Azure-szoftvercsomag-kedvezményekAzure software plan discount

Az Azure-beli SUSE- és RedHat-szoftvercsomagok üzembe helyezett virtuális gépekre alkalmazható foglalások.Azure software plans for SUSE and RedHat are reservations that apply to deployed VMs. A szoftvercsomag-kedvezmény a foglalással egyező, üzembe helyezett virtuális gépek szoftverhasználatára érvényes.The software plan discount is applied to the software usage of deployed VMs that match the reservation.

Egy virtuális gép leállításakor a rendszer automatikusan egy másik egyező virtuális gépre alkalmazza a kedvezményt, ha van ilyen.When you shut down a VM, the discount is automatically applied to another matching VM, if available. A szoftvercsomagok a szoftver virtuális gépen történő futtatásának költségét fedezik.A software plan covers the cost of running the software on a VM. Az egyéb – például számítási, tárolási és hálózati – díjakat külön számítjuk fel.Other charges such as compute, storage, and networking are charged separately.

A megfelelő csomag megvásárlásához ismernie kell a saját virtuálisgép-használatát és azt, hogy a virtuális gépek hány virtuális processzorral rendelkeznek.To buy the right plan, you need to understand your VM usage and the number of vCPUs on those VMs. Az alábbi szakaszok segítségével meghatározhatja a használati adatok alapján, hogy melyik csomagot érdemes megvásárolnia.Use the following sections to help identify what plan to buy, based on your usage data.

A foglalási kedvezmény alkalmazásaHow reservation discount is applied

A foglalási kedvezmény csak akkor érvényes, ha folyamatosan igénybe veszi.A reservation discount is "use-it-or-lose-it". Ez azt jelenti, hogy ha nem rendelkezik megfelelő erőforrásokkal egy adott órában, akkor az arra az órára vonatkozó foglalási mennyiség elveszik.So, if you don't have matching resources for any hour, then you lose a reservation quantity for that hour. A lefoglalt, de fel nem használt órák nem vihetők tovább.You can't carry forward unused reserved hours.

Egy erőforrás leállításakor a rendszer a foglalási kedvezményt automatikusan a megadott hatókör egy másik egyező erőforrására alkalmazza.When you shut down a resource, the reservation discount automatically applies to another matching resource in the specified scope. Ha nem találhatók egyező erőforrások a megadott hatókörben, akkor a lefoglalt órák elvesznek.If no matching resources are found in the specified scope, then the reserved hours are lost.

A RedHat rendszerű virtuális gépek használatának áttekintése vásárlás előttReview RedHat VM usage before you buy

Keresse meg a termék nevét a használati adatok alapján, és vásárolja meg az azonos típusú és méretű RedHat-csomagot.Get the product name from your usage data and buy the RedHat plan with the same type and size.

Ha például a használati adatok alapján Önnek a Red Hat Enterprise Linux – 1–4 virtuális processzorral rendelkező virtuális gép licence termék szükséges, akkor a Red Hat Enterprise Linuxot vásárolja meg egy 1–4 virtuális processzorral rendelkező virtuális géphez.For example, if your usage has product Red Hat Enterprise Linux - 1-4 vCPU VM License, you should purchase Red Hat Enterprise Linux for 1-4 vCPU VM.

A SUSE rendszerű virtuális gépek használatának áttekintése vásárlás előttReview SUSE VM usage before you buy

Keresse meg a termék nevét a használati adatok alapján, és vásárolja meg az azonos típusú és méretű SUSE-csomagot.Get the product name from your usage data and buy the SUSE plan with the same type and size.

Ha például a használati adatok alapján Önnek a SUSE Linux Enterprise Server – 2–4 virtuális processzorral rendelkező virtuális gép támogatása termék szükséges, akkor a SUSE Linux Enterprise Server Priorityt vásárolja meg egy 2–4 virtuális processzorral rendelkező virtuális géphez.For example, if your usage is for product SUSE Linux Enterprise Server Priority - 2-4 vCPU VM Support, you should purchase SUSE Linux Enterprise Server Priority for 2-4 vCPU.

Példa a megvásárolandó termék kiválasztására

A kedvezmény különböző virtuálisgép-méretekre érvényes a SUSE-csomagok esetébenDiscount applies to different VM sizes for SUSE plans

A Reserved VM Instances-csomagokhoz hasonlóan a SUSE-csomagok is biztosítják a példányok méretrugalmasságát.Like Reserved VM Instances, SUSE plan purchases offer instance size flexibility. Ez azt jelenti, hogy a kedvezmény akkor is érvényes, ha eltérő számú virtuális processzorral rendelkező virtuális gépet helyez üzembe.This means that your discount applies even when you deploy a VM with a different vCPU count. A kedvezmény különböző virtuálisgép-méretekre érvényes a szoftvercsomagban.The discount applies to different VM sizes within the software plan.

A kedvezmény mértéke az alábbi táblázatokban szereplő arányoktól függ.The discount amount depends on the ratio listed in the following tables. Az arány a csoportok fogyasztásmérőinek relatív lábnyomát hasonlítja össze.The ratio compares the relative footprint for each meter in that group. Az arány a virtuális gépek virtuális processzoraitól függ.The ratio depends on the VM vCPUs. Az arány használatával kiszámíthatja, hány virtuálisgép-példány kapja meg a SUSE Linux-csomaggal járó kedvezményt.Use the ratio value to calculate how many VM instances get the SUSE Linux plan discount.

Ha például SUSE Linux Enterprise Server for HPC Priority-csomagot vásárol egy 3 vagy 4 virtuális processzorral rendelkező virtuális géphez, akkor az adott foglalás aránya 2.For example, if you buy a plan for SUSE Linux Enterprise Server for HPC Priority for a VM with 3 or 4 vCPUs, the ratio for that reservation is 2. A kedvezmény az alábbiak esetében fedezi a SUSE szoftver költségét:The discount covers the SUSE software cost for:

 • 2 üzembe helyezett virtuális gép 1 vagy 2 virtuális processzorral;2 deployed VMs with 1 or 2 vCPUs,
 • 1 üzembe helyezett virtuális gép 3 vagy 4 virtuális processzorral;1 deployed VM with 3 or 4 vCPUs,
 • vagy egy olyan virtuális gép 0,77 része vagy 77%-a, amely 5 vagy több virtuális processzorral rendelkezik.or 0.77 or about 77% of a VM with 5 or more vCPUs.

5 vagy több virtuális processzor esetén az arány 2,6.The ratio for 5 or more vCPUs is 2.6. Így egy 5 vagy több virtuális processzorral rendelkező virtuális gépet tartalmazó SUSE-foglalás a szoftverköltségnek csak egy részét, kb. 77%-át fedezi.So a reservation for SUSE with a VM with 5 or more vCPUs covers a only portion of the software cost, which is about 77%.

Az alábbi táblázatok azokat a szoftvercsomagokat ismertetik, amelyekhez foglalást vásárolhat, a csomagok kapcsolódó fogyasztásmérőit és arányait.The following tables show the software plans you can buy a reservation for, their associated usage meters, and the ratios for each.

SUSE Linux Enterprise Server for HPC PrioritySUSE Linux Enterprise Server for HPC Priority

Azure Portal Marketplace-en szereplő név:Azure portal marketplace name:

 • SLES 12 SP3 for HPC (Priority)SLES 12 SP3 for HPC (Priority)
SUSE rendszerű virtuális gépSUSE VM Fogyasztásmérő azonosítójaMeterId ArányRatio Példa virtuálisgép-méretreExample VM size
SLES for HPC, 1–2 virtuális processzorSLES for HPC 1-2 vCPUs e275a668-ce79-44e2-a659-f43443265e98e275a668-ce79-44e2-a659-f43443265e98 11 D2s_v3D2s_v3
SLES for HPC, 3–4 virtuális processzorSLES for HPC 3-4 vCPUs e531e1c0-09c9-4d83-b7d0-a2c6741faa22e531e1c0-09c9-4d83-b7d0-a2c6741faa22 22 D4s_v3D4s_v3
SLES for HPC, 5 vagy több virtuális processzorSLES for HPC 5+ vCPUs 4edcd5a5-8510-49a8-a9fc-c9721f5019134edcd5a5-8510-49a8-a9fc-c9721f501913 2,62.6 D8s_v3D8s_v3

SUSE Linux Enterprise Server for HPC StandardSUSE Linux Enterprise Server for HPC Standard

Azure Portal Marketplace-en szereplő név:Azure portal marketplace name:

 • SLES 12 SP3 for HPCSLES 12 SP3 for HPC
SUSE rendszerű virtuális gépSUSE VM Fogyasztásmérő azonosítójaMeterId ArányRatio Példa virtuálisgép-méretreExample VM size
SLES for HPC, 1–2 virtuális processzorSLES for HPC 1-2 vCPUs 8c94ad45-b93b-4772-aab1-ff92fcec66108c94ad45-b93b-4772-aab1-ff92fcec6610 11 D2s_v3D2s_v3
SLES for HPC, 3–4 virtuális processzorSLES for HPC 3-4 vCPUs 4ed70d2d-e2bb-4dcd-b6fa-42da71861a1c4ed70d2d-e2bb-4dcd-b6fa-42da71861a1c 1,923081.92308 D4s_v3D4s_v3
SLES for HPC, 5 vagy több virtuális processzorSLES for HPC 5+ vCPUs 907a85de-024f-4dd6-969c-347d47a1bdff907a85de-024f-4dd6-969c-347d47a1bdff 2,923082.92308 D8s_v3D8s_v3

SUSE Linux Enterprise Server for SAP PrioritySUSE Linux Enterprise Server for SAP Priority

Azure Portal Marketplace-en szereplő nevek:Azure portal marketplace names:

 • SLES for SAP 15 (Priority)SLES for SAP 15 (Priority)
 • SLES for SAP 12 SP3 (Priority)SLES for SAP 12 SP3 (Priority)
 • SLES for SAP 12 SP2 (Priority)SLES for SAP 12 SP2 (Priority)
SUSE rendszerű virtuális gépSUSE VM Fogyasztásmérő azonosítójaMeterId ArányRatio Példa virtuálisgép-méretreExample VM size
SLES for SAP Priority, 1–2 virtuális processzorSLES for SAP Priority 1-2 vCPUs 497fe0b6-fa3c-4e3d-a66b-836097244142497fe0b6-fa3c-4e3d-a66b-836097244142 11 D2s_v3D2s_v3
SLES for SAP Priority, 3–4 virtuális processzorSLES for SAP Priority 3-4 vCPUs 847887de-68ce-4adc-8a33-7a3f4133312f847887de-68ce-4adc-8a33-7a3f4133312f 22 D4s_v3D4s_v3
SLES for SAP Priority, 5 vagy több virtuális processzorSLES for SAP Priority 5+ vCPUs 18ae79cd-dfce-48c9-897b-ebd3053c605818ae79cd-dfce-48c9-897b-ebd3053c6058 2,411762.41176 D8s_v3D8s_v3

SUSE Linux Enterprise Server PrioritySUSE Linux Enterprise Server Priority

Azure Portal Marketplace-en szereplő nevek:Azure portal marketplace names:

 • SLES 15 (PRIORITY)SLES 15 (PRIORITY)
 • SLES 12 SP3 (Priority)SLES 12 SP3 (Priority)
 • SLES 11 SP4 (Priority)SLES 11 SP4 (Priority)
SUSE rendszerű virtuális gépSUSE VM Fogyasztásmérő azonosítójaMeterId ArányRatio Példa virtuálisgép-méretreExample VM size
SLES, 1 virtuális processzorSLES 1 vCPU 462cd632-ec6b-4663-b79f-39715f4e8b38462cd632-ec6b-4663-b79f-39715f4e8b38 11 B1msB1ms
SLES, 2–4 virtuális processzorSLES 2-4 vCPUs 924bee71-5eb8-424f-83ed-a58823c33908924bee71-5eb8-424f-83ed-a58823c33908 22 D4s_v3D4s_v3
SLES, 2–4 virtuális processzorSLES 2-4 vCPUs 60b3ae9d-e77a-46b2-9cdf-92fa8740796960b3ae9d-e77a-46b2-9cdf-92fa87407969 22 D4s_v3D4s_v3
SLES, 6 virtuális processzorSLES 6 vCPUs e8862232-6131-4dbe-bde4-e2ae383afc6fe8862232-6131-4dbe-bde4-e2ae383afc6f 33
SLES, 8 virtuális processzorSLES 8 vCPUs e11331a8-fd32-4e71-b60e-4de2a818c67ae11331a8-fd32-4e71-b60e-4de2a818c67a 3,23.2 D8s_v3D8s_v3
SLES, 12 magos virtuális processzorSLES 12 core vCPUs a5afd00d-d3ef-4bcd-8b42-f158b2799782a5afd00d-d3ef-4bcd-8b42-f158b2799782 3,23.2
SLES, 16 virtuális processzorSLES 16 vCPUs bb21066f-fe46-46d3-8006-b326b1663e52bb21066f-fe46-46d3-8006-b326b1663e52 3,23.2 D16s_v3D16s_v3
SLES, 20 virtuális processzorSLES 20 vCPUs c5228804-1de6-4bd4-a61c-501d9003acc8c5228804-1de6-4bd4-a61c-501d9003acc8 3,23.2
SLES, 24 magos virtuális processzorSLES 24 cores vCPUs -005d-4075-ac11-822ccde9e8f6-005d-4075-ac11-822ccde9e8f6 3,23.2 ND24sND24s
SLES, 32 virtuális processzorSLES 32 vCPUs 180c1a0a-b0a5-4de3-a032-f92925a4bf90180c1a0a-b0a5-4de3-a032-f92925a4bf90 3,23.2 D32s_v3D32s_v3
SLES, 40 magos virtuális processzorSLES 40 cores vCPUs a161d3d3-0592-4956-9b64-6829678b6506a161d3d3-0592-4956-9b64-6829678b6506 3,23.2
SLES, 64 virtuális processzorSLES 64 vCPUs 7f5a36ed-d5b5-4732-b6bb-837dbf0fb9d87f5a36ed-d5b5-4732-b6bb-837dbf0fb9d8 3,23.2 D64s_v3D64s_v3
SLES, 72 magos virtuális processzorSLES 72 cores vCPUs 93329a72-24d7-4faa-93d9-203f367ed33493329a72-24d7-4faa-93d9-203f367ed334 3,23.2 F72s_v2F72s_v2
SLES, 96 magos virtuális processzorSLES 96 cores vCPUs 2018c3a8-ff13-41f8-b64d-9558c52065472018c3a8-ff13-41f8-b64d-9558c5206547 3,23.2
SLES, 128 magos virtuális processzorSLES 128 cores vCPUss ac27e4d7-44b5-4fee-bc1a-78ac5b4abaf7ac27e4d7-44b5-4fee-bc1a-78ac5b4abaf7 3,23.2 M128msM128ms

SUSE Linux Enterprise Server StandardSUSE Linux Enterprise Server Standard

Azure Portal Marketplace-en szereplő nevek:Azure portal marketplace names:

 • SLES 15SLES 15
 • SLES 15 (Standard)SLES 15 (Standard)
 • SLES 12 SP3 (Standard)SLES 12 SP3 (Standard)
SUSE rendszerű virtuális gépSUSE VM Fogyasztásmérő azonosítójaMeterId ArányRatio Példa virtuálisgép-méretreExample VM size
SLES, 1–2 magos virtuális processzorSLES 1-2 cores vCPUs 4b2fecfc-b110-4312-8f9d-807db1cb79ae4b2fecfc-b110-4312-8f9d-807db1cb79ae 11 D2s_v3D2s_v3
SLES, 3–4 magos virtuális processzorSLES 3-4 cores vCPUs 0c3ebb4c-db7d-4125-b45a-0534764d4bda0c3ebb4c-db7d-4125-b45a-0534764d4bda 1,923081.92308 D4s_v3D4s_v3
SLES, 5 vagy több virtuális processzorSLES 5+ vCPUs 7b349b65-d906-42e5-833f-b2af385134687b349b65-d906-42e5-833f-b2af38513468 2,307692.30769 D8s_v3D8s_v3

Segítségre van szüksége?Need help? KapcsolatContact us

Ha kérdése van vagy segítségre van szüksége, hozzon létre egy támogatási kérést.If you have questions or need help, create a support request.

Következő lépésekNext steps

A foglalással kapcsolatos további információkért tekintse meg a következő cikkeket:To learn more about reservations, see the following articles: