Aplicación Xestión do portal

A aplicación Xestión do portal permítelle realizar accións de configuración avanzadas no seu portal. A aplicación está dispoñible despois de crear a base de datos en Common Data Service.

Para abrir a aplicación Xestión do portal, vaia á sección As súas aplicacións da páxina de inicio de Power Apps, localice a aplicación de Xestión do portal e selecciónea.

Aplicación Xestión do portal

A aplicación Xestión do portal ábrese na Interface unificada. Pode configurar o seu portal segundo os seus requisitos.

Aplicación Xestión do portal na Interface unificada

Consideracións sobre o navegador

Se o seu navegador web ten algunha extensión como bloqueadores de anuncios, é posible que vexa un erro de script ao usar a aplicación Xestión do portal: One of the scripts for this record has caused an error. For more details, download the log file. Ademais, o ficheiro de rexistro descargado pode facer referencia a este erro: ReferenceError: Web resource method does not exist.

Erro de script

Este erro prodúcese en formularios como Páxinas web, Formularios de entidades, Listas de entidades ou Pasos do formulario web. Para resolver este erro, desactive as extensións como os bloqueadores de anuncios no seu navegador. No seu lugar, tamén pode usar un navegador diferente que non teña esas extensións activadas.