissa ja aloitussivulla sivutetut raportit voi tunnistaa niiden kuvakkeesta paginated report icon. Sivutettu raportti voidaan jakaa suoraan tai osana Power BI -sovellusta. Jos raportin suunnittelija on antanut sinulle käyttöoikeudet, voit jakaa sivutetun raportin uudelleen ja tilata sen itsellesi ja muille.

Report list with one standard report and one paginated report.

Mikä on sivutettu raportti?

Raporttia kutsutaan sivutetuksi, koska se on muotoiltu sopimaan hyvin tulostetulle sivulle. Eräs eduista on, että sivutetussa raportissa kaikki taulukoiden tiedot näytetään, vaikka taulukko olisi useita sivuja pitkä. Sivutettuja raportteja kutsutaan joskus pikselintarkasti täydellisiksi, koska suunnittelija hallitsee raportin sivuasettelua tarkasti.

Sivutetut raportit sopivat parhaiten skenaarioihin, jotka edellyttävät pitkälle muotoiltua ja pikselintarkkaa sisältöä, joka on optimoitu tulostamista tai PDF:n luontia varten. Tuloslaskelma on hyvä esimerkki raporttityypistä, jonka haluat luultavasti nähdä sivutettuna raporttina.

Miten sivutetut raportit toimivat?

Kun suunnittelet sivutetun raportin, luot tosiasiassa raportin määrityksen. Se ei sisällä tietoja. Se määrittää, mistä tiedot haetaan, mitkä tiedot haetaan ja miten tiedot näytetään. Kun raportti suoritetaan, raportin käsittelytoiminto luo raportin yhdistämällä raportin määrityksen noudettuihin tietoihin. Joskus raportti näyttää oletustiedot. Muussa tapauksessa sinun on syötettävä parametreja, ennen kuin raportti voi näyttää tietoja.

Valitse sivutettu raportti avataksesi sen Power BI -palvelussa. Jos siinä on parametreja, sinun on valittava ne ennen kuin voit tarkastella raporttia.

Parameters for the report

Tavallisesti parametrien vuorovaikutuksen laajuus jää parametrien asettamiseen. Jos olet laskutusanalyytikko, voit käyttää sivutettuja raportteja laskujen luontiin tai tulostamiseen. Jos olet myyntipäällikkö, voit käyttää sivutettuja raportteja, kun haluat tarkastella tilauksia myymälän tai myyntihenkilön mukaan.

Tämä yksinkertainen sivutettu raportti antaa tulot vuosittain, kun olet valinnut vuosi-parametrin.

Simple one parameter report

Power BI -raportit ovat paljon vuorovaikutteisempia verrattuna sivutettuihin raportteihin. Power BI -raportit mahdollistavat ad-hoc-raportoinnin ja tukevat monia muita visualisointityyppejä, mukaan lukien mukautetut visualisoinnit.

Sivutetun raportin kanssa toimiminen

Sivutetun raportin käsitteleminen eroaa muista raporteista. Voit tehdä eri asioita, kuten tulostaa, lisätä kirjanmerkkejä, viedä raportin ja kommentoida sitä, mutta vuorovaikutteisuutta on vähemmän. Sivutetut raportit edellyttävät usein syötettä raportin pohjalle. Joskus raportti voi näyttää oletustiedot, ja voit syöttää parametreja nähdäksesi eri tietoja.

Sivutetut raportit muotoillaan sopimaan hyvin tulostetulle sivulle. Näet selaimessa suoraan tulostustuloksen. Lisäksi jos raportissa on pitkä taulukko, koko taulukko tulostuu, vaikka se olisi usealla sivulla.

Sivutetuissa raporteissa voi olla useita sivuja. Esimerkiksi tässä raportissa on 563 sivua. Jokainen sivu on aseteltu tarkasti yksi sivu laskua kohti -muotoon, ja ylä- ja alatunnisteet toistuvat kaikissa. Kun tulostat tämän raportin, laskujen välille tulee sivunvaihdot.

Page one of a paginated report for Tailspin Toys

Tässä myyntitilausraportissa on kolme parametria: Yritystyyppi, jälleenmyyjä ja tilausnumero.

report with three parameters

Jos haluat muuttaa näytettäviä tietoja, anna uudet arvot kolmelle parametrille ja valitse Näytä raportti. Tässä olemme valinneet Specialty Bike Shopin, Alpine Ski Housenja tilausnumeron SO46085. Kun valitset Näytä raportti, raporttipohjaan päivitetään tämä uusi myyntitilaus.

change the parameters

Uusi myyntitilaus näytetään käyttäen valittuja parametreja.

a new sales order

Joissain sivutetuissa raporteissa voi olla useita sivuja. Sivun ohjausobjektien avulla voit siirtyä raportissa.

page controls

Sivutetun raportin vienti

Sinulla on useita vaihtoehtoja sivutettujen raporttien vientiin, mukaan lukien PDF, Word, XML, PowerPoint, Excel ja monia muita. Viennissä säilytetään mahdollisimman paljon muotoilua. Esimerkiksi Excel-, Word-, PowerPoint-, MHTML- ja PDF-muotoon viedyt sivutetut raportit säilyttävät ”pikselintarkasti täydellisen” muotoilun.

Screenshot showing the formats for exporting a paginated report.

four different export types

Sivutetun raportin tilaus

Kun tilaat sivutetun raportin, Power BI lähettää sinulle sähköpostiviestin, joka sisältää raportin liitteenä. Kun määrität tilauksia, valitset kuinka usein haluat saada sähköpostiviestejä: päivittäin, viikoittain, tunneittain tai kuukausittain. Tilaus sisältää raportin täydelliset tulokset PDF-liitteenä 25 Mt:n kokoon asti. Vie koko raportti tai valitse parametrit etuajassa. Valitse useista eri liitetyypeistä, kuten Excel, PDF, PowerPoint ja monia muita.

Export formats for subscribing.

Huomioon otettavat seikat ja vianmääritys

  • Sivutettu raportti voi olla tyhjä, kunnes valitset parametrit ja valitset Näytä raportti.

  • Jos sinulla ei ole sivutettuja raportteja, se voi johtua siitä, että kukaan ei ole jakanut tämäntyyppistä raporttia kanssasi. Se voi tarkoittaa myös sitä, että järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut sivutettuja raportteja käyttöön puolestasi.

Seuraavat vaiheet