Druga faza – uvođenje

U ovoj fazi okvira za usvajanje surađivat ćete s ključnim zainteresiranim stranama kako biste izgradili i pokrenuli svoj plan usvajanja. Pripremit ćete okruženje i testirati svoj pristup usvajanju s prvim korisnicima usvajanja te upotrebljavati povratne informacije za izradu prilagodbi prije prijelaza na poslovno okruženje.

Uz ključne korake u fazi uvođenja moći ćete učiniti sljedeće:

 • sastaviti plan usvajanja
 • omogućiti pokretanje prvim korisnicima usvajanja
 • prilagoditi svoj plan.

Odaberite ovu vezu za preuzimanje PDF verzije vodiča za usvajanje usluge Dynamics 365.

sastaviti plan usvajanja

Započnite podizanjem svijesti putem angažmana krajnjih korisnika. Vlasnici uspjeha osiguravaju ostvarivanje poslovnih ciljeva pomažući korisnicima pri upotrebi i iskorištavanju prednosti novog rješenja Dynamics 365. Isprobajte sljedeće metode za podizanje svijesti:

Komunikacije

 • Prepoznajte i primijenite razne taktike.
 • Usredotočite se na korist koju možete ostvariti za sebe.
 • Prilagodite plan tvrtki i kulturi.
 • Šaljite komunikacije.

Događaji za angažman

 • Angažirajte izvršne sponzore za pokretanje lansiranja.
 • Događaji sa zaposlenicima s IT odjelom i pobjednicima.
 • Podijelite natpise i letke.
 • Postavite kabine za demonstraciju u kantinu/predvorje.
 • Postavite mrežne događaje za udaljene urede.

Prezentiranje vrijednosti tvrtkama putem scenarija

Isporuka vrijednosti

Uključivanje priče o uspjehu

Priče o uspjehu često su jednako vrijedne kao i kvantitativne mjere pri demonstriranju uspjeha usluge Dynamics 365. Tijekom uvođenja članovi projektnog tima i pobjednici trebali bi identificirati primjere kojima se ukazuje na višefunkcijsku suradnju i timski rad te bi ih se trebalo podijeliti pomoću alata kao što su Yammer ili Teams. Upotrijebite ove primjere u svojim komunikacijama da biste stvorili uzbuđenje i ukazali na utjecaj usluge Dynamics 365.

Što čini dobru priču o uspjehu?

 • Vrijeme. Priču treba započeti vremenskom oznakom kako bi publika znala kad se dogodila.
 • Likovi. Priča treba sadržavati imena kako bi publika znala tko je bio uključen.
 • Događaji. Priča bi trebala prepričati događaje koji su se zbili.
 • Slike. Publika bi trebala biti u stanju zamisliti što se dogodilo.

Stvaranje događaja pokretanja

U nastavku navodimo neke resurse, ideje i taktike za stvaranje učinkovitog pokretanja rješenja Dynamics 365:

 • Tim za planiranje i pobjednici nose majice s nazivom rješenja Dynamics 365.
 • Natpisi, posteri i letci rješenja Dynamics 365 izloženi su u uredima.
 • Kabine za demonstraciju u kantini/predvorju za ukazivanje na različite alate i značajke za rješenje Dynamics 365 te za pružanje praktičnog iskustva.

Kako odabrati događaje pokretanja:

 • Razmotrite svoje ciljeve za upotrebu usluge Dynamics 365. Kako vaš događaj pokretanja može podržati vaše poslovne ciljeve?
 • Razmotrite kulturu tvrtke. Koje će vrste aktivnosti odgovarati vašem rukovodstvu i zaposlenicima?
 • Razmislite o svom vremenu i resursima. Možete li kombinirati aktivnosti kako biste isplanirali nešto što odgovara vašim potrebama i uklapa se u vaš raspored?
 • Razmotrite postojeće događaje u tvrtki. Postoji li predstojeći događaj tvrtke koji se odvija u kratkom vremenskom razdoblju od uvođenja usluge Dynamics 365 koji bi mogao uključiti vaše pokretanje?

Razvoj komunikacijske strategije

Razvijte komunikacijsku strategiju koja će stvoriti svijest i uzbuđenje prije pokretanja te podijelite uspjeh o upotrebi nakon pokretanja. Pri izgradnji vašeg pristupa razmotrite sljedeće najbolje prakse:

 • Prilikom sastavljanja poruke obratite pozornost i na zaposlenike kako biste im pomogli pri određivanju koristi koju mogu ostvariti za sebe.
 • Odaberite kombinaciju aktivnosti koja uključuje e-poštu, plakate i fizičke događaje te ih osmislite tijekom trajanja projekta.
 • Zakažite događaje na kojima će ljudi moći isprobati proizvode i postavljati pitanja.
 • Osmislite aktivnosti za podizanje svijesti o tvrtki i kulturi.
 • Nakon što vođa pošalje komunikaciju kojom najavljuje Dynamics 365, odvijanje događaja pokretanja ili dijeljenje prednosti tijekom zajedničkog sastanka potvrdit će važnost tog događaja i pridobijanja svih prisutnih pomoću nove tehnologije.

Dovršite Procjenu komunikacija i upotrijebite obrazac za planiranje u Radnoj knjizi za planiranje usvajanja.

Razvoj strategije obuke

Fokusirajte se na razloge. Pobrinite se da zaposlenici razumiju zašto dolazi do promjene, kakve koristi mogu imati od nje te zašto se promjena traži i od njih.

Upotrebljavajte stvarne scenarije rada. Upotrebljavajte zadatke ili poslovne procese koji su poznati vašoj publici kako biste im približili učenje o načinima upotrebe nove tehnologije.

Upotrebljavajte više formata. Podučavanje krajnjih korisnika trebalo bi se odvijati na nekoliko načina kako biste se prilagodili različitim stilovima učenja, geografskim preprekama i ograničenjima resursa.

Potičite. Obuka može postati dio svakodnevice zaposlenika pomoću mogućnosti za poticanje kao što je obuka na zahtjev, sesije ručkova uz učenje i mogućnosti obuke novih zaposlenika.

Razmatranje najboljih praksi za obuku

Kada sastavljate svoj program obuke, uzmite sljedeće u obzir:

 • Trenutačni alati za produktivnost koje upotrebljavate. Ako trenutačno upotrebljavate sustav produktivnosti, možda ćete trebati uložiti veći napor u fazi obuke jer će trebati doći do promjene ponašanja.
 • Tehnološka pismenost osoblja. Morate shvatiti koliko se vaše osoblje dobro snalazi s tehnologijom pri planiranju programa obuke. Na taj ćete način utvrditi koliko će lako razumjeti nove načine rada.
 • Trenutačni programi promjena. Važno je razumjeti druge programe koji se trenutačno upotrebljavaju u poslu kako ne biste preopteretili ili zbunjivali svoje zaposlenike.
 • Preference obuke vaših zaposlenika. Važno je razumjeti najbolji način podučavanja u vašoj tvrtki ili ustanovi, bilo da se radi o osobnom podučavanju, podučavanju putem potpomognutih mrežnih vodiča ili vodiča bez dodatne pomoći odnosno o podučavanju na druge načine.

Usklađivanje strategije obuke s planom pokretanja

Osmislite svoju strategiju obuke u skladu s vašim pokretanjem. Započnite s pobjedničkim grupama za Dynamics 365, a zatim pripremite IT odjel prije nastavka na ostatak tvrtke ili ustanove.

Planirajte svoju strategiju obuke

Za procjenu potreba obuke za vašu tvrtku ili ustanovu i razvoj pristupa obuci upotrijebite Radnu knjigu za planiranje usvajanja.

Pristup resursima za učenje i obuku

Pristupite besplatnim mrežnim resursima za obuku kako biste olakšali pokretanje rješenja Dynamics 365. Microsoft Learn omogućuje detaljno vođeno učenje prema ulozi posla i proizvodu, što uključuje i videozapise, vodiče te praktične resurse za učenje. Provjerite sa zajednicom stručnjaka i kolega sustava Microsoft Dynamics. Dođite do odgovora postavljanjem pitanja na forumu, čitanjem blogova i članaka s uputama te gledanjem videozapisa.

Microsoft LearnNajvažnije odredište za učenje o usluzi Dynamics 365 s videozapisima, vodičima i praktičnim zadacima.

Microsoft Learn minijatura

Webinari za Dynamics 365: obuka na temelju proizvoda koja korisnicima pomaže pri učinkovitoj upotrebi usluga i aplikacija.

Minijatura za webinare

Vodiči za Dynamics 365: brzo se pokrenite pomoću osnovnih informacija koje su vam potrebne da biste smjesta bili produktivni.

Minijatura za vodiče

YouTube kanal za Dynamics 365: saznajte kako vam Dynamics 365 može pomoći u razvoju poslovanja.

Minijatura za YouTube

Izgradnja održive zajednice pobjednika

Vlasnici uspjeha osiguravaju ostvarivanje poslovnih ciljeva pomažući korisnicima pri upotrebi i iskorištavanju prednosti novog rješenja Dynamics 365.

Pobjednici:

 • Trebali bi biti formalno obrazovani kako bi se njihovo znanje probudilo i proširilo.
 • Trebalo bi ih ohrabrivati i voditi prema usmjeravanju, podučavanju i obučavanju svojih kolega.
 • Potrebno im je dosljedno pozitivno potkrepljenje kojim se potvrđuje utjecaj njihovih djela.
 • Potreban im je jasan plan rada.

Uključivanje zajednice pobjednika u plan za pokretanje

Pokrenite organizaciju plana

Stvaranje i pokretanje strategije programa ranog usvajanja

Program ranog usvajanja vašoj tvrtki ili ustanovi omogućuju rane spoznaje koji će pomoći pri aktivaciji usluge Dynamics 365 za sve korisnike. Zamislite to kao testiranje u reprezentativnoj grupi, što će vam pomoći u pripremama za potpuno pokretanje. Rad s prvim korisnici usvajanja omogućuje vam testiranje vaših ideja i prikupljanje povratnih informacija koje vašem projektnom timu mogu pomoći da s uspjehom dođu do potpunog pokretanja na razini cijele tvrtke ili ustanove.

Zašto je ovaj program važan:

 • Identifikacija zamki. Prikupite početne povratne informacije i identificirajte moguće poteškoće koje će vam pomoći pri oblikovanju vašeg konačnog plana pokretanja.
 • Prikupljanje povratnih informacija. Upotrijebite povratne informacije korisnika o prepoznatim ciljevima i scenarijima za primjenu usluge Dynamics 365.
 • Rješavanje problema. Otkrijte potencijalne probleme s manjom grupom korisnika prije pokretanja na razini cijele tvrtke ili ustanove.
 • Zaposlite pobjednike. Razvijte mnoštvo potencijalnih entuzijasta koje možete zapošljavati. Ti će pojedinci pomoći kolegama da usvoje Dynamics 365 nakon što dođe do potpunog uvođenja.

Prilagodba pristupa usvajanju pomoću povratnih informacija ranog usvajanja

Upotrebljavajte povratne informacije prvih korisnika usvajanja kako biste pregledali planove za komunikaciju, obuku i povratne informacije. Prilagodite svoj cjelokupni pristup na temelju primljenih informacija. Razmotrite uključivanje prvih korisnika usvajanja u grupu pobjednika usluge Dynamics 365 kako bi i tijekom prijelaza mogli pružati podršku svojim kolegama.

Sljedeći korak

Treća faza – vrijednost pokretanja

Također pogledajte