Támogatott nyelvekSupported languages

Támogatott platformok és keretrendszerekSupported platforms and frameworks

Már üzembe helyezett alkalmazások rendszerállapotba állítása (kód nélküli, ügynök-alapú)Instrumentation for already-deployed applications (codeless, agent-based)

Rendszerállapot-kódok (SDK-k)Instrumentation through code (SDKs)

Naplózási keretrendszerekLogging frameworks

Exportálás és adatelemzésExport and data analysis

Nem támogatott SDK-kUnsupported SDKs

Tisztában vagyunk azzal, hogy számos más Közösség által támogatott SDK létezik.We're aware that several other community-supported SDKs exist. A Azure Monitor azonban csak az ezen a lapon felsorolt támogatott SDK-k használata esetén nyújt támogatást.However, Azure Monitor only provides support when using the supported SDKs listed on this page. Folyamatosan kivizsgáljuk, hogyan bővítjük támogatását más nyelvekre, ezért kövesse a GitHub-közlemények oldalon a legújabb SDK-híreket.We’re constantly assessing opportunities to expand our support for other languages, so follow our GitHub Announcements page to receive the latest SDK news.