Testausvaihe

Kun sovellus on nyt luotu, seuraava vaihe on aloittaa sen testaaminen. Tässä osassa opit perusasiat siitä, miten testit tulisi suorittaa.

Testityypit

Yksikkötestit

Yksikkötestin avulla tarkistetaan, toimivatko sovelluksen tietyt toiminnot tai ominaisuudet oikein.

Päästä päähän -testit

Päästä päähän -testien avulla tarkistetaan, onko kokonaisratkaisu oikein. Tämä on tärkeää, koska vaikka kaikki yksikkötestit toimisivat oikein, kahden yksikön välinen integrointi voi epäonnistua. Nämä testit tehdään noudattamalla testiskenaariota, joka on lähellä todellisen liiketoimintaprosessin käyttötapausta.

Käyttäjien hyväksyntätestit

Käyttäjien hyväksyntätestin (UAT) suorittaa käyttäjä, eikä sovelluksen tekijä. Tämä testi on varmistaa, että se, mitä tekijät ovat rakentaneet, vastaa käyttäjän alun perin pyytämiä vaatimuksia.

Seuraavassa on vihjeitä hyvien tulosten saamiseksi UAT-testeistä:

  • Testaa oikeilla käyttäjillä.

  • Yritä valita käyttäjiä, joilla on erilaiset IT-taitotasot. Näin voit saada erilaista palautetta.

  • Älä anna käyttäjille ohjeita. Katso, voivatko he ymmärtää sovellusta intuitiivisesti.

  • Tarkkaile, miten he navigoivat sovelluksessa ilman apua ja katso, missä voit parantaa suunnittelua.

  • Kun käyttäjä on jumissa näytössä, pyydä heitä selittämään, mikä heidän odotuksensa oli.

  • Kokeilemalla eri laitteita voit varmistaa, että testitapaukset käyttäytyvät samalla tavalla.

  • Testaa sovellus mieluiten käyttäjän todellisessa ympäristössä tai sijainnissa, jos sovellus käyttää yhteydettömiä toimintoja.

  • Pyydä käyttäjiä "rikkomaan" sovelluksesi, esimerkiksi kirjoittamalla tekstikenttiin epätavallisia merkkejä.

  • Käyttäjät testaavat yleensä "onnellista polkua" (reittiä, jonka käyttäjä valitsee, kun kaikki menee hyvin); pyydä heitä testaamaan myös sellaisia skenaarioita kuin kuluraportit peruuttaminen sen lähettämisen sijaan tai kuluraportin hylkääminen sen hyväksymisen sijaan.

Käyttäjät eivät ehkä tunne testiohjelmistoa. Kerro heille, millaista palautetta haluat. On usein hyödyllistä luoda malli "virheitä" varten, jotta testaajat selittäisivät tarkkaan, mitä he tekivät, mitä tapahtui, mitä he odottivat tapahtuvan, sekä kaikki tarvittavat tiedot testausympäristöstä (kuten laitetyypistä ja selaimesta).

On luonnollista ja OK, että käyttäjä pyytää muutoksia teknisiin määritelmiin tai pyytää lisäominaisuuksia. Nämä pyynnöt on tallennettava ominaisuusluetteloon, joka on kuvattu aiheessa Ominaisuuksien ja pyyntöjen priorisointi.

Testitapausten ja skenaarioiden luominen

Jos haluat kirjoittaa kattavat testiskenaariot ja testitapaukset, sinun täytyy palata Suunnitteluvaiheeseen ja Suunnitelmavaiheeseen varmistaaksesi, että testaat kaikki tärkeät skenaariot.

Ensimmäinen vaihe on yksikkötestien kirjoittaminen. Varmista, että ositat testit jokaisen ominaisuuden tai toiminnon tasolle. Yksikkötestien testitapaukset on lueteltava alla olevan taulukon tapaan:

Testitapauksen nro. Testin kuvaus Testin syötteet ja Odotettu tulos Tulos
1-1 Tilauksen tietojen lähettäminen lomakkeesta Tilauksen nro. 16516 Tilauksen lähettäminen onnistui
1-2 Tarkista, että PDF-tiedosto on luotu ja liitetty tietueeseen Ei käytettävissä PDF-tiedosto on liitetty tietueeseen
1-3 Tarkista, että sähköposti-ilmoitus on lähetetty käyttäjälle test@contoso.com Määritetty vastaanottaja vastaanottaa sähköpostiviestin

Työkalut, joiden avulla voit testata pohjaan perustuvia sovelluksia

Power Apps Test Studio (kokeellinen)

Jos kyseessä on pohjaan perustuvien sovellusten testaus, voit käyttää Power Apps Test Studiota kirjoittamaan, organisoimaan ja automatisoimaan testejä pohjaan perustuville sovelluksille. Lisätietoja: Test Studio (kokeellinen)

Azure Monitor (kokeellinen)

Kun testaat suorituskykyongelmia, voit tarkistaa verkkoaktiviteetin Monitorin avulla, joka on samanlainen kuin selaimen verkkojäljitys. Lisätietoja Monitor-työkalusta on blogikirjoituksessa Monitorin esittely sovellusten vianmääritystä ja suorituskyvyn parantamista varten.

Työkalut, joiden avulla voit testata mallipohjaisia sovelluksia

EasyRepro

EasyRepro on Dynamics 365 - ja Power Apps -mallipohjaisia sovelluksia varten tarkoitettu työkalu. Se ei ole vain testaustyökalu, vaan siinä on myös yli 200 näytetestitapausta, joiden avulla voit nopeuttaa testausprosessia. Lisätietoja on blogikirjoituksessa EasyRepro - automaattinen testauskehys, ja sovellukseen pääsee EasyRepro GitHub -arkistosta.

Ratkaisun tarkistustoiminto

Ratkaisun tarkistustoiminto on työkalu, joka tarkistaa, onko luomasi ratkaisu terve. Voit tarkastella nopeasti ongelmia ja suositeltuja korjauksia. Lisätietoja: Mallipohjaisten sovellusten tarkistaminen Power Appsissa ratkaisun tarkistustoiminnolla