lead analytic window függvény

A értékét adja expr vissza a partíción belüli következő sorból.

Szintaxis

lead(expr [, offset [, default] ] )

Argumentumok

  • expr: Bármilyen típusú kifejezés.
  • offset: Nem kötelező egész szám típusú literál, amely az eltolást adja meg.
  • default: Egy ugyanolyan típusú kifejezés, mint expr a .

Válaszok

Az eredménytípus megfelel a expr következőnek: .

Ha a pozitív, az érték az aktuális sort követő sorból származik, ha az OVER záradékban az offset ORDER BY értéket adja offset meg. A 0 eltolás az aktuális sor értékét használja. A negatív eltolás az aktuális sort megelőző sor értékét használja. Ha nem adja meg, az offset alapértelmezett érték 1, a közvetlenül megelőző sor.

Ha nincs sor a megadott eltolásnál a partíción belül, a rendszer a megadott default értéket használja. Az default alapértelmezett érték a NULL. Meg kell adni egy ORDER BY záradékot.

Ez a függvény a szinonimája. lag(expr, -offset, default)

Példák

> SELECT a, b, lead(b) OVER (PARTITION BY a ORDER BY b) FROM VALUES ('A1', 2), ('A1', 1), ('A2', 3), ('A1', 1) tab(a, b);
 A1 1   1
 A1 1   2
 A1 2   NULL
 A2 3   NULL