Pojedinosti o ulozi člana tima za usvajanje

Vaš pokretački tim za usvajanje usluge Dynamics 365 uključivat će niz uloga, a svaka će imati važan fokus i odgovornosti. U sljedećim su tablicama navedena očekivanja od tih uloga tima:

Odaberite ovu vezu za preuzimanje PDF verzije vodiča za članove tima za usvajanje usluge Dynamics 365.

Izvršni sponzor

Fokus Vlasništvo i usmjeravanje
Odjel Izvršno vodstvo
Sažetak
 • Ima ključnu ulogu u unaprjeđivanju transformacije u cijeloj tvrtki ili ustanovi.
 • Utjecajni vođa koji razumije i aktivno komunicira o vrijednosti rada na način koji je otvoreniji za suradnju.
Kvalifikacije
 • Pouzdan i utjecajan vođa koji može pokrenuti kulturne promjene.
 • Inovativni vizionar koji potiče stvaranje novih ideja i vrhunske tehnologije.
 • Pomiče granice suradnje radi izgradnje strateških odnosa.
 • Zagovornik usluge Dynamics 365 koji se dobro snalazi s tehnologijom / društvenim medijima.
Odgovornosti
 • Izražavanje prijedloga vrijednosti u svim izvršnim timovima.
 • Djelovanje kao uzor u zajednici.
 • Osiguravanje odgovarajućih financiranja i osoblja za uspješno izvršavanje promjena, bez ograničenja na programe suradnje.
Sljedeći koraci s uslugom Dynamics 365
 • U počecima programa potrebno je predstaviti uvod u napore za transformaciju.
 • Upotrijebite mogućnosti usluge Dynamics 365 za izdavanje budućih najava i novosti na razini cijele tvrtke, kao što su tromjesečni pregledi poslovanja i sažeci zarade.
 • Upotrijebite moderne načine angažiranja zaposlenika: kreirajte sadržaj, uključite se u raspravu, upotrebljavajte videozapise.

Vlasnik uspjeha

Fokus Vlasništvo i usmjeravanje
Odjel Obično unutar ključne poslovne jedinice
Sažetak
 • Ima ključnu ulogu u unaprjeđivanju strategije usluge suradnje i usluge Dynamics 365 u cijeloj tvrtki ili ustanovi.
 • Utjecajni vođa koji razumije i aktivno komunicira o vrijednosti rada na način koji je otvoreniji za suradnju.
Kvalifikacije
 • Odgovarajuće razine poslovne i kulturne sposobnosti.
 • Pouzdan savjetnik u tvrtki ili ustanovi.
 • Inovativni vizionar koji potiče stvaranje novih ideja.
 • Pomiče granice suradnje radi izgradnje strateških odnosa.
 • Zagovornik usluge Dynamics 365 koji se dobro snalazi s tehnologijom / društvenim medijima.
Odgovornosti
 • Oblikovanje ponude vrijednosti među zainteresiranim stranama u tvrtki i zajednicama korisnika.
 • Djelovanje kao uzor u zajednici.
 • Sudjelovanje u događaju za angažman na mreži za pomoć pri pokretanju napora.
 • Poticanje upotrebe usluge Dynamics 365 i isticanje podrške za upotrebu u tvrtki ili ustanovi.
 • Osiguravanje odgovarajućeg financiranja i osoblja za uspješno izvršavanje programa.
Sljedeći koraci s uslugom Dynamics 365
 • U počecima programa potrebno je predstaviti uvod u napore za transformaciju.
 • Upotrijebite mogućnosti usluge Dynamics 365 za izdavanje budućih najava i novosti na razini cijele tvrtke, kao što su tromjesečni pregledi poslovanja i sažeci zarade.
 • Iskoristite prednosti sažetka sadržaja na usluzi Yammer kako biste nastavili pratiti ritam tvrtke ili ustanove.
 • Povremeno označite sa "Sviđa mi se" objave koje bi mogle potaknuti neprestane dobre razgovore / suradnju unutar mreže.

Pobjednici

Fokus Svijest i angažman
Odjel Pojedinci na razini osoblja u bilo kojoj poslovnoj jedinici ili odjelu
Sažetak
 • Razvijte svijest, razumijevanje i angažman za Dynamics 365 u cijeloj tvrtki ili ustanovi.
 • Oduševljeni ste i dobro upućeni u Dynamics 365 te željni većeg sudjelovanja.
Potrebno vrijeme
 • Prije pokretanja: dva sata tjedno.
 • Nakon pokretanja: tri sata tjedno.
Kvalifikacije
 • Dobro snalaženje u tehnološkim/društvenim vodama. Entuzijazam i napredno razmišljanje.
 • Idejni začetnici koji su željni sudjelovanja u stvaranju uspješnog rješenja Dynamics 365.
Odgovornosti
 • Promocija rješenja Dynamics 365 i poslovne vrijednosti u svim timovima.
 • Razvoj svijesti putem neformalnih komunikacijskih kanala.
 • Podrška voditelju projekata u aktivnostima pokretanja, kampanjama podizanja svijesti i događajima angažmana.
 • Pomoć pri dočeku novih korisnika, pružanju smjernica i najboljih praksi.

Upravitelj programa

Fokus Planiranje i izvedba uvođenja rješenja Dynamics 365
Odjel IT
Sažetak
 • Nadgleda cjelokupno uvođenje – od planiranja prije pokretanja projekta i zadataka do izvršenja i procjene uspjeha.
 • Iskustvo u uspješnom upravljanju inicijativom ili programom za cijelu tvrtku.
 • Zahtijeva tehničke i poslovne sposobnosti.
Kvalifikacije
 • Snažne međuljudske i motivacijske sposobnosti te sposobnosti vodstva.
 • Postizanje rezultata, rješavanje problema.
 • Usmjerenost na detalje, izvrsne vještine upravljanja vremenom.
 • Dobro društveno potkovan, zagovornik za društvena prava u tvrtki.
Odgovornosti
 • Određivanje djelokruga projekta, ciljeva, vremenske crte i kontrolnih točaka te pregled s ostalim zainteresiranim stranama.
 • Dodjela odgovornosti timu za uvođenje i jasno izražavanje očekivanja.
 • Osiguravanje koordinacije aktivnosti pokretanja, komunikacije, obuke i angažiranja krajnjih korisnika.
 • Podučavanje, mentoriranje, motiviranje i nadgledanje članova projektnog tima te rješavanje problema/konflikata koji nastanu prilikom uvođenja.
Sljedeći koraci Izradite mjesto tima na usluzi SharePoint s ugrađenom grupom za komunikaciju kao što je Yammer kako biste pratili plan i rokove projekta uvođenja, dijelili ažuriranja statusa i raspoređivali odgovornosti.

Voditelj obuke

Fokus Obuka
Odjel Učenje i razvoj, ljudski resursi
Sažetak
 • Uspostavlja temeljno razumijevanje rješenja Dynamics 365 i njegove namjene među krajnjim korisnicima.
 • Upravlja i isporučuje sva prilagođavanja/stvaranja sadržaja za obuku.
Potrebno vrijeme
 • Prije pokretanja: četiri sata tjedno.
 • Nakon pokretanja: dva sata tjedno.
Kvalifikacije
 • Iskusan u razvoju i isporuci obuke na više kanala.
 • Sposobnost planiranja i koordinacije s raznolikom grupom ljudi.
 • Iznimna sposobnost organiziranja, posvećenost detaljima, izvrsne verbalne i komunikacijske vještine.
 • Dobro snalaženje u tehnološkim/društvenim vodama.
Odgovornosti
 • Pregled resursa dostupnih na web-mjestu usluge Microsoft Dynamics 365 i prilagodba radi usklađivanja s internim standardima.
 • Koordinacija logistike za sve aktivnosti obuke, redovita provedba i nadgledanje sesija obuke rješenja Dynamics 365.
 • Integriranje obuke za Dynamics 365 u proces uvođenja novih zaposlenika u posao.

Voditelji odjela

Fokus Angažman i usvajanje unutar poslovne jedinice
Odjel Svi odjeli / poslovne jedinice, razina upravljanja
Sažetak
 • Određivanje načina na koji će pojedini odjeli i timovi upotrebljavati rješenje Dynamics 365.
 • Promovirajte rješenje Dynamics 365 u svim timovima te potičite aktivno sudjelovanje i angažman.
Potrebno vrijeme
 • Prije pokretanja: tri sata tjedno.
 • Nakon pokretanja: jedan sat tjedno.
Kvalifikacije
 • Vrhunske interpersonalne vještine; dobri međuljudski odnosi, utjecajan i cijenjen među kolegama.
 • Razumijevanje i sposobnost upravljanja operacijama u odjelu, informacijskim okruženjem, organizacijom i kulturom.
 • Razvijene vještine slušanja i mentoriranja.
 • Potpora upravi i sposobnost aktivnost sudjelovanja u odgovornostima rukovodstva, kao i njihovo ispunjavanje.
Odgovornosti
 • Stvaranje veze između zajednice krajnjih korisnika i tima za uvođenje.
 • Isticanje prednosti rješenja Dynamics 365 i vrijednosti u svim poslovnim jedinicama.
 • Dostava komunikacije i upute za upotrebu rješenja za pojedine odjele.
 • Prepoznavanje prilika za pojednostavljenje poslovnih procesa pomoću rješenja Dynamics 365.

IT stručnjaci

Fokus Tehničko postavljanje i podrška
Odjel IT
Sažetak
 • Nadgleda sve tehničke aspekte integriranja rješenja Dynamics 365 s postojećim poslovnim primjenama.
 • Ima ovlasti donositi odluke o IT-ju visoke razine.
Kvalifikacije
 • Duboko razumijevanje interne tehničke arhitekture i prilika za integraciju.
 • Iskustvo s upravljanjem IT timom za podršku i nadležnost za donošenje odluka o IT-ju koje utječu na širu publiku.
 • Zagovornik rješenja Dynamics 365.
Odgovornosti
 • Suradnja s centrom FastTrack za tehničko uvođenje tvrtke ili ustanove u Dynamics 365.
 • Prepoznavanje i uključivanje potrebnog IT osoblja.
 • Suradnja s voditeljem projekata na vremenskom okviru / logistici integracije.
 • Obavještavanje o tehničkim problemima ili upitima.

Voditelj komunikacija

Fokus Svijest i razumijevanje
Odjel Korporativne komunikacije
Sažetak
 • Nadgleda razvoj, odobrenja i isporuku komunikacija na razini cijele tvrtke koje se odnose na uvođenje rješenja Dynamics 365.
 • Dobro aktivno poznavanje najboljih praksi u internoj komunikaciji.
Potrebno vrijeme
 • Prije pokretanja: pet sati tjedno.
 • Nakon pokretanja: dva sata tjedno.
Kvalifikacije
 • Dokazan uspjeh u razvoju i primjeni korporativne komunikacije u odnosu na različitu publiku.
 • Iskustvo u upotrebi alata društvenih medija i pristupu njima kao dijelu komunikacijske strategije.
 • Izvrsne vještine pisanja i lektoriranja te odlične verbalne komunikacijske vještine.
 • Nadležnost za odobravanje i isporuku korporativnih komunikacija, izvrsno aktivno poznavanje najboljih praksi za komunikacije.
Odgovornosti
 • Bliska suradnja s ostalim članovima upravnog odbora u vezi s komunikacijskom strategijom uvođenja.
 • Prilagodba komunikacijskih materijala radi usklađivanja s internim smjernicama.
 • Osiguravanje pravovremene isporuke svih komunikacija koje prethode pokretanju i koje se odvijaju tijekom pokretanja.

Također pogledajte