Crear permisos de acceso ao sitio web

Os permisos de acceso ao sitio web son un conxunto de permisos, asociados a un rol web, que permite a edición principal dos distintos elementos xestionados de contido dentro do portal que non sexan só páxinas web. A configuración de permisos determina que compoñentes se poden xestionar no portal.

Nome Descrición
Xestionar fragmentos de contido Permite a edición dos controis de Snippet.
Xestionar marcadores do sitio Permite a edición de hiperligazóns que usan marcadores de sitio
Xestionar conxuntos de ligazóns web Permite a edición de conxuntos de ligazóns web, o que inclúe engadir e eliminar ligazóns web dun conxunto de ligazóns web.
Previsualizar entidades non publicadas Permite a visualización de entidades expostas no portal que teñan un estado de publicación de Borrador.

Para crear un permiso de acceso ao sitio web e engadilo a un rol web:

  1. Abrir a aplicación Xestión do portal.

  2. Vaia a Portais > Permisos de acceso a sitios web.

  3. Seleccione Nova.

  4. En Xeral, especifique o nome e o sitio web e seleccione os permisos necesarios.

    Crear permiso de acceso ao sitio web

  5. En Roles web, seleccione Engadir rol web existente e engada o rol web ao que asociar o permiso.

  6. Garde as modificacións.